Suomalaiset eivät usko eläkkeen riittävän, oma varautuminen lapsenkengissä

Suomalaisten suhtautuminen eläkepäivien taloudelliseen turvaan on ristiriitainen: suuri osa ei usko tulevan eläkkeen riittävän menoihin, mutta varautumaankaan ei ole ryhdytty. Tai jos onkin, säästössä on vain pieni osa siitä, minkä arvellaan riittävän.

Nämä asiat kävivät ilmi Alexandria Pankkiiriliikkeen teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin suomalaisten suhdetta säästämiseen ja sijoittamiseen sekä varautumista taloudellisesti eläkepäiviin. Tutkimukseen vastasi maaliskuussa 1000 suomalaista.

Tutkimuksen mukaan kaikkien ikäryhmien vastaajilla on suuri epäilys tulevien eläkkeiden riittävyydestä. Miehet arvioivat naisia useammin, että eläke ei riitä menoihin. Tätä mieltä oli miltei puolet miehistä. Keskimäärin vastaajat arvioivat tulevan työeläkkeensä kattavan noin kolme neljäsosaa menoistaan.

Siitä, paljonko varoja pitäisi olla säästettynä eläkepäivien kynnyksellä, oli monilla vain kalpea aavistus. Kolmasosa uskoo, että pärjää koko eläkeiän alle 50000 euron säästöillä. Toinen kolmasosa ei osaa arvioida, paljonko säästöjä tarvitsisi. Vain joka kahdeskymmenes vastaaja ilmoitti, että ei tarvitse lainkaan säästöjä eläköityessään.

Huomaamme samat asiat jokapäiväisessä työssämme. Suomalaiset ovat hyvin tiedostaneet ongelman yhteiskunnan turvaverkkojen heikkenemistä, jokaisella on yhä suurempi huoli tulevaisuuden turvastaan. Varautumisen aloittaminen hyvissä ajoin on yksi tärkeimmistä päätöksistä joissa voimme auttaa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana olemme nähneet miten asiakkaamme ovat saaneet pienillä summilla, hyvällä suunnitelmalla ja pitkäjänteisellä säästämisellä kerrytettyä itselleen merkittävää varallisuutta, josta on heille varmasti hyötyä työuran jälkeen, Alexandria -konsernin toimitusjohtaja Jan Åkesson kommentoi.

Varautuminen lähtenyt heikosti käyntiin

Vaikka suurin osa suomalaisista myöntää että säästöjä tarvitaan, ei säästöjen kartuttaminen ole houkutellut kaikkia. Naisista lähes joka kolmas kertoi, että ei aiokaan varautua millään tavalla eläköitymiseen. Miehistä vain joka seitsemäs aikoi jättää varautumatta.

Joka viides suomalainen uskoo että eläkepäiviä varten pitäisi olla säästössä 20000-50000 euroa. Hiukan useampi kuin joka kymmenes uskoo tarvittavan summan olevan 50000-100000 euroa.

Vaikka tarvittava summa oli mielessä, vastaajien säästäminen ei ollut kovin menestyksekästä, sillä heidän tavoittelemastaan summasta oli koossa keskimäärin alle puolet, 43 prosenttia. Puutteita oli myös jo eläkeiässä olevilla, sillä yli 65-vuotiailla oli koossa keskimäärin 80 prosenttia tarvittavista varoista.

Naiset karsivat kulutustaan

Hieman yli puolet miehistä, 57 %, ilmoitti jo ryhtyneensä säästämään. Naisista alle puolet (45 %) oli aloittanut varautumisen.

Naisilla asiat olivat heikommin kuin miehillä. Niistä naisista, jotka ilmoittivat ryhtyneensä varojen kartuttamiseen, useammalla kuin joka neljännellä ei ollut koossa vielä yhtään varallisuutta. Miehillä näin huonosti asiat olivat vain joka seitsemännellä vastaajista. Naiset ilmoittivatkin miehiä useammin, että aikovat kiristää vyötä ja karsia kulutuksestaan eläkepäivinä.

Tutkimuksen toteutti IRO Research Oy maaliskuussa 2016. Vastaajina oli 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista eri puolilta Suomea.