Whistleblowing

Alexandria-konsernissa on järjestetty menettelytavat, joita noudattamalla konsernin palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta finanssimarkkinoita ja rahanpesun estämistä koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta Alexandriassa. Ilmoitusmenettelyn sisältää asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet, joilla järjestetään ilmoitusten asianmukainen käsittely sekä suojataan ilmoituksen tekijää ja turvataan ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilötietojen suoja. Alexandrian palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet voivat tehdä ilmoituksen havaitsemastaan tai epäilemästään Alexandriaa sitovan sääntelyn tai sisäisen ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta vapaamuotoisen ilmoituksen konsernin Compliance –toiminnolle erillisen nettipohjaisen lomakkeen avulla. Alexandria toteuttaa asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet ilmoitusten tekijöiden suojelemiseksi, jotta he eivät ilmoitusten vuoksi joudu syrjinnän, kostotoimien tai muun epäasiallisen ja epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi. Alexandria –konserni suojelee ilmoituksen tekevää tahoa sitoutumalla siihen, että konsernissa ei sallita vastatoimenpiteitä niitä työntekijöitä, neuvonantajia tai hallinnon edustajia kohtaan, jotka ovat hyvässä uskossa ilmoittaneet epäasiallisesta toiminnasta.