Hallitus

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus vahvistaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja Alexandria-konsernin organisaatiorakenteen sekä selkeästi määritellyt ja dokumentoidut vastuu-, valta- ja raportointisuhteet. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus ja konsernin johtoryhmä valvovat ja arvioivat säännöllisesti niiden toimivuutta ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Hallituksella on yleinen vastuu Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön operatiivisten asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus 18.3.2021 alkaen:

Karri Kaitue

Hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen
Syntymävuosi 1964
Koulutus Oikeustieteen lisensiaatti
Päätoimi Hallitusammattilainen

Työkokemus
Kaitue oli toimitusjohtajana Ekokem Oyj:ssä vuosina 2015–2016, minkä lisäksi hän on työskennellyt Outokumpu Oyj:ssä vuosina 1990–2011, joista varatoimitusjohtajana vuosina 2005–2011.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja Emilie Capital Oy:ssä vuodesta 2018 ja Filtra Group Oy:ssä vuodesta 2020, hallituksen jäsen Kahahees Oy:ssä vuodesta 2020, Elcoline Group Oy:ssä vuodesta 2020, RH Concerts ry:ssä vuodesta 2020 ja Suomen Messut Osuuskunnassa vuodesta 2021 sekä varajäsen Vress Oy:ssä vuodesta 2016.

Karri Kaitue on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Arto Martonen

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1983
Koulutus Tradenomi
Päätoimi Pääomasijoittaja, hallitusammattilainen ja Motley Agency Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Työkokemus
Projektijohtaja Louder Oy:ssä vuosina 2008–2009, myyntipäällikkö Oy Suomen Lyyra Ab:ssa vuosina 2007–2008 ja markkinoija Trainers’ House Oy:ssä vuosina 2006–2007.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana Motley Mothership Oy:ssä vuodesta 2015, Motley Agency Oy:ssä vuodesta 2018 ja Kick AI Ltd Oy:ssä vuodesta 2020, hallituksen jäsen NBI Nordic Beauty Import Oy:ssä vuodesta 2021, Premium Accounting Oy:ssä vuodesta 2020, Global Tire Technologies NV:ssä vuodesta 2020, ROOF Group Oy:ssä vuodesta 2019, Premium Law Oy:ssä vuodesta 2020, Courtjester Oy.ssä vuodesta 2019, Kiinteistömaailma Oy:ssä vuodesta 2019, Premium Group Oy:ssä vuodesta 2020, ROKA Holding Oy:ssä vuodesta 2019, Gugguu Group Oy:ssä vuodesta 2021, Noble Holdings Oy:ssä vuodesta 2016 ja PuuIdea Oy:ssä vuodesta 2019 ja varajäsen BOA Group Oy:ssä vuodesta 2020, ROOF LKV Tampere Oy:ssä vuodesta 2019, BOA Capital Oy:ssä vuodesta 2020, BOA RK Oy:ssä vuodesta 2020, BOA Capital Founders Oy:ssä vuodesta 2020 ja BOA Events Oy:ssä vuodesta 2020.

Arto Martonen on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lauri Pietarinen

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1979
Koulutus Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi Ajanta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2017

Työkokemus
Prudentus Capital Oy:n perustajaosakas vuodesta 2015 ja toimitusjohtaja vuosina 2016–2017, sijoitusjohtaja Hartwall Capital Oy Ab:ssa vuosina 2010–2015, analyytikko vuosina 2005–2010 ja osakas vuosina 2007–2010 E. Ohman J:or Securities Finland Ltd:ssa.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana NHK Invest Oy:ssä vuodesta 2018, Prudentus Capital Oy:ssä vuodesta 2017, hallituksen jäsen Innovation Compound Partners Oy:ssä vuodesta 2021, Evata Partners Oy:ssä vuodesta 2021, GASM Oy:ssä vuodesta 2020, Kiinteistö Oy Raitinlukossa vuodesta 2019, Global Tire Technologies NV:ssä vuodesta 2017, Glaucomys Investment Oy:ssä vuodesta 2018, CapCai Oy:ssä vuodesta 2015, Helsinki Gymnastics ry:ssä ja Suomen Taitovoimisteluklubi ry:ssä sekä varajäsen Pet Ravintola Oy:ssä vuodesta 2020.

Lauri Pietarinen on riippumaton Yhtiöstä. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Gösta Serlachius

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1982
Koulutus Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi Osakas Jakyba Oy:ssä ja PS Finland Oy:ssä

Työkokemus
Perustaja WimWim Oy:ssä, suurasiakasmyynti ja asiakasvastaava ja C&E myyntitiimin vetäjä Hewlett-Packard Oy:ssä ja HP Finland Oy:ssä vuosina 2011–2018, asiakaspalvelija Nordea Bank Finland Oyj:ssä vuonna 2008, huolitsija UTi Logistics (Finland) Oy:ssä vuosina 2005–2007 ja lainanhoitaja Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä vuosina 2003–2004.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana Jakyba Oy:ssä vuodesta 2000, PS Finland Oy:ssä vuodesta 2019 ja R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö sr:ssä vuodesta 2020 (hallituksen jäsen vuodesta 2012) sekä hallituksen jäsen Gösta Serlachiuksen taidesäätiö sr:ssä vuodesta 2015, Get Tips Oy:ssä vuodesta 2019, WimWim Oy:ssä vuodesta 2018, Levin Golf-Perhonen Oy:ssä vuodesta 2005 ja Hammasfakta Oy:ssä vuodesta 2005.

Gösta Serlachius on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Miika Varjovaara

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1966
Koulutus Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi Senior portfolio manager Arena Wealth Management S.A.ssa vuodesta 2013 lähtien

Työkokemus
eQ Online Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2002–2007, välitysliiketoiminnan johtaja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeessä vuosina 1998–2000 ja toimitusjohtaja AG Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 1994–1998.

Miika Varjovaara on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen omistukset yhtiössä 21.4.2021

Nimi Asema Osakkeet Osuus osakkeista ja äänistä, %
Karri Kaitue Halltuksen puheenjohtaja 56 000 0,60
Arto Martonen Hallituksen jäsen 200 270 2,14
Lauri Pietarinen Hallituksen jäsen 116 830 1,25
Gösta Serlachius Hallituksen jäsen 161 910 1,73
Miika Varjovaara Hallituksen jäsen 35 140 0,38

Hallitus

Karri Kaitue

Hallituksen puheenjohtaja

Lauri Pietarinen

Hallituksen jäsen

Gösta Serlachius

Hallituksen jäsen

Arto Martonen

Hallituksen jäsen

Miika Varjovaara

Hallituksen jäsen