Hallitus

Alexandria Group Oyj:n hallitus vahvistaa Alexandria Group Oyj:n ja Alexandria-konsernin organisaatiorakenteen sekä selkeästi määritellyt ja dokumentoidut vastuu-, valta- ja raportointisuhteet. Alexandria Group Oyj:n hallitus ja konsernin johtoryhmä valvovat ja arvioivat säännöllisesti niiden toimivuutta ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

Hallituksella on yleinen vastuu Alexandria Group Oyj:n hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa Alexandria Group Oyj:n strategian toteuttamisesta ja yhtiön operatiivisten asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Alexandria Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Alexandria Group Oyj:n hallitus 31.3.2022 alkaen:

Karri Kaitue

Hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: Oikeustieteen lisensiaatti
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus
Kaitue oli toimitusjohtajana Ekokem Oyj:ssä vuosina 2015–2016, minkä lisäksi hän on työskennellyt Outokumpu Oyj:ssä vuosina 1990–2011, joista varatoimitusjohtajana vuosina 2005–2011.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja Marinetek Group Oy:ssä vuodesta 2021, Emilie Capital Oy:ssä vuodesta 2018 ja Filtra Group Oy:ssä vuodesta 2020, hallituksen jäsen Kahahees Oy:ssä vuodesta 2020, Elcoline Group Oy:ssä vuodesta 2020, RH Concerts ry:ssä vuodesta 2020 ja Suomen Messut Osuuskunnassa vuodesta 2021 sekä varajäsen Vress Oy:ssä vuodesta 2016.

Karri Kaitue on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Arto Martonen

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi: 1983
Koulutus: Tradenomi
Päätoimi: Pääomasijoittaja, hallitusammattilainen

Työkokemus
Projektijohtaja Louder Oy:ssä vuosina 2008–2009, myyntipäällikkö Oy Suomen Lyyra Ab:ssa vuosina 2007–2008 ja markkinoija Trainers’ House Oy:ssä vuosina 2006–2007.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana Motley Mothership Oy:ssä vuodesta 2015 ja Kick AI Ltd Oy:ssä vuodesta 2020, hallituksen jäsen NBI Nordic Beauty Import Oy:ssä vuodesta 2021, Premium Accounting Oy:ssä vuodesta 2020, Global Tire Technologies NV:ssä vuodesta 2020, ROOF Group Oy:ssä vuodesta 2019, Roof Capital Oy:ssä vuodesta 2019, Premium Law Oy:ssä vuodesta 2020, Courtjester Oy.ssä vuodesta 2019, Kiinteistömaailma Oy:ssä vuodesta 2019, Premium Group Oy:ssä vuodesta 2020, ROKA Holding Oy:ssä vuodesta 2019, Noble Holdings Oy:ssä vuodesta 2016 ja PuuIdea Oy:ssä vuodesta 2019 ja varajäsen BOA Group Oy:ssä vuodesta 2020, ROOF LKV Tampere Oy:ssä vuodesta 2019, BOA Capital Oy:ssä vuodesta 2020, BOA RK Oy:ssä vuodesta 2020, BOA Capital Founders Oy:ssä vuodesta 2020 ja BOA Events Oy:ssä vuodesta 2020.

Arto Martonen on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lauri Pietarinen

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1979
Koulutus Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi Ajanta Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2017

Työkokemus
Prudentus Capital Oy:n perustajaosakas vuodesta 2015 ja toimitusjohtaja vuosina 2016–2017, sijoitusjohtaja Hartwall Capital Oy Ab:ssa vuosina 2010–2015, analyytikko vuosina 2005–2010 ja osakas vuosina 2007–2010 E. Ohman J:or Securities Finland Ltd:ssa.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana NHK Invest Oy:ssä vuodesta 2018, Prudentus Capital Oy:ssä vuodesta 2017, hallituksen jäsen Innovation Compound Partners Oy:ssä vuodesta 2021, Evata Partners Oy:ssä vuodesta 2021, Finn Recycling Oy:ssä vuodesta 2021, GASM Oy:ssä vuodesta 2020, Kiinteistö Oy Raitinlukossa vuodesta 2019, Global Tire Technologies NV:ssä vuodesta 2017, Glaucomys Investment Oy:ssä vuodesta 2018, CapCai Oy:ssä vuodesta 2015, Helsinki Gymnastics ry:ssä ja Suomen Taitovoimisteluklubi ry:ssä sekä varajäsen Pet Ravintola Oy:ssä vuodesta 2020.

