Hyväksytty neuvonantaja

Alexandrian hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy.

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot:

Oaklins Merasco Oy

Osoite: Pohjoisesplanadi 27C, 00100 Helsinki

Puhelin: +358 9 612 9670