Miksi korkosijoittaminen kannattaa nyt?

Sijoittaminen

28.11.2023

Miksi korkosijoittaminen kannattaa nyt?

Edeltävän vuosikymmenen poikkeuksellisen matalakorkoinen ympäristö teki korkosijoittamisesta monille sijoittajille vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon. Nollakorkojen ja jopa negatiivisten nimelliskorkojen ympäristössä oli korkomarkkinoilta monien silmissä tarjolla käytännössä vain tuototonta riskiä.

Yleisen korkotason noustua kuitenkin nyt reippaasti reilun puolentoista vuoden ajan, on korkosijoittamisesta tullut pitkän tauon jälkeen jälleen hyvin vetovoimaista myös yksityissijoittajille. Korkojen nousu tarkoittaa, että eri korko-omaisuusluokkien juoksevat tuotot ovat nousseet absoluuttisesti houkutteleville tasoille. Niiden tarjoamat tuottotasot ovat tänä vuonna yltäneet korkeimmilleen yli vuosikymmeneen.

Tällä hetkellä esimerkiksi valtionlainoihin on mahdollista sijoittaa 3–4,5 prosentin korkotasolla, vakavaraisiin (IG) yrityslainoihin 4–5,5 prosentin tasolla ja korkeampiriskisiin High Yield -yrityslainoihin jopa 7–9 prosentin korkotasolla. Tuottonäkymien muutos korkosijoituksissa on ollut historiallisen nopea ja raju – nykyisellään korkosijoituksilla on mahdollisuus päästä jopa osakkeiden pitkän aikavälin tuottoihin verrattaviin tasoihin.

Keskuspankkien rahapolitiikan kiristyminen on markkinoiden konsensusnäkemyksen mukaan jo ohi tai ainakin hyvin lähellä päätöstään, jonka markkinahinnoittelun valossa pitäisi alkaa näkymään vuoden 2024 puolella markkinakorkojen laskuna. Historiallisesti katsottuna pitkien korkojen korkohuiput ovat olleet hyvin lähellä keskuspankin viimeistä koronnostoa.

Korkosijoittajalle paras aika sijoittaa korkoihin on silloin, kun korot ovat korkealla mutta eivät enää nouse tai niiden odotetaan jopa laskevan. Tämä aika on oletettavasti nyt käsillä. Korkotason lasku tukisi mm. pidemmän korkoriskin yrityslainojen tuottokehitystä (niiden absoluuttisen tuottotason ollessa joka tapauksessa korkea), ja lisäksi talouden piristyminen voisi kaventaa yrityslainojen (varsinkin High Yield -lainojen) riskilisiä.

Jos pitkät korot laskevat tai yrityslainojen riskilisät kaventuvat, merkitsee tämä tyypillisesti ko. arvopapereiden arvonnousua korkopainotteisessa rahastosalkussa. Jos taas osakkeet laskevat, toimivat korkosijoitukset esimerkiksi yhdistelmäsalkussa (osake-korko) järkevänä suojana.

Suosikkina hyvälaatuiset yrityslainat

Korkosijoittamisen tuotto-odotukset vaihtelevat korko-omaisuusluokan riskisyydestä riippuen. Laadukkaat, vakavaraisten yritysten niin kutsutut Investment Grade -yrityslainat (”IG”) tarjoavat näkemyksemme mukaan sijoittajalle tällä hetkellä houkuttelevan tuotto-riskiprofiilin, ja niiden korkeampi luottoluokitus tarjoaa turvaa myös talouden epävarmoina aikoina. Nämä lainat ovat perinteisesti matalan riskin sijoituksia verrattuna vaikkapa osakkeisiin.

Yrityslainoihin sijoittava saa korkeiden viitekorkojen ohella korvauksen myös luottoriskin ottamisesta riskilisän muodossa, joten tuottotasot ovat kokonaisuudessaan erittäin kilpailukykyisiä. Ajoituksellisesti tilanne on pitkiin korkoihin sijoittaville mielenkiintoinen, koska ennustetusta korkotason laskusta voisi saada vielä lisätuottoa tavanomaisen korkotuoton päälle. Useimmille helpoin ja vaivattomin tapa sijoittaa yrityslainoihin on tehdä se laajasti hajauttavan rahaston kautta.

Alexandria Yrityskorko Erikoissijoitusrahasto – hyödynnä korkeammat korot

Alexandria Yrityskorko on korkovarainhoitorahasto, joka sijoittaa pääosan varoistaan listattuihin yrityslainoihin. Neutraalitilanteessa Alexandria Yrityskorko sijoittaa 40 % varoistaan euromääräisiin tai valuuttakurssisuojattuihin hyvälaatuisiin Investment Grade -lainoihin ja 40 % korkeamman tuottopotentiaalin High Yield -lainoihin.

