Alexandria -konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2015, investoinnit vaikuttivat kannattavuuteen

21.04.2016

Alexandria -konsernin liiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystään vuonna 2015. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9 % nousten yhteensä 27,9 miljoonaan euroon.

Konsernin liiketulos puolestaan supistui hieman 3,2 miljoonaan euroon. Konsernin panostukset toiminnan kasvattamiseen ja IT-järjestelmien kehitykseen kasvattivat operatiivisia kuluja edelliseen tilikauteen nähden, millä oli selkeä vaikutus tilikauden liikevoittoon.

Vuonna 2015 konserniyhtiömme jatkoivat toimintansa ja asiakasmääriensä kasvattamista. Panostuksemme henkilöstöön ja kasvun edellytyksiin vaikuttivat kannattavuuteemme, mutta uskomme investointien maksavan itsensä takaisin tulevina vuosina. Kasvatimme vuoden aikana henkilöstömme määrää kymmenillä uusilla rekrytoinneilla ja laajensimme toimintaamme usealla paikkakunnalla. Tällä hetkellä palvelemme yli 67 000 asiakasta 25 paikkakunnalla yli 300 ammattilaisen voimin. Vaikka kasvumme on ollut nopeaa, olemme onnistuneet kehittämään kulttuuriamme oikeaan suuntaan, yhtenä osoituksena tästä toimii myös kolmas peräkkäinen sijoituksemme Suomen parhaat työpaikat listalla, Alexandria -konsernin toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo.

Kasvua kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

Konsernin tytäryhtiöt Alexandria Rahastoyhtiö sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets kasvattivat toimintaansa voimakkaasti vuonna 2015.

Rahastoyhtiö kasvatti vuoden 2015 aikana sijoitusrahastojensa yhteenlaskettuja pääomia lähes 40 %:lla (+65 miljoona euroa). Vuonna 2015 osuudenomistajien lukumäärä kasvoi yli 970:lla (+21 %). Yhtiön hallinnoimien rahastojen markkina-arvo per 31.12.2015 oli yhteensä 246,2 miljoonaa euroa ja osuudenomistajia oli yhteensä 5 558. Yhtiön hallinnoimat rahastot menestyivät erinomaisesti vuonna 2015. Rahastoista Aggressive Manager ja Growth Manager olivat omien Morningstar-vertailuryhmiensä parhaiten tuottaneet sijoitusrahastot Suomessa.

Konsernin toinen tytäryhtiö, strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy kasvatti myös toimintaansa selvästi. Vuonna 2015 yhtiö järjesti 57 liikkeeseenlaskua, joita konsernin asiakkaat merkitsivät nimellisarvoltaan yhteensä noin 183 miljoonan euron edestä. Vuotuinen myyntivolyymi kasvoi noin 20 % vuoteen 2014 nähden. Kasvaneen myyntivolyymin myötä myös Alexandrian markkinaosuus Suomen strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinasta kasvoi lähes 10 prosenttiin.

Odotukset vuoden 2016 osalta ovat positiiviset, yhtiön johto uskoo kasvun edellytysten säilyvän hyvinä myös kuluvana vuonna.

Vuonna 2016 tulemme jatkamaan toimintamme ja tuotevalikoimamme laajentamista entisestään. Kiristyvä regulaatio ja digitalisaatio pitävät toimialan jatkuvassa murroksessa, jolloin osaaminen ja kyky reagoida nopeisiin muutoksiin toimintaympäristössä ovat kriittisiä menestystekijöitä. Me tavoittelemme edelleen kasvua tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuista henkilökohtaista palvelua, Åkesson jatkaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jan Åkesson
040 731 2325, jan.akesson@alexandria.fi

Viestintä- ja markkinointijohtaja Anssi Huisman
040 138 4639, anssi.huisman@alexandria.fi

Alexandria on toiminut vuodesta 1996 ja 20 vuoden aikana olemme kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Sijoittamisen ja säästämisen palveluitamme käyttää jo yli 67000 asiakasta. Alexandria -konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike, Alexandria Rahastoyhtiö sekä strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets. Alexandria palvelee suomalaisia yli 300 sijoitusalan ammattilaisen voimin 25 paikkakunnalla ympäri maan.