Johtoryhmä

Jan Åkesson, toimitusjohtaja, 2012 alkaen

Syntymävuosi 1972
Koulutus Yo-merkonomi, VTS

Työkokemus
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2012. Åkesson on työskennellyt myös Henkivakuutusyhtiö Kansassa ja Henkivakuutusmeklariyhtiö Traffordissa.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtajana Alexandria Rahastoyhtiö Oy:ssä vuodesta 2000, Ale-xandria Yritysrahoitus Oy:ssä vuodesta 2018 ja Alexandria Markets Oy:ssä vuodesta 2012 sekä hallituksen jäsen Premium Advisors Oy:ssä vuodesta 2019.

Lauri Lundström, varatoimitusjohtaja ja strategia 2019 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen
Syntymävuosi 1962
Koulutus Kauppatieteiden maisteri

Työkokemus
Toimitusjohtaja ja hallintojohtaja eQ Varainhoito Oy:ssä vuosina 2006–2016, toimi-tusjohtaja Pohjola Rahastoyhtiö Oy:ssä vuosina 2001–2006, talousjohtaja Conven-tum Oyj:ssä vuosina 1999–2001, toimitusjohtaja Arctos Rahastoyhtiö Oy:ssä vuosi-na 1996–1999, talousjohtaja Pankkiiriliike Arctos Oy:ssä vuosina 1993–1996 sekä Finnair-konsernin talousjohdon tehtavät vuosina 1989–1993.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja Contendo Oy:ssä vuodesta 2020 ja Leenos Oy:ssä vuo-desta 2006 sekä hallituksen jasen Alexandria Rahastoyhtiö Oy:ssä vuodesta 2021 ja Alexandria Yritysrahoitus Oy:ssä vuodesta 2018.

Taru Niininen, talous- ja henkilöstöjohtaja 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2017 alkaen
Syntymävuosi 1976
Koulutus Kauppatieteiden maisteri

Työkokemus Apulaisjohtajana ja eri talous- ja konsernihallinnon tehtävissä Evli Pankki Oyj:ssä vuosina 1999–2017.

Ville Hellens, toimitusjohtaja, Alexandria Markets Oy, 2012 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2013 alkaen
Syntymävuosi 1981
Koulutus Diplomi-insinööri ja CEFA-tutkinto (Certified European Financial Analyst)

Työkokemus
Strukturoitujen tuotteiden johtaja Evli Pankki Oyj:ssä vuosina 2008–2012 ja strukturoitujen tuotteiden johtaja FIM Pankki Oy:ssä vuosina 2005–2008.

Nykyiset luottamustoimet
Hallituksen jäsen ITM Invest Oy:ssä vuodesta 2012.

Katri Lehtonen, hallintojohtaja 2013 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2013 alkaen
Syntymävuosi 1971
Koulutus Kauppatieteiden maisteri

Työkokemus
Hallintojohtaja Armada Mezzanine Capital Oy:ssä vuosina 2011–2013, riskienhallin-tapäällikkönä vuosina 2004–2011, projektipäällikkönä vuosina 2000–2004 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa ja riskienhallinnan tehtävissä Alfred Berg Finland Oy Ab:ssä vuosina 1997–2000.

Juulia Kurunsaari, päälakimies 2015 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2015 alkaen
Syntymävuosi 1967
Koulutus Oikeustieteen kandidaatti

Työkokemus
Asianajaja Borenius Asianajotoimisto Oy:ssä vuosina 2011–2014, päälakimies Eltel Group Oyj:ssä vuosina 2007–2011, corporate finance johtaja Opstock Oy:ssä vuosi-na 2000–2007, hallintojohtaja Opstock Pankkiiriliike Oy:ssä vuosina 1996–2000, arvo-osuusrekisterin vetäjä OKO Pankki Oyj:ssä vuosina 1994–1996 ja lakimies OP Rahoitus Oyj:ssä vuonna 1993.

Anssi Huisman, viestintä- ja markkinointijohtaja 2013 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2013 alkaen
Syntymävuosi 1985
Koulutus Filosofian maisteri

Työkokemus
Viestintäpäällikkö Alexandria Pankkiiriliike Oyj:ssä vuosina 2010–2013, yrittäjä viestinnän konsultoinnissa vuonna 2010 ja toimittaja Goodnewsfromfinland.fi-verkkolehdessä vuosina 2009–2010.

Jaakko Henttonen, toimitusjohtaja, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, 2020 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen
Syntymävuosi 1973
Koulutus Oikeustieteen maisteri

Työkokemus
Päälakimies, S-pankki Oyj:ssä vuosina 2016–2020, toimitusjohtaja SEB Rahastoyh-tiö Suomi Oy:ssä vuosina 2015–2016, Senior Legal Counsel & Head of Compliance Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa vuosina 2007–2015.

Johtoryhmän omistukset yhtiössä 21.4.2021

Nimi Asema Osakkeet Osuus osakkeista ja äänistä, %
Jan Åkesson Toimitusjohtja 3 851 610 41,21
Lauri Lundström Varatoimitusjohtaja 187 800 1,15
Taru Niininen Taluos- ja henkilöstöjohtaja 4200 0,04
Anssi Huisman Viestintä- ja markkinointijohtaja 1120 0,01
Katri Lehtonen Hallintojohtaja 2800 0,03
Jaakko Henttonen Toimitusjohtaja, Alexandria Rahastoyhtiö 8050 0,09
Ville Hellens Toimitusjohtaja, Alexandria Markets 475 860 5,09
Juulia Kurunsaari Päälakimies 0 0,0

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Jan Åkesson

Toimitusjohtaja, Alexandria Pankkiiriliike Oyj

040 731 2325jan.akesson@alexandria.fi

Ville Hellens

Toimitusjohtaja, Alexandria Markets Oy

050 341 2399ville.hellens@alexandria.fi

Jaakko Henttonen

Toimitusjohtaja, Alexandria Rahastoyhtiö Oy

050 4115976jaakko.henttonen@alexandria.fi

Anssi Huisman

Viestintä- ja markkinointijohtaja

040 138 4639anssi.huisman@alexandria.fi

Katri Lehtonen

Lauri Lundström

Strateginen kehitys, varatoimitusjohtaja

050 555 2864lauri.lundstrom@alexandria.fi

Taru Niininen