Listatut yrityslainat ovat yleensä suurten tai suurehkojen yritysten joukkovelkakirjalainoja (”bondi”), joilla voi käydä kauppaa jälkimarkkinalla. Niitä ei pidä sekoittaa listaamattomiin yrityslainoihin, joita tyypillisesti myönnetään pienille osakeyhtiöille ja toiminimille. Listatut yrityslainat maksavat lainan juoksuajan kuluessa sijoittajalle kuponkikorkoa, ja tämän lisäksi sijoittajan ostohinta vaikuttaa hänen saamaansa kokonaistuottoon. Listattujen yrityslainojen keskeisimmät riskin (ja tuoton) lähteet ovat korko- ja luottoriski, ja tyypillisesti näiden lainojen universumi jaetaan kahteen pääryhmään. Molemmissa pääryhmissä sijoittajan tuotto muodostuu kahdesta komponentista – korkoriskiin liittyvästä viitekorosta sekä luottoriskiin liittyvästä riskilisästä.

Tutustu Alexandria Yrityskorko -rahastoon

Mikä on Investment Grade -laina?

Investment Grade -yrityslainat ovat korkean luottoluokituksen yrityslainoja, joiden luottoriski on lähtökohtaisesti alhainen eli maksuhäiriöiden todennäköisyys on maltillinen. Esimerkiksi eurooppalaisilla IG-yhtiöllä on keskimäärin matala velkaantuneisuus ja vahva tase. Näiden yrityslainojen kohdalla alhaisella tasolla olevat riskilisät heijastavat tätä todennäköisyyttä. Tämän vuoksi viitekoron suhteellinen osuus ko. yrityslainojen kokonaistuotosta on merkittävä, ja herkkyys yleisen korkotason muutoksille on korkea – puhutaan nk. pitkästä duraatiosta.

Volatiliteetti näissä yrityslainoissa on tyypillisesti maltillista, ja niiden tuotot korreloivat melko vähän osakkeiden kanssa. Esimerkkeinä Alexandria Yrityskoron kohderahastoissa olevista IG-tasoisista yrityksistä voidaan mainita ABB, Bayer, Nordea ja Toyota.

Hintadynamiikka toimii seuraavasti: kun korot ja/tai riskilisät laskevat, IG-lainojen hinnat nousevat ja kun korot ja/tai riskilisät nousevat, näiden lainojen hinnat laskevat.

Mikä on High Yield -yrityslaina?

High Yield -yrityslainat ovat matalamman luottoluokituksen yrityslainoja, joiden kohdalla maksuhäiriöiden todennäköisyys (luottoriski) on korkeampi. Keskimäärin melko suuret riskilisät ja täten IG-lainoja korkeampi tuotto-odotus heijastavat tätä todennäköisyyttä. Suurten riskilisien myötä niiden suhteellinen osuus ko. yrityslainojen kokonaistuotosta on IG-yrityslainoja suurempi ja viitekoron vastaavasti vähäisempi. HY-yrityslainojen duraatio on siis selvästi IG-yrityslainoja alhaisempaa, mutta kuitenkin lyhyitä korkosijoituksia merkittävästi korkeampaa. Volatiliteetti on HY-yrityslainoissa tyypillisesti IG-yrityslainoja voimakkaampaa, mutta kuitenkin osakesijoituksia alhaisempaa.

Hintadynamiikka toimii seuraavasti: kun korot ja/tai riskilisät laskevat, HY-lainojen hinnat nousevat ja kun korot ja/tai riskilisät nousevat, näiden lainojen hinnat laskevat.

Esimerkkejä eri korkoluokkien tuottotasoista (11/2023)

Esimerkkejä eri korkoluokkien tuottotasoista (11/2023)

Vastuunrajoitus: Alexandrian laatimaa markkinointimateriaalia, esitetty ei huomioi asiakkaan yksilöllistä tilannetta, sijoitustavoitetta taikka riskinsietokykyä. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää osto- taikka myyntisuosituksena eikä myöskään sijoitusneuvontana. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on aina tutustuttava viralliseen tuotedokumentaatioon. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta ja asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.

Tero Wesanko

Tero Wesanko

KTM Tero Wesanko on kotimaisia ja kansainvälisiä sijoitusmarkkinoita ammatikseen yli 20 vuotta seurannut ja osake- sekä yhdistelmärahastoja hoitanut asiantuntija. Tero on aiemmin toiminut pohjoismaisella pankkisektorilla ja kotimaisissa sijoituspalveluyrityksissä mm. päästrategina, salkunhoitajana ja analyytikkona. Vuodesta 2013 alkaen Tero on työskennellyt Alexandria Rahastoyhtiössä päästrategina ja salkunhoitotoiminnasta vastaavana johtajana.

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa