Tilinhallinta

Sisäisen tarkastuksen lisäksi tilintarkastus toimii kolmannessa puolustuslinjassa. Konserniyhtiöiden yhtiökokoukset ovat valinneet yhtiöiden tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka tehtävänä on lakisääteinen tilintarkastus Alexandria-konsernissa.