Alexandria sijoituskohteena

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. Alexandria on erikoistunut sijoittamisen ja säästämisen ratkaisuihin, ja Yhtiön missiona on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee sekä yksityissijoittajia että yhteisöjä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on Alexandria-konsernin emoyhtiö, joka vastaa keskitetysti konsernin tuotteiden jakelusta, asiakaspalvelusta sekä konsernihallinnosta. Alexandria tarjoaa asiakkailleen osakkeisiin, korkoinstrumentteihin, kiinteistöihin ja reaaliomaisuuteen sijoittavia rahastoja, joukkovelkakirjalainamuotoisia strukturoituja tuotteita sekä kansainvälisten vakuutusyhtiöiden säästöja sijoitusvakuutuksia. Näiden lisäksi Alexandria tarjoaa joukkorahoitettua yritysrahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

Konsernin liiketoiminta jakautuu neljään päätuotealueeseen: sijoitusrahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin, säästö- ja sijoitusvakuutuksiin, sekä yritysrahoitukseen. Alexandria myös käynnistää varainhoitoliiketoiminnan vuoden 2021 aikana.

Alexandria vuonna 2020

Alexandrian missio

Alexadnrian missiona on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää.

Alexandrian visio

Alexandrian visiona on tarjota Suomen ensiluokkaisinta palvelua kaikille sijoittajille varallisuuden määrästä riippumatta

Alexandrian vahvuudet

Vahva markkina-asema kasvavalla yksityissijoittajien varainhoitomarkkinalla

Alexandrialla on pitkä historia sijoituspalveluntarjoajana Suomessa, ja Yhtiö on pystynyt vakiinnuttamaan asemansa sijoituspalveluyritysten kilpailukentässä. Alexandrialla on vahva markkina-asema kasvavalla yksityissijoittajien varainhoitomarkkinalla.

Kilpailukykyinen ja kehittyvä tuotevalikoima

Alexandria on onnistunut jatkuvasti kehittämään tuote- ja palveluvalikoimaansa, joita Yhtiö tarjoaa neljällä päätuotealueellaan: rahastot, strukturoidut tuotteet, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä yritysrahoitus. Vuonna 2017 Alexandria sai vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM) toimiluvan, minkä seurauksena Yhtiö on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen kolme uutta rahastoa viimeisen neljän vuoden aikana. Alexandrian pääomamarkkinatuotteista vastaava pääomamarkkinatiimi on kasvava ja koostuu tällä hetkellä 14 asiantuntijasta, joiden keskimääräinen työkokemus on 15 vuotta. Lähitulevaisuudessa Alexandria keskittyy palvelutarjoamansa kasvattamiseen. Alexandria aloittaa varainhoitoliiketoiminnan vuoden 2021 aikana. Varainhoidon tavoitteena on tuoda laajempi palvelukokonaisuus asiakkaille sekä tarjota aidosti yksilöllinen lisäarvoa tuottava palvelukokemus.

Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta

Alexandria hallinnoi noin 35 000 asiakkaan varoja. Alexandrian asiakaskunta kattaa lähes koko Suomen, ja yli 80 % Yhtiön asiakkaista on pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Alexandrian nykyisissä, pitkissä asiakassuhteissa piilee myös merkittävä tulevaisuuden potentiaali. Yhtiön nykyiset asiakkaat ovat olleet Alexandrian asiakkaina keskimäärin yli 5 vuotta ja kolmannes heistä tekee vuosittain yhden tai useamman lisäsijoituksen. Tämän lisäksi Yhtiön asiakkaalla on keskimäärin noin 150 tuhannen euron sijoitusvarallisuus, josta Alexandria kautta on sijoitettuna noin 30 prosenttia. Näin ollen laaja asiakaskunta luo edellytykset Yhtiön kannattavalle kasvulle.

Yksilöllinen, henkilökohtainen palvelu laajalle sijoittajajoukolle

Alexandrian valtakunnallinen 30 toimipisteen palveluverkosto ulottuu Helsingistä Rovaniemelle, ja sen kautta Yhtiö pystyy tarjoamaan yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua laajalle sijoittajajoukolle. Yhtiön liiketoiminnan keskiössä on monikanavaisen palvelukokonaisuuden tarjoaminen – yksinkertaistettuna Alexandria pystyy palvelemaan asiakasta kunkin asiakkaan haluamaa palvelukanavaa pitkin. Monikanavaisuuden lisäarvo korostui haasteellisen vuoden 2020 aikana, ja Yhtiö pystyi vaikeasta globaalista tilanteesta huolimatta toteuttamaan 88 000 henkilökohtaista asiakaskohtaamista, joista noin 40 prosenttia tapahtui digitaalisia kanavia pitkin. Alexandrialla on 125 sijoitusneuvojaa (31.12.2020), ja Yhtiö on Suomen suurimpia asiamiesorganisaatioita. Alexandria on näin ollen suurten pankkien lisäksi harvoja sijoituspalveluyrityksiä, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaitaan paikallisesti ja henkilökohtaisesti ympäri Suomea.