Alexandria varainhoitorahastojen kuukausikommentti 8/2020

Syksyä kohden epävarmuuksien vallitessa

Kesän kuluessa maailmantalous on kehittynyt melko lailla odotettuun suuntaan, koronan ja tukitoimien tahdittamana. Koronaepidemian hillitsemiseksi toteutetut varotoimet ovat painaneet talouden nopeaan ja historiallisen syvään taantumaan: Esimerkiksi Yhdysvalloissa kokonaistuotanto supistui toisella vuosineljänneksellä 32,9 % edelliseen verrattuna ja euroalueella -15 %. Lukemat ovat rajuja, mutta toisaalta ne olivat odotetulla tasolla, eivätkä siten aiheuttaneet enää merkittäviä markkinaliikkeitä. Kun katsotaan taloustilastojen kokonaiskuvaa, niin voidaan todeta, että taantuman pohja on saavutettu ja asteittainen elpyminen on paikoin jo alkanut, kuten esimerkiksi viimeisimmät ostopäällikköindeksit osoittavat. Näyttää kuitenkin selvältä, että edessä ei ole V-muotoinen, nopea talouden aktiviteetin palautuminen, vaan pikemminkin elpyminen on kohtuullisen verkkaista.

Elpymisen suurin haaste on ilman muuta koronapandemia. Aasiassa ja Euroopassa uusien päiväkohtaisten tartuntojen määrä on supistunut siinä määrin, että tulee houkutus uskoa ensimmäisen aallon hellittämiseen, mutta Yhdysvalloissa tartuntojen määrä ei osoita vielä laantumisen merkkejä. Kun kesän aikana koronan varotoimia on asteittain purettu, niin samalla uusien päiväkohtaisten tartuntojen määrä on alkanut nousta ja paikoin jo purettuja rajoituksia on otettu uudelleen käyttöön. Nykytietojen valossa uusiin, keväällä voimassa olleisiin totaalisiin lock down -olosuhteisiin tuskin palataan – kotitaloudet, yritykset tai valtiot tuskin kestäisivät uutta kuukausien mittaista äkkipysäystä. Mutta yhtä lailla on selvää, että jos koronarajoituksia joudutaan jatkamaan syksyn mittaan, niin talouden elpyminen hidastuu. Asteittainen talouden elpyminen jatkaa edelleen pääskenaariona.

Talouden tukitoimissa on suuria alueellisia eroja. Kiinassa elvytystoimet ovat laaja-alaisia, mutta siellä ei ole ilmoitettu erityisiä tukipaketteja, sen sijaan hallinto ja keskuspankit ovat jatkaneet entiseen tapaan kohdennettuja toimia tarpeen mukaan – toki instrumenttivalikoima on hyvin laaja. Yhdysvalloissa valtion tukitoimet ovat mittaluokaltaan paljon yli 13 % suhteessa kokonaistuotannon arvoon ja kongressi miettii parhaillaan uutta tukipakettia. Euroalueella on jo nähty maakohtaisia päätöksiä tukitoimista ja heinäkuussa viimein saatiin uutinen EU-komission ajamasta yhteisvastuullisesta paketista. Paketti jää kuitenkin mittaluokaltaan selvästi Yhdysvaltain vastaavaa pienemmäksi, kun suorat tuet ovat ”vain” 390 mrd € eli noin 3 % euroalueen kokonaistuotannon arvosta. Toki paketti sisältää lainoja 360 mrd, mutta silti kokoluokka jää kauas Yhdysvaltain pakettiin verrattuna. Keskuspankit ovat jatkaneet osto-ohjelmia sekä likviditeetti-, laina- ja lainatakausohjelmiaan kesän aikana. Keskuspankkioperaatioilla on tärkeä rooli talouden tukemisessa, kun korkotaso pysyy matalana, markkinoiden ja pankkien likviditeetti säilyy hyvänä ja myös yrityksille tarjotaan hyvin edullista lainaa. Keskuspankkien tukitoimien ennakoidaan jatkuvan ”unlimited”-tyyppisinä vielä pitkälle ensi vuoden puolelle, tai niin kauan kuin tarvetta on.

Sijoitusmarkkinoilla ollaan uuden edessä

Kun huomioidaan, että koronapandemia on yhä voimissaan ja taloudet ovat ajautuneet syvään taantumaan, niin tässä kehikossa on varsin hämmästyttävää, että esimerkiksi MSCI World -osakemarkkinaindeksi on vain noin prosentin verran pakkasella vuoden alusta mitattuna. Mistä on kysymys? Nyt koettavaa taantumaa voidaan pitää hyvin poikkeuksellisena siksi, että taantuman laukaisi korona ja myös siksi, että erityisesti palvelusektori koki äkkipysähdyksen. Talouden elpymistä rajoittaa niin ikään korona sekä siitä johtuvat rajoitukset. Kun koronaepidemia hellittää, niin siinä kohtaa palvelusektorin ja talouden aktiviteetin voi odottaa palautuvan kohtuullisen nopeasti. Taantuman yli on kuitenkin päästävä ja tässä kohtaa tulevat kuvaan massiiviset elvytyspaketit sekä keskuspankkitoimet, joiden avulla kotitaloudet ja yritykset saavat riittävästi apua, kunnes koronarajoituksista päästään eroon ja talous palaa kasvu-uralle.

Keskuspankkitoiminta on painanut korkotason äärimmäisen matalalle, mikä on edelleen voimistanut nk. TINA –ilmiötä (There Is No Alternative), kun vaihtoehtoisten tuotonlähteiden kirjo on kaventunut. Tässä kohtaa tullaan erityisesti osakemarkkinapessimistien kohdalla hinnoitteluargumenttiin: esimerkiksi Yhdysvaltain S&P500-osakeindeksin tulosperusteinen hinnoittelu on jo kohonnut 2000 teknokuplan tasolle. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden tukena on se, että korko-omaisuusluokkien tarjoama tuottopotentiaali on varsin rajautunut ja mikäli talouskasvu yllättäisikin positiivisesti (mikä antaisi eittämättä osakemarkkinoille vauhtia), niin se saattaisi johtaa korkotason kohoamiseen ja rajaisi ainakin jossain määrin korkosijoitusten tuottokehitystä. Jos tarkastellaan kasvuyhtiöiden hinnoittelua, niin FANG+ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) -ryhmän P/E on jo 45 ja viimeisen 3 vuoden aikana alimmillaan tämä P/E-taso on ollut 25. Tästä huolimatta sijoittajat eivät ole ainakaan hanakasti keventämässä näitä sijoituksia. Yhtiöiden kyvystä kasvaa ja tehdä tulosta ollaan siis valmiita maksamaan.

Osakemarkkinoilla on parhaillaan menossa tuloskausi, joka on jo hyvässä vauhdissa. Jo nyt voidaan todeta, että tuloskausi on sujunut selvästi odotuksia paremmin ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 80-85 % jo raportoineista yhtiöistä ovat ylittäneet ennusteet. Vaikka osakemarkkinoiden suhteellinen houkuttelevuus on edelleen korkea, niin silti on myös syytä muistaa, että taantuman päättymisestä ei ole varmuutta, koronapandemia ei ole pois kuvasta ja nykyhinnoittelu ei todennäköisesti kestäisi suuria pettymyksiä. Näin ollen korko-omaisuusluokilla on oma roolinsa sijoitussalkussa, varsinkin riskienhallinnallisista syistä, mutta myös tuotonlähteenä, kuten yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden lainat.

Alexandrian Varainhoitorahastoissa ei tehty allokaatiomuutoksia heinäkuussa.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö