Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 1/2021

Valoisat talouskasvu- ja sijoitusmarkkinanäkymät

Viime vuodelta sijoitusmarkkinoilta kirjattiin varsin mukavat kurssinousut, minkä seurauksena Yhdysvaltain osakemarkkinat (S&P500) ovat historian korkeimmassa noteerauksessa ja vallitseva hinnoittelu on kireää kaikissa omaisuusluokissa. Sitten vielä korona, joka on monissa maissa vuoden alussa kiihtyvässä vaiheessa ja varsin tiukkoja rajoituksia on otettu käyttöön. Miltä siis näyttävät alkaneen vuoden sijoitusmarkkinoiden näkymät?

Korona etenee selvästi kohti parempaa, rokotteiden avulla. Tällä hetkellä rokottaminen on alkanut Yhdysvalloissa, Euroopassa, Suomessa, Brasiliassa, Intiassa, jne. mutta rokottamisen tahti on tuskaisen hidasta. Samaan aikaan koronatartuntoja (mm. viruksen uusi variaatio) raportoidaan kiihtyvään tahtiin. Sijoitusmarkkinoilla on kuitenkin taipumus ns. hinnoitellan muutaman kuukauden päästä tapahtuvia asioita: nyt uskotaan, että jo alkukeväällä rokottaminen on edennyt kohtuullisen pitkälle ja uusia rokotteita Pfizerin ja Modernan lisäksi on tullut tarjolle (Astrazenecan tuotantokapasiteetti on suuri). Korona ei siis pitäisi olla enää suuri uhka kesää kohti tultaessa ja siten riskit taloutta rajoittavista varotoimista pienentyvät.

Yhdysvalloissa presidentinvaihdoksen loppunäytös on juuri käynnissä. Trump on omalla toiminnallaan aiheuttanut Georgian osavaltion senaattorivaaleissa tappion omalle puoluelleen, minkä seurauksena Joe Bidenin edustamalla demokraattipuolueella on käytännössä enemmistö kongressissa. Tästä johtuen on hyvin mahdollista, että alkuvuoden kuluessa demokraatit vielä kasvattavat joulun alla sovittua uutta tukipakettia ($ 900 mrd) ja siten Yhdysvaltain talouden elpyminen saisi vielä lisää kierroksia. Bidenin uskotaan myös ajavan selvästi Trumpia sovinnaisempaa ulkopolitiikkaa, mikä tukee varsinkin kehittyvien talouksien näkymiä.

Euroalueella näkymät ovat nekin hieman piristyneet verrattuna parin kuukauden takaiseen. Brexit -saagaan saatiin lopulta laiha sopu, mutta sekin on parempi kuin ei sopimusta, eikä pahimmat riskit (joita hinnoiteltiin) toteutuneet EU:n osalta. Talousalueen finanssipoliittiset tukitoimet ovat kuitenkin Yhdysvaltain vastaaviin verrattuna vaatimattomampia, mutta tukea nekin antavat. Ja EU:n yhteisestä tukipaketista aletaan vasta nyt jakamaan tukea. Euroalueelle globaalin vientikysynnän (USA/Kiina) merkitys on melko suuri, ja sen voi odottaa nykyolosuhteissa asteittain piristyvän. Kohti parempaa siis Euroopassakin.

Keskuspankkien rahapolitiikka on ollut jonkin verran medioissa esillä ja joissakin arvioissa on esitetty riskinä mahdollinen rahapolitiikan kiristäminen liian varhain. Mielestämme tälle huolelle ei ole juurikaan perusteita, keskuspankkien kommunikaatio on varsin selkeää eikä vuoden 2021 aikana ole odotettavissa rahapoliittisen tuen supistamista. Keskuspankit (EKP, FED) ovat kyllä kommunikoineet, että mikäli talouskasvu yllättää positiivisesti, niin voidaan harkita nykyisten osto-ohjelmien supistamista – se tarkoittaisi sitä, että lisätuen määrä voisi jäädä oletettua vähäisemmäksi, ei kuitenkaan sitä, että rahapolitiikkaa kiristettäisiin. Vuosi 2021 mennään siis matalien korkojen ympäristössä.

Onko nousupotentiaalia vielä jäljellä?

Onko sijoitusmarkkinoilla kaikki hyvä jo hinnoissa? Mielestämme ei. Vielä loppuvuodesta 2020 elettiin aikaa, jolloin Yhdysvaltain poliitiikan jatko, Brexit tai koronarokotukset olivat epävarmuuden verhoamia. Eikä loppuvuodesta sijoittajilla ollut näkemyksemme mukaan juurikaan halukkuutta tehdä merkittäviä muutoksia salkkurakenteissa. Vuoden 2021 startattua meillä on käsillä tilanne, jossa keskuspankkituki säilyy erittäin voimakkaana, Yhdysvaltain vaalitulos on tuloutunut sijoitusmarkkinoiden kannalta varsin suotuisasti, Brexit ”sopu” on saavutettu ja finanssipoliittinen tuki voimistuu. On luultavaa, että sijoittajat lisäävät tällaisessa ympäristössä riskipitoisten omaisuusluokkien painoja, mikä itsessään ruokkisi kurssinousua. Kun lisäksi arvioidaan esimerkiksi S&P500 -osakeindeksin potentiaalia, niin oletuksella, että tuloskasvuennusteet ovat kohtuullisen hyviä (tuloskasvua +20 %), jotka ovat liukuneet viimeiset 6 kk ylöspäin, niin vuoden 2021 tuottopotentiaali voi olla jopa kaksinumeroinen (epävarmuus alkaako ykkösellä vai kakkosella). Tämä siis olettaen, että tulosperusteinen hinnoittelu säilyy kutakuinkin nykytasolla. Tukea antaa myös äärimatalana pysyttelevä korkotaso. Osakemarkkinoiden tuottopotentiaali on siten mielestämme yhä varsin houkutteleva.

Korko-omaisuusluokissa odotukset ovat vähäisemmät Tuotto-riskisuhde on osakemarkkinoiden vastaavaan verrattuna heikompi, vaikka esimerkiksi yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden lainat tarjoavat vielä kohtuullisen hyvän tuottopotentiaalin. Tätä tukee oletus, että emme usko korkotason juurikaan nousevan (likviditeetti, keskuspankit) ja talouden elpyminen tukee ensisijaisesti riskipitoisia korko-omaisuusluokkia.

Onko riskiskenaarioita?

Vaikka moni asia näyttää riskisijoittajan kannalta suotuisalta, asioita voi tietenkin mennä myös pieleen. Koronarokotusten teho on olematon? Ei nykytiedon valossa todennäköistä. Keskuspankkien rahapoliittiset virheet/liian nopeita kiristäviä toimia? Ei todennäköistä. Finanssipoliittinen tuki ei toimi? Mittaluokka takaa mielestämme tuen riittävyyden. Poliittisia riskejä vaaleista? Ei merkittäviä vaaleja edessä. Inflaation uusi tuleminen? Historiallisen elvytyksen ja talouden elpymisen jatkuessa voi olla riski keskipitkällä aikavälillä, mutta ei aivan lähitulevaisuudessa. Näkemyksemme mukaan on vaikea rakentaa kovin pessimististä skenaariota, jossa sijoitusmarkkinoilla nähtäisiin normaalia korjausliikettä merkittävämpi pudotus – ainakaan lähikuukausien aikana. Mutta volatiliteettia, eli kurssihermostuneisuutta on varmasti edessä myös alkaneena vuonna. Se myös kuuluu osakemarkkinoille.

Alexandrian varainhoitorahastoissa merkittävä osakeylipaino

Vuoden loppua kohden lukuisat riskinottohalukkuutta tukevat tekijät asettuivat kohdalleen: näistä voidaan nostaa esillä mm. Yhdysvaltain suotuisa vaalitulos, uutiset koronarokotteista, Yhdysvaltain uusi tukipaketti sekä Brexit-sopu. Varainhoitorahastojen osakepainoa kasvatettiin joulukuun kuluessa ja vuoden vaihteessa salkkuissa oli hyvin merkittävä osakeylipaino. Ostoja kohdennettiin mm. kehittyvien markkinoiden sekä Pohjoismaiden osakemarkkinoille. Vastaavasti kevennettiin yrityslainojen osuutta.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa vähennettiin laajalti EM-osakkeisiin sijoittavaa rahastoa ja vastaavasti lisättiin Intian ja Latinalaisen Amerikan painoja sekä kehittyvien markkinoiden osinkoteemaa (finanssisektorin, teollisuuden sekä raaka-aineiden osuus merkittävä).

Alexandria Maailma -rahastossa myytiin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden osuutta ja vastaavasti lisättiin kehittyvien markkinoiden painoa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö