Alexandrian strukturoitujen sijoitusten Autocall-tuoterakenteet tuottaneet hyvin

Strukturoidut sijoitustuotteet olleet keskeinen osa tarjoamaa jo pitkään

Alexandria-konsernin Markets-yksikkö on vuodesta 2013 lähtien suunnitellut Alexandrian tarjoamat strukturoidut sijoitustuotteet. Strukturoituja sijoituksia on mahdollista rakentaa monella eri tapaa ja niiden avulla pyritään esimerkiksi antamaan sijoittajalle vaivaton pääsy sellaisiin sijoituskohteisiin, ja sellaisilla tuottoriskiprofiileilla, mikä olisi sijoittajan itsenäisesti toimien hyvin vaikeaa ellei mahdotonta toteuttaa. Käytännön tasolla tuotteen ideoija hyödyntää johdannaismarkkinan tarjoamia ajankohtaisia sijoitusmahdollisuuksia suunnitellessaan uusia tuotteita.

Tavoitetuotto on ennalta määritetty ja sen saaminen ei edellytä kohde-etuuden hinnannousua

Yksi hyvin suosittu tuoterakenne Alexandriassa on toiminnan alusta alkaen ollut niin sanottu Autocall-rakenne, jossa kohde-etuutena on useimmiten ollut yksittäiset osakkeet, kori osakkeita tai osakeindeksi. Autocall-rakenteen avulla pyritään luomaan suoraan osakesijoittamiseen verrattuna mahdollisimman houkutteleva tuoton ja riskin välinen suhde. Sijoittaja tietää jo ennalta tuotteen ehdoista tavoitetuoton tason ja myös riskin rajauksen. Tyypillisesti Autocall-rakenteissa tuotto tulee neutraalista osakenäkemyksestä, jolloin sijoituksen kohdemarkkinan ei tarvitse nousta tuoton saamiseksi, mutta tuottoa on tuotekohtaisesti mahdollista saavuttaa myös, vaikka kohde-etuus olisi laskenut rajatusti. Autocall-sijoitukset voivat erääntyä tuoton kera jo ennen varsinaisen juoksuaikansa päättymistä, mikäli kohde-etuus on vähintään alkuarvonsa tasolla ennalta määritettyinä havaintopäivinä.

Toteutunut vuosituotto keskimäärin 11,6 % p.a

Vuoden 2013 alusta lokakuun 2021 loppuun mennessä Alexandria Marketsin ideoimia Autocall-tuotteita on toteutettu yhteensä 269 kappaletta. Näistä sijoituksista on erääntynyt toistaiseksi 155 kappaletta ja keskimääräinen vuosituotto sijoituksen nimellisarvolle on ollut 11,6 % p.a. Kaikista erääntymisistä kolme tuotetta on erääntynyt tappiollisesti alle nimellisarvonsa. Näissä tuotteissa kohde-etuutena on ollut joko raakaöljyn markkinahinta tai öljy- ja kaasuyhtiöitä sisältävä osakeindeksi. Historiallinen kehitys tai tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä tai tuotosta. Sijoittajan tulee tiedostaa, että tuottoa ei välttämättä saada ja lisäksi sijoitettu pääoma on mahdollista menettää myös kokonaan.

lähde: Alexandria Markets