Kaikki paitsi sijoitusten hajauttaminen on turhaa?

17.01.2018

Kun puhutaan sijoittamisesta, vastaan tulee väistämättä hajauttamisen käsite. Mitä hajauttaminen on, ja miksi se on tärkeää?

Vain muutaman osakkeen tähden

Suomalaisen piensijoittajan osakesalkku sisältää yleensä vain yhden tai kahden yhtiön osakkeita. Vuonna 2015 tehdyn selvityksen* mukaan lähes 50 % piensijoittajista omisti vain yhden yhtiön osakkeita.

Suomessa sijoittajia on hieman yli 700 000, ja osakesalkun mediaani on noin 4 200 euroa.

Yhden tai kahden yhtiön osakkeiden sijoitussalkussa on yksi ongelma: hajautuksen puute. Tilanne on entistä huolestuttavampi, jos sijoittajalla ei ole osakesalkkunsa lisäksi muita sijoitusmuotoja, kuten rahasto- tai korkosijoituksia.

Mitä hajauttaminen on?

Hajauttaminen on riskin hallintaa. Hajauttamisen taustalla oleva perusajatus on hyvin yksinkertainen: jos keskität sijoituksesi yhteen kohteeseen, on koko sijoitussalkkusi riippuvainen tämän kohteen arvonkehityksestä. Eli jos sijoitat vaikka yhden yhtiön osakkeisiin, laskee koko sijoitussalkkusi arvo, jos yrityksen osakekurssi laskee.

Hajauttamisesta puhuttaessa viitataan usein sanontaan ”älä laita kaikkia munia samaan koriin”. Etenkin piensijoittajalle voi hajauttamisen puute koitua kalliiksi, koska sijoitusten kehityksen ja markkinatilanteen seuraaminen ei ole välttämättä niin säännöllistä kuin aktiivisijoittajalla.

Hajauttamisen eri muodot

Sijoitusten hajauttaminen voi perustua eri asioihin. Näitä voivat olla esimerkiksi sijoitusajankohta, erilaiset omaisuuslajit, maantieteellinen alue tai toimiala.

Ajallinen hajautus

Ajallisen hajautuksen ideana on jakaa sijoitusten hankinnat ja myynnit pidemmälle aikavälille. Jos ostat tänään esimerkiksi tietyn yhtiön osakkeita, maksat niistä tämän päivän kurssin mukaisen hinnan. Kun haluat myydä osakkeet, saat osakkeiden myynnistä myyntipäivän arvon mukaisen hinnan. Sijoitusten tuoton kannalta sijoitushetki on siis kriittinen tekijä. Jaksottamalla sijoittamista pidemmälle aikavälille (esimerkiksi kuukausittain tehtävät sijoitukset) saat sijoituksillesi paremman ajallisen hajautuksen. Tällöin yksittäisen sijoituserän osto- tai myyntihetki ei vaikuta niin paljon sijoitustesi kehitykseen.

Hajautus eri omaisuuslajeihin

Eri omaisuuslajeilla tarkoitetaan muun muassa osakkeita, rahastoja, joukkovelkakirjalainoja ja pankkitalletuksia. Omaisuuslajien hajautuksessa ideana on se, että sijoittaja ei keskitä sijoituksiaan vain tiettyyn omaisuuslajiin, kuten osakkeisiin.

Maantieteellinen hajautus

Jos sijoitat vain esimerkiksi Pohjois-Amerikan markkinoille sijoittaviin rahastoihin tai pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin, näkyvät Pohjois-Amerikan markkinan heilahtelut suoraan sijoituksissasi.

Hajautus eri toimialoihin

Merkitystä on myös sillä, millä toimialoilla toimiviin yrityksiin sijoitat. Kilpailutilanteella ja lainsäädännöllä voi olla suurikin merkitys tiettyihin toimialoihin ja niillä toimiviin yrityksiin.

Miten hajautan sijoitukseni käytännössä?

Sijoitusten hajauttamiseen on kaksi lähestymistapaa: hajautat itse tai valitset sijoitusratkaisun, jossa hajautus on huomioitu jo valmiiksi.

Valmiiksi hajautettuja ratkaisuja ovat muun muassa sijoitusrahastot. Säästöjesi ja sijoituksiesi kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta voi olla järkevää keskustella hajauttamisesta ja eri sijoitusvaihtoehdoista sijoitusneuvojan kanssa.

“Etenkin piensijoittajan näkökulmasta omatoiminen hajauttaminen voi olla haastavaa. Siksi esimerkiksi sijoitusrahastot ovat hyvä vaihtoehto, koska ne ovat valmiiksi hajautettuja ratkaisuja”, sanoo Alexandrian vanhempi sijoitusneuvoja Ville Härkänen.

Haluatko konkreettisia vinkkejä sijoittamisen aloittamiseen? Lataa sijoittajan käsikirja.

Lataa vinkit sijoittamiseen

*Lähde: Nordic Journal of Business (2015): Shareownership in Finland 2015