Ajallinen hajauttaminen toimii sijoittajan eduksi niin nousu- kuin laskumarkkinoilla

Hajauttamista kutsutaan syystäkin sijoitusmarkkinan ainoaksi ilmaiseksi lounaaksi. Tuon lounaan pihvi on ajallinen hajauttaminen. Sijoitusten hajauttaminen pidemmälle ajalle helpottaa sijoittajan päätöksentekoa niin nousu- kuin laskumarkkinoillakin.

Sijoittamisen ajallisella hajautuksella tarkoitetaan yksinkertaisesti sijoitettavan summan sijoittamista osissa, pidemmän ajan kuluessa. Ajallisella hajautuksella minimoidaan sijoituksen ajoittamiseen liittyviä ongelmia, joita on vaikea ennakoida sijoitushetkellä.

Ajallisen hajautuksen toteutus

Ajallista hajautusta voi toteuttaa jakamalla sijoitettavaa summaa omaan sijoitussuunnitelmaan sopiviin palasiin. Monelle tuttu esimerkki on kuukausisäästäminen, jossa sopiva summa sijoitetaan kuukausittain vuosien, jopa vuosikymmenten aikana.

Isompaa kertasummaa sijoitettaessa asiaa voidaan lähestyä esimerkiksi sijoittamalla summa kolmessa tai neljässä osassa vuoden aikana.

Pidemmällä aikavälillä kuukausittainen sijoittaminen voi kuitenkin osoittautua jopa ylivoimaiseksi taktiikaksi, kuten esimerkiksi oheinen aikasarja viimeisen 15 vuoden ajalta osoittaa. Esimerkissä sama sijoitettava summa (12.000 euroa) on sijoitettu Helsingin pörssiin kerralla, 12 osassa tai 24 osassa. 24:ään osaan ostonsa hajauttanut, ja sijoituksensa sen jälkeen pitänyt sijoittaja on pitkällä aikavälillä menestynyt ylivoimaisesti parhaiten.

OMX Helsinki CAP-indeksi: kertasijoittaminen vs kuukausisäästäminen*

artikkelikuvahajauttaminen

Mitä kuluneet 15 vuotta meille opettaa:

  • Ajallinen hajautus pienentää ajoitusriskiä huomattavasti – varsinkin kriisiaikoina (esim. finanssikriisi 2008-2009).
  • Mitä pidempi säästämisjakso, sitä todennäköisempää ostojen ajoittuminen myös alhaisten kurssien ajanjaksoon.
  • Mitä pidempi säästämisjakso, sitä vähemmän todennäköistä vain korkeilla hinnoilla ostaminen.

"Ajallinen hajauttaja on pitkällä aikavälillä voittaja. Nykytilanne on se, että osakemarkkinat ovat nousseet elvytystoimien tukemana koronakeväästä lähtien reippaasti ja samalla arvostustasot ovat kaikkialla kiristyneet, monella markkinalla on tehtailu jälleen uusia indeksiennätyksiä. Tällaisessa sijoitusympäristössä sijoitusten hajauttaminen ajallisesti useampaan osaan on järkevää sen pienentäessä samalla riskiä siitä, että osutaan ostohetkellä markkinahuipulle", kommentoi Alexandrian salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko.

*Lähde: Alexandria, Bloomberg. Esimerkissä käytetty indeksi: OMXHCAPGI (OMX Helsinki Cap, tuottokorjattu eli osingot huomioitu). Kaikki luvut laskettu ajalta 13.7.2007 – 14.7.2021. Tuotot suhteessa hankintahintaan ilman ajallista oikaisua. Kertasijoitus ja kuukausiostot kuukauden 15. päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Alexandrian valmistelemaa markkinointimateriaalia. Sivulla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää osto- taikka myyntisuosituksena eikä myöskään sijoitusneuvontana. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta.