Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 10/2020

Mielenkiintoinen viimeinen vuosineljännes edessä

Syksyn edetessä sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut epävarmuuden sävyttämää, kurssit ovat olleet sivuttaisliikkeessä eikä erityisiä uusia positiivisia markkina-ajureita ole ilmaantunut. Tässä kohtaa, kun sijoitusmarkkinat ovat kuitenkin lähes täysin korjanneet kevään kurssipudotuksen ja hinnoittelu on kireää, sijoittajia mietityttävät tulevaisuuden näkymät.

Keskuspankkien rahapolitiikka jo maksimaalisen tukevaa

Nykytilanteessa voidaan todeta, että keskuspankkien rahapoliittinen tuki on tavallaan ns. käytetty loppuun, kun ohjauskorot ovat jo nollassa ja mittavia osto-ohjelmia sekä rahoitusoperaatioita toteutetaan laaja-alaisesti. Eteenpäin katsottaessa keskuspankkien sitoutuminen omiin inflaatiotavoitteisiin – inflaatioajurit ovat vähissä ja nykytaso on kaukana tavoitteista – vahvistaa markkinoiden uskoa ns. nollakorkoympäristön säilymisestä pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka keskuspankit ilmoittaisivat uusista toimista, niin niistä tuskin saadaan erityistä nostetta sijoitusmarkkinoille, mutta voimme kuitenkin luottaa korkotason pysyvän nykyisellä alhaisella tasolla vuoden tai kaksikin.

Talouden elpymisskenaario nojaa tukitoimiin

Koronapandemian rasittaessa yhä talouden aktiviteettia uudet, valtioiden ja EU:n tukitoimet ovat aivan oleellisia, jotta talouksien kesällä alkanut elpyminen jatkuisi toivotulla uralla. Euroalueen yhteinen tukipaketti odottaa yhä lopullisia hyväksyntöjä ja ongelmallista on lisäksi se, että ensimmäiset pakettiin liittyvät tukitoimet on ajoitettu vasta vuoden 2021 alkuun. Euroalueen maakohtaiset tukitoimet ovat euromääräisesti mittavia, mutta valtaosa niistä on kuitenkin laina- ja lainatakausohjelmia, joten niidenkin teho voi jäädä odotettua vaisummaksi. Yhdysvalloissa sen sijaan kevään aikana ilmoitetut tukiohjelmat (n. 3 000 mrd dollaria) on jo pääosin käytössä ja nyt odotetaan kuumeisesti uutta tukipakettikokonaisuutta, josta demokraatit ja republikaanit ovat neuvotelleet jo pari kuukautta. Näyttää yhä siltä, että lähestyvistä presidentinvaaleista huolimatta paketista voidaan päästä sopuun vielä lokakuussa, mutta riskit sen viivästymisestä ovat kohonneet. Näkemyksemme mukaan Yhdysvalloissa päästään kuitenkin sopuun kuluvana vuonna, joten maan talouden elpyminen saanee uutta virtaa lähitulevaisuudessa.

Korona – keskeisin epävarmuuden lähde

Uusien päivittäisten tartuntojen määrä on lähtenyt jo viikkoja sitten nousuun, mikä osaltaan rasittaa markkinatunnelmia. Korona voi aiheuttaa paikoittain merkittäviäkin rajoitustoimia. Tämä rajaa talouksien elpymistä, huolimatta massiivisista tukitoimista ja erittäin elvyttävästä keskuspankkien rahapolitiikasta. Valoa on kuitenkin tunnelin päässä: rokotekehitys on edennyt ja tällä hetkellä 10 aihiota on jo viimeisessä testausvaiheessa. Vaikka ensimmäinen rokote saisi hyväksynnän lähikuukausina, niin maailmanlaajuista jakelua joudutaan odottamaan vielä pitkään, eikä korona ole katoamassa mihinkään. Mutta ensimmäisen rokotteen ilmestyminen olisi ilman muuta positiivinen signaali sijoitusmarkkinoille.

Yhdysvaltain presidentinvaalit

Aina kun presidentinvaalit lähestyvät, lisääntyvät markkinaspekulaatiot siitä, jatkuuko istuvan presidentin harjoittama politiikka vai ollaanko uuden edessä, mikäli presidentti vaihtuu (ja presidentin edustama puoluekanta). Jos tarkastellaan vuodesta 1992 (Clintonin ensimmäinen kausi) alkaen presidentin vaalien ympäristössä (syys-maaliskuu) nähtyjä markkinareaktioita, niin näyttäisi siltä, ettei presidentin tai puoluekannan vaihtuminen johtanut merkittäviin muutoksiin osakemarkkinoilla. Vain vuosina 2000 ja 2008 kurssit ovat painuneet vaalien jälkeen, mutta tuolloin nähtiin teknokuplan puhkeaminen sekä finanssikriisi, joten tuskin presidentin vaalitulos oli silloinkaan pääajurina.

Vaikka Trump (keveä verotus, pienemmät tukitoimet, ulkopoliittinen aggressio) ja Biden (veronkorotukset, suurempi tukiohjelma, sovinnaisempi ulkopolitiikka) näyttäytyvät kovin erilaisina presidenttiehdokkaina, niin tässä vaiheessa emme odota vaalien tuloksen aiheuttavan lopulta kovin suuria muutoksia markkinasentimenttiin.

Osakemarkkinoiden tuottopotentiaali houkuttaa yhä

Pitkään jatkunut osakemarkkinoiden kurssinousu taittui syyskuun alussa enimmillään noin 8,5 prosentin kurssiluisuun, mutta sittemmin markkinat ovat olleet pikemminkin sivuttaisliikkeessä ja tällä hetkellä kurssit (S&P500) noin 5 prosentin päässä syyskuun alun huipusta. Vaikuttaa siltä, että sijoitusmarkkinoiden sentimentti on sen verran vahva, että kunnollista korjausliikettä ei saada aikaiseksi, eikä markkinoiden usko talouden elpymiseen ole hiipunut.

Eteenpäin katsottaessa kokonaiskuva tukee edelleen riskipitoisia omaisuusluokkia: keskuspankkien nollakorkopolitiikka, massiiviset tukitoimet (Yhdysvallat, Kiina, EU) ja koronariskin hiipuminen (rokotekehitys). Näkemyksemme mukaan edellä mainitut tekijät korostavat TINA (there-is-no-alternative) -argumenttia loppuvuoden kuluessa, kunhan pääsemme Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeiseen aikaan. Kun talouden elpyminen varmistuu, niin uskomme myös riskipitoisten korko-omaisuusluokkien (yrityslainat, kehittyvien markkinoiden lainat) suotuisaan kehitykseen. Matalariskisten korko-omaisuusluokkien rooli sijoitussalkun riskejä tasapainottavana elementtinä korostuu sen sijaan, että näkisimme niitä merkittävänä tuotonlähteenä.

Allokaatiomuutokset Alexandria varainhoitorahastoissa

Alexandrian allokaatiorahastoissa tehtiin kaksi allokaatiomuutosta syyskuussa. Kuun alun kurssipudotuksen jälkeen lisättiin noin 2 % osakepainoa, ostot kohdentuivat Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden osakemarkkinoille. Ostot rahoitettiin pääosin supistamalla lyhyiden korkosijoitusten painoa. Kuun lopussa supistettiin Tanskan asuntoluottomarkkinoiden painoa ja vastaavasti lisättiin kehittyvien markkinoiden lainojen painoa. Alexandria Maailma Osake-rahastossa lisättiin kotimaisten pienyhtiöiden painoa kassaa supistamalla. Alexandria Kehittyvät Markkina Osinko -rahastossa lisättiin kasvuosakkeiden painoa kassaa supistamalla.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö