Korkomarkkinoiden tilannekatsaus

25.03.2020

Koronapandemian puhjettua myös korkomarkkinat ovat olleet poikkeuksellisen jyrkässä alamäessä voimakkaan korkojen nousun seurauksena. Tämä on johtunut riskilisien nopeasta levenemisestä kautta linjan, joka on ollut intensiivistä erityisesti alhaisemman luottoluokituksen High Yield -yrityslainoissa. Yhdysvalloissa näiden lainojen riskilisät ovat jo lähellä 10 vuoden huippujaan, sillä koronaturbulenssin lisäksi Saudi-Arabian ja Venäjän välinen öljyn hintasota on iskenyt etenkin tässä korkoluokassa suurella painolla olevalle energiasektorille. Myöskään korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainoissa riskilisien levenemiseltä ei olla vältytty – joskin USA:ssa korko-odotusten (swap) laskeminen on maltillistanut tuottotasojen nousua. Turvasatamasijoituksista Saksan 10-vuotisen valtionlainan korko oli odotetusti laskusuunnassa kriisin edettyä, kunnes sekin hyppäsi korkeammalle tasolle alijäämähuolien vetämänