Aloittelevan sijoittajan checklist

Sijoittaminen kiinnostaa, mutta et oikein tiedä, mistä ja miten lähteä liikkeelle? Älä huoli. Tämän helpon 6T-mallin avulla pääset vauhtiin.

Sijoittamisen 6T

TAVOITE

Sijoittamisessa tavoitteen asettaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteen häämöttäessä tulevaisuudessa on helpompi motivoida itsensä tekemään töitä tavoitteen eteen.

Sijoittamiselle voi asettaa erilaisia tavoitteita. Muista, että mitä konkreettisempi tavoite on, sitä helpompi se on saavuttaa.

TALOUS TASAPAINOON

Sijoittaminen ei saa viedä omaa taloutta konkurssin partaalle. Tärkeintä on saada oma talous tasapainoon. Tarkastelemalla omia tuloja ja menoja entistä tarkemmin huomaat myös sen, missä asioissa voisit säästää. Sijoittaminen on yksi tapa säästää.

Käytä oman taloutesi tilan arviointiin 10/30/60-sääntöä eli kuukausittaisista nettotuloista käytät

  • 10 % säästöön tai sijoituksiin
  • 30 % asumiseen
  • 60 % kulutukseen.

TIEDOSTA RISKIT

Riskit ovat aina kiinteä osa sijoittamista. Siksi etenkin aloittelevan sijoittajan on syytä pohtia omaa riskinsietokykyään: ”Jos sijoitusteni arvo laskee puoleen, miten tämä vaikuttaa talouteeni?”

Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Jos haluat tavoitella sijoituksillesi enemmän tuottoa, sinun pitää olla valmis sietämään suurempaa riskiä.

TYÖNJAKO

Sijoitusten tekeminen ja seuranta vaativat työtä, tietoa ja aikaa. Voit hoitaa sijoituksiasi itse tai voit kysyä neuvoja sijoitusneuvojalta.

Sijoittamisen ”ulkoistaminen” ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinulla olisi päätäntävaltaa ja näkemyksiä omiin sijoituksiisi. Sijoituspalveluissakin lopullisen päätöksen tekee aina asiakas.

TURVAA SIJOITUKSESI

Vaikka sijoittamisen riskejä ei voi 100-prosenttisesti poistaa, voit vähentää sijoitusriskiä esimerkiksi hajauttamalla. Hajauttamisen perusajatus on hyvin simppeli: älä laita kaikkia munia samaan koriin.

Hajauttamisen lajeja ovat muun muassa:

  • Ajallinen hajautus: Jos sijoitat esimerkiksi kuukausittain, tasoittuu yksittäisten sijoituserien kurssivaihtelut ajan mittaan.
  • Omaisuuslajin hajautus: Kun sijoitat useampaan omaisuuslajiin, jakaantuu myös sijoitusriski eri omaisuuslajien kesken.
  • Alueellinen hajautus: Sijoittamalla eri maanosiin ja alueisiin, vähennät yksittäiseen markkina-alueeseen liittyvää riskiä.

TOIMI

Tärkein asia onnistumisen kannalta on se, että teet konkreettisen päätöksen ja aloitat. Vaikka suunnitelmallisuus on sijoittamisessa tärkeää, jos et toimi, et myöskään saavuta tavoitteitasi. Useimmat sijoitustuotteet mahdollistavat aloittamisen pienilläkin summilla, joten kynnys sijoittamisen aloittamiselle on pyritty tuomaan mahdollisimman matalalle. Loppujen lopuksi kyse on siis sinun päätöksestäsi aloittaa vaurastuminen.


Haluatko lisävinkkejä sijoittamisen aloittamiseen? Lataa maksuton sijoittajan opas!

Lataa vinkit sijoittamiseen