Alexandrian rahastot menestyivät hyvin vuonna 2019

27.01.2020

Vuosi 2019 oli Alexandria -rahastoille erinomainen – kaikkien yhtiön hallinnoimien rahastojen tuotot ylittivät paitsi tuottotavoitteensa myös vertailuindeksiensä tuoton. Useimmissa rahastoluokissa Alexandrian rahastot sijoittuivat Morningstar-vertailuryhmän kärkipaikoille.

”Osakepainotteiset varainhoitorahastomme saivat päättyneenä vuonna tukea ennätyksellisen vahvasti edenneestä osakemarkkinasta, mutta ennen kaikkea allokaatiopainotukset olivat onnistuneita – kuten rahastojemme sijoittumisista vertailuryhmissä on helppo havaita. Paitsi oikea-aikaisesta riskinotosta ja sektoripainotuksista myös kansainvälisestä hajauttamisesta oli jälleen merkittävää hyötyä – maailman osakkeet (MSCI World) tuottivat indeksitasolla viime vuonna euromääräisesti noin +30 % kun Suomen osakemarkkinat tarjosivat samanaikaisesti niin ikään hyvän, mutta maltillisemman noin +20 %:n kokonaistuoton. Tehokkaan kansainvälisen hajauttamisen merkitys ja arvo korostuu usein laskevilla markkinoilla, mutta päättyneenä vuonna siitä oli siis huomattavaa hyötyä myös nousevassa markkinaympäristössä”, Alexandrian salkunhoitotoiminnan johtaja Tero Wesanko kommentoi.

Alexandria -rahastojen tuotot 2019

Rahasto Tuotto 30.12.2018-31.12.2019 Rahastojen riski (volatiliteetti 12 kk)
Alexandria Kiinteistö 6,1 % 2,1 %
Alexandria Vaihtoehtokorko* Ei saatavilla Ei saatavilla
Alexandria Maltillinen 9,4 % 2,8 %
Alexandria Tasapainoinen 19,5 % 6,3 %
Alexandria Tuottohakuinen 25,2 % 8,2 %
Alexandria Maailma Osake 28,9 % 9,8 %
Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko 21,4 % 9,8 %

(* ei saatavilla, rahaston toiminta perustettu 24.5.2019)

Suurimmat rahastot sijoittuivat vertailuryhmiensä kärkipaikoille

Alexandrian suurimmat varainhoitorahastot Alexandria Tasapainoinen ja Alexandria Tuottohakuinen sijoittuivat omissa vertailuryhmissään kärkisijoille, Tasapainoisen ollen oman rahastoluokkansa parhaiten tuottanut rahasto vuonna 2019. Alexandria Tasapainoinen ja Alexandria Tuottohakuinen saavuttivat tammikuussa 2020 myös viidennen Morningstar -tähtensä.

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston vuoden 2019 tuotoksi muodostui +6,1 %. Rahasto ylitti vuoden 2018 tapaan vuotuisen tuotto-odotuksensa ylärajan, menestyi erinomaisesti vertailuryhmässään ja ylitti 150 milj. euron hallinnoitavat varat loppuvuodesta 2019. Salkun riskitaso onnistuttiin läpi vuoden myös pitämään neutraalitilannetta alhaisempana ja rahaston toisen täyden kalenterivuoden volatiliteetiksi muodostui viikkotuotoista laskettuna hyvin maltilliset 2,1 %.

Alexandria Tasapainoinen 2019

Alexandria Tuottohakuinen 2019 Lähde: Morningstar 2.1.2020 (vain retail-osuussarjat).