Strategia ja liiketoiminta

Strategia

Alexandrian kasvustrategia rakentuu uudistumisen ja jatkuvan parantamisen kautta

Alexandria on kasvanut aktiivisuuden ja henkilökohtaisen palvelun ansiosta liikevaihdoltaan ja asiakasmäärältään yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyrityksistä.

Alexandria on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan ja kasvanut panostamalla monikanavaiseen palvelumalliin, vahvistamalla asiakastyytyväisyyttä, tuomalla markkinoille uusia sijoitustuotteita, panostamalla korkeatasoiseen yksilölliseen sijoitusneuvontaan, sekä laajentamalla omistuspohjaansa. Alexandria jatkaa tämän uudistumiseen ja jatkuvan parantamisen malliin perustuvan kasvustrategian toteuttamista. Alexandria aikoo olla halutuin kumppani suomalaisille yksityissijoittajille ja kasvaa koko kansan varainhoitajana. Alexandrian tavoitteena on olla haluttu palveluntarjoaja, työnantaja, yhteistyökumppani ja sijoituskohde. Kattavien ja laadukkaiden tuotteiden tarjoaminen on strategian keskeinen osatekijä.

Alexandrian strategiassa Rikas elämä tarkoittaa rikkautta ja hyvinvointia henkilöstölle, asiakkaille ja omistajille.

Alexandria toteuttaa kasvustrategiaansa ja parantaa kannattavuuttaan panostamalla valikoituihin painopistealueisiin. Alexandria vahvistaa asiakaskokemusta monikanavaisten palvelumallien, digitaalisilla kanavilla tehostetun palveluverkoston, laajenevan tuotevalikoiman ja korkealaatuisen sijoitusneuvontaprosessin avulla. Lisäksi Alexandria varautuu nopeuttamaan kasvuaan sekä mahdollisten uusien liiketoimintojen että yritysjärjestelyjen avulla.

Strategian myötä Alexandria on rakentanut vahvaa perustaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alla oleva kuva havainnollistaa Alexandrian strategiaa.

strategiakuva