Lauri Pietarinen on riippumaton Yhtiöstä. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Gösta Serlachius

Hallituksen jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi: 1982
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Osakas Jakyba Oy:ssä ja PS Finland Oy:ssä

Työkokemus
Perustaja WimWim Oy:ssä, suurasiakasmyynti ja asiakasvastaava ja C&E myyntitiimin vetäjä Hewlett-Packard Oy:ssä ja HP Finland Oy:ssä vuosina 2011–2018, asiakaspalvelija Nordea Bank Finland Oyj:ssä vuonna 2008, huolitsija UTi Logistics (Finland) Oy:ssä vuosina 2005–2007 ja lainanhoitaja Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä vuosina 2003–2004.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana Jakyba Oy:ssä vuodesta 2000, PS Finland Oy:ssä vuodesta 2019 ja R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö sr:ssä vuodesta 2020 (hallituksen jäsen vuodesta 2012) sekä hallituksen jäsen Gösta Serlachiuksen taidesäätiö sr:ssä vuodesta 2015, Get Tips Oy:ssä vuodesta 2019, WimWim Oy:ssä vuodesta 2018 ja Hammasfakta Oy:ssä vuodesta 2005.

Gösta Serlachius on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jaana Heikkinen

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: toimitusjohtaja, Premium Group Oy

Työkokemus
Premium Group Oy 2018 –Toimitusjohtaja

Premium Accounting Oy 3/ 2017 – 2018: Toiminnasta vastaava johtaja

Yrittäjyys 2014 – 2017:Oma yritystoiminta, Suunnittelutoimisto

FIM Varainhoito Oy 8/2000– 2/2011
FIM Rahastoyhtiö 2000 -
FIM Varainhoito Oy (FIM Varainhoito Oy ja FIM Omaisuudenhoito Oy yhdistyminen) Glitnir Varainhoito Oy 2007 - 2008
Toimenkuva alkanut rahastojen arvonlaskennan esimiehenä ja laajentui kattamaan sekä Rahastoyhtiön että silloisen Omaisuudenhoito Oy:n hallinnon vastuun mukaan lukien myös omaisuudenhoidon assistenttien esimiesvastuun. Toiminut myös johtoryhmän jäsenenä. Glitnirin omistuksen aikana toiminut samassa toimenkuvassa osallistuen edelleen Glitnir Varainhoidon johtoryhmän työskentelyyn. Glitnir omistuksen jälkeen vuonna 2008 nimitetty FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajaksi. Omasta pyynnöstä toimenkuvanmuutos varatoimitusjohtajaksi 2010.

Gyllenberg Private Bank 10/1997 – 7/2000: Sisäinen tarkastus, Back-office esimies

Nykyiset luottamustoimet

 • Premium Group Oy, toimitusjohtaja (2018-)
 • Sever Match Oy, hallituksen varajäsen (2011-)

Jaana Heikkinen on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sari Kola

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Syntymävuosi: 1970
Koulutus: Tekniikan Tohtori
Päätoimi: Yrittäjä, Tutkija (Turun Kauppakorkeakoulu), Hallitusammattilainen

Työkokemus
Kone Corporation 2014-2018 Head of Sales Development, Customer Experience, New Equipment Business

Elisa Oyj 2011-2014 VP, Strategy & Innovation, Appelsiini Finland Oy VP, Corporate Mobility, Elisa

Nokia Latin America 2010-2012 Director, Head of Strategy, Sales Operations & General Retail

Nokia Siemens Networks, Middle East & Africa 2007-2008 Head of Industry Marketing

Nykyiset luottamustoimet

 • HumanKeystones Oy, hallituksen varajäsen (2020-)
 • FCG Finnish Consulting Group Oy, hallituksen jäsen (2017-)
 • Futures Platform Oy, hallituksen jäsen (2021-)
 • Helsinki Partners Oy, hallituksen jäsen (2021-)
 • Humap Consultation Oy, hallituksen jäsen (2022-)

Sari Kola on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen omistukset yhtiössä 31.1.2024

Nimi Asema Osakkeet Osuus osakkeista ja äänistä, %
Karri Kaitue 1 Hallituksen puheenjohtaja 210 933 2,02
Arto Martonen 2 Hallituksen jäsen 330 854 3,20
Lauri Pietarinen Hallituksen jäsen 57 253 0,55
Gösta Serlachius 3 Hallituksen jäsen 850 309 8,16
Jaana Heikkinen Hallituksen jäsen 18 550 0,18
 1. Karri Kaitue omistaa osakkeet suoraan (1 906 osaketta) ja määräysvaltayhteisö Emilie Capital Oy:n kautta (209 496 osaketta).
 2. Arto Martonen omistaa osakkeet suoraan (2 812 osaketta) ja määräysvaltayhteisönsä Courtjester Oy:n kautta (330 854 osaketta).
 3. Gösta Serlachius omistaa suoraan 4020 osaketta. Lisäksi R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö sr (omistaa 335 260 Yhtiön osaketta), Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö sr (omistaa 349 119 Yhtiön osaketta) ja Jakyba Oy (omistaa 161 910 Yhtiön osaketta) ovat kukin valtuuttaneet Gösta Serlachiuksen käyttämään äänioikeutta Alexandria Pankkiiriliike Oyj:ssä kaikilla omistamillaan Yhtiön osakkeilla oman harkintansa mukaan. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten riskienvalvontavaliokunnan. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokunnan valmistelujen pohjalta. Riskienvalvontavaliokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Riskienvalvontavaliokunta

Riskienvalvontavaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan prosessien valvonnassa ja näiden toimintojen sekä compliance -toiminnon raportoinnin läpikäymisessä, sekä tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiön hallituksen päätösvaltaan kuuluvia sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen, riskienhallintaan, sekä sääntelyn noudattamiseen ja sen valvontaan (compliance) liittyviä asioita

Riskienvalvontavaliokunnan keskeisimmät tehtävät ovat:

 • seurata Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallintajärjestelmien tehokkuutta, toimivuutta ja menettelytapoja;
 • huolehtia siitä, että valiokunta ja hallitus saa tarpeellisessa määrin tietoa riskeistä, joille Yhtiö sijoituspalveluyrityksenä altistuu tai voi altistua;
 • seurata konsernin riskejä ja antaa hallitukselle neuvoja sijoituspalveluyrityksen senhetkisestä ja tulevasta kokonaisriskinottohalusta ja -strategiasta ja avustaa hallitusta sen valvoessa, että toimiva johto panee tämän strategian täytäntöön;
 • hyväksyä stressitestien ja skenaarioanalyysien taustaoletukset;
 • käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan toimintaperiaatteet ja seurata raportteja ja niihin liittyviä jatkokehitystoimien toteutusta;
 • käsitellä ja toimittaa hallitukselle sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja tarkastussuunnitelma sekä seurata sisäisen tarkastuksen raportteja ja niihin liittyviä jatkokehitystoimien toteutusta;
 • valmistella ja esikäsitellä sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä hallituksen päätettäväksi meneviä asioita;
 • käsitellä ja toimittaa yhtiön hallitukselle hyväksyttäväksi ja päivitettäväksi menevät Yhtiön sääntelyn mukaiseen toimintaan liittyvät ja hallituksen hyväksyntää vaativat ohjeet, politiikat ja periaatteet;
 • tukea hallituksen työtä kestävän sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän sekä Yhtiön hallintokehyksen kehittämisessä ja implementoinnissa;
 • käyttää riittävästi aikaa varmistaakseen, että ne strategiat ja periaatteet, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksen riskinottohaluun ja sijoituspalveluyritykseen kohdistuvien tai mahdollisesti kohdistuvien riskien hallintaan, valvontaan ja vähentämiseen, ottaen huomioon sijoituspalveluyrityksen makrotaloudellinen toimintaympäristö ja suhdannevaihe, on otettu huomioon ja hallitus on osoittanut riittävästi resursseja kaikkien sijoituspalveluyritykseen kohdistuvien olennaisten riskien hallitsemiseksi;
 • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista Yhtiössä compliance -raportoinnin pohjalta;
 • seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja ja
 • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Riskienvalvontavaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia, ja lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riskienvalvontavaliokunnan puheenjohtajan tulee olla Yhtiöstä riippumaton. Riskienvalvontavaliokunnan jäseniä ovat Jaana Heikkinen (puheenjohtaja), Sari Kola, Arto Martonen ja Gösta Serlachius.

Valiokunta voi pyytää haluamiaan tahoja osallistumaan kokoukseen. Valiokunnan kokouksissa on läsnä konsernin Chief Risk Officer ja päälakimies sekä kutsuttaessa tarvittaessa hallintojohtaja ja talousjohtaja. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Sisäisen tarkastuksen edustajat ovat paikalla tulevan vuoden tarkastussuunnitelman hyväksymisen ja kuluneen vuoden tarkastusraportin käsittelyn yhteydessä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Hallitus

Karri Kaitue

Karri
Kaitue

Hallituksen puheenjohtaja

Lauri Pietarinen

Lauri
Pietarinen

Hallituksen jäsen

Gösta Serlachius

Gösta
Serlachius

Hallituksen jäsen

Arto Martonen

Arto
Martonen

Hallituksen jäsen

Jaana Heikkinen

Jaana
Heikkinen

Hallituksen jäsen

Sari Kola

Sari
Kola

Hallituksen jäsen

Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa