Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 11/2020

Vaalit takana – Biden todennäköinen voittaja

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat ottaneet paljon tilaa otsikoista viime viikkojen kuluessa, kun on aprikoitu, miten ehdokkaiden valinta voisi vaikuttaa talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymiin. Erityisesti ehdokkaiden talouspoliittisia linjauksia – mm. verotus, investoinnit, ulkomaankauppa – on ruodittu ja pyritty löytämään ehdokkaiden välisiä eroja ja mahdollisia implikaatioita sijoitusmarkkinoille. Presidentinvaalit ovat saaneet mielestämme liian suuren huomion, kun samaan aikaan käytiin myös senaatin ja edustajainhuoneen vaalit, joiden tulos on ehkä kuitenkin sijoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien kannalta tärkeämpi, sillä markkinoiden odottama uusi finanssipoliittinen tukipaketti päätetään lopulta kongressissa.

Marraskuun alussa viralliset tulokset eivät ole vielä selvillä, mutta näyttää vahvasti siltä, että Biden olisi voittamassa vaalit, eikä kongressin valtasuhteissa olisi tapahtumassa muutoksia. Mikäli näin kävisi, uuden tukipaketin neuvotteluja jatketaan entiseen tapaan ja kompromissipaketti on todennäköisin tulema, joka olisi mittaluokaltaan odotettua pienempi. Bidenin pelätyt veronkorotukset saattavat olla näissä olosuhteissa vaikeampi toteuttaa, ja joka tapauksessa veronkorotukset eivät ole tässä hauraassa talousskenaariossa, jota korona toistaiseksi rasittaa, kovin todennäköisiä lähitulevaisuudessa. Näkemyksemme mukaan, huolimatta siitä kumpi ehdokkaista lopulta valitaan presidentiksi, tukipaketti saadaan sovittua varsin pian ja Yhdysvaltain talouden elpyminen saa kaivattua lisätukea, mikä näkyy jo nyt sijoitusmarkkinoiden odotuksissa.

Korona on vaikea muuttuja sijoitusmarkkinoille

Uudet päivittäiset tartunnat ovat kiihtyneet rajusti Euroopassa sekä Yhdysvalloissa ja viranomaiset ovat lopulta joutuneet ottamaan käyttöön osittaisia yhteiskunnan sulkutoimia, vaikka viime kevään kaltaisista totaalista sulkutoimista ei ainakaan vielä ole kyse. Edeltävien korona-aaltojen kesto kiihtymisvaiheesta huipun taittumiseen on kestänyt noin 3-4 viikkoa ja nykyistä aaltoa on kestänyt kutakuinkin 4 viikkoa – toivottavasti uusien rajoitusten avulla huippu taittuu pian, eikä jouduta ottamaan entistä voimakkaampia keinoja käyttöön. Koronatartuntojen kiihtyminen ei kuitenkaan ole johtanut koronaliitännäisten kuolemien merkittävään lisääntymiseen ja sairaalahoitoon päätyy edelleen yllättävän pieni prosentti tartunnan saaneista. Tässä kohtaa on kuitenkin hyväksyttävä, että korona on vielä kuukausia riskifaktori, jota ei voida hinnoitella täysin pois sijoitusmarkkinoilta, vaikka tähän asti koronan heijastumat osakemarkkinoilla ovat jääneet vähäisiksi.

(Päivitys 9.11.2020: Marraskuun 9. päivä markkinoille levisi tieto Pzifer lääkeyhtiön ja sen yhteistyökumppanin BioNTech ilmoituksesta, että yhtiöiden valmistama kokeellinen koronarokote toimii koronavirusta vastaan, ja että se estäisi COVID-19:n tarttumisen yli 90 %:sti. Yhtiöt ovat ensimmäiset lääkeyhtiöt, joilla on näyttö laajamittaisesta ja onnistuneesta koronarokotetestistä. Testiryhmä koostui kymmenistä tuhansista henkilöistä. Seuraavaksi Pfizer/BioNtech toimittavat täsmällisen testiaineiston lääkintäviranomaisille, jotka arvioivat voidaanko rokotteelle antaa lupa. Toki laajamittainen jakelu on vielä pidemmän tien päässä. Joka tapauksessa tämä oli varsin hyvä uutinen, joka vähentää koronaepävarmuutta ja näkyy sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvuna).

Globaalin talouden elpyminen jatkuu

Keskuspankkien harjoittama ultrakevyt rahapolitiikka jatkuu pitkään ja uusia tukitoimia on vielä edessä, esimerkiksi Euroopan keskuspankin odotetaan kasvattavan nykyistä joukkolainojen osto-ohjelmaa joulukuun kokouksessa 500 miljardilla eurolla. Ensi vuoden aikana, vaikka talouden elpyminen jatkuu odotetusti, rahapoliittista tukea ei odoteta supistettavan. Samaan aikaan finanssipoliittiset tukitoimet, jotka ovat ottamassa ”päävastuun” talouden elvyttämisestä rahapolitiikan sijaan, ovat voimistumassa edelleen. Tukitoimien mittaluokka on globaalisti niin suuri, että mielestämme epävarmuus talouden elpymisestä on pieni. Vain korona on elpymisskenaarion rasitteena, mutta sekin vain hidastavana tekijänä, joten uskomme epidemian tavalla tai toisella taittuvan 2021 kuluessa.

Sijoitusmarkkinoilla TINA-logiikka voimissaan

Kuluvaa vuotta on vielä jonkin verran jäljellä ja mielestämme edelleen osakemarkkinoiden houkuttelevuus on varsin korkealla. Talouden elpyminen on pääskenaariomme, jota tukevat lukuisat finanssipoliittiset toimet sekä keskuspankkitoimet. Lähitulevaisuudessa kuulemme toivottavasti, että Yhdysvaltain kongressi on päättänyt uudesta tukipaketista, mikä vahvistaisi luottamusta talouden elpymiseen ja antaisi edelleen nostetta osakemarkkinoille.

Jo pitkään toistunut huoli sijoitusmarkkinoiden hinnoittelun kireydestä saattaa joutua sivuraiteelle, mikäli talouden elpymisen jatkuminen tukitoimien avulla näyttää yhä varmemmalta, jolloin myös vuosien 2021 ja 2022 tuloskasvuennusteisiin (EPS) aletaan yhä enemmän uskoa. Korko-omaisuusluokkien tuottopotentiaali on rajallinen, mutta koska korkotason nousu ei keskuspankkitoimien pohjalta näytä todennäköiseltä, niin näemme myös korkomarkkinoilla tuottopotentiaalia.

TINA-logiikka (”There is no alternative”), eli vaihtoehtojen vähyys, pitäisi näkemyksemme mukaan saada vahvemmin jalansijaa tulevien kuukausien aikana. Kuluvan vuoden aikana sijoittajien varovaisuus on ollut silmiinpistävää, eikä vielä ole nähty vahvoja osakeylipainosuosituksia laaja-alaisesti. Kun esimerkiksi syys- lokakuussa nähtiin noin 8 prosentin pudotus Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, niin se taittui varsin nopeasti, kun ostajia ilmaantui markkinoille. Toisinpäin ajateltuna, mistä merkittävä korjausliike saisi voimaa, kun valtaosasijoittajista odottaa kohtuullista korjausliikettä, joka tarjoaisi toivotun oston paikan.

Vaikka näkemyksemme tuleville kuukausille on varsin positiivinen, niin uskomme, että markkinaturbulenssi jatkuu, notkahdukset ovat toisin sanoen ”uusi normaali”.

Allokaatiomuutokset Alexandria varainhoitorahastoissa

Varainhoitorahastoissa kevennettiin lokakuun aikana hieman yrityslainojen osuutta ja vastaavasti lisättiin Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa. Alexandria Maailma Osake -rahastossa sijoitettiin kassaa Yhdysvaltain ja Euroopan osakemarkkinoille. Alueellisesti ei tehty muutoksia allokaatiopainoissa. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahasto: Latinalaisen Amerikan ja Venäjän painoa supistettiin, vastaavasti Aasian painoa lisättiin.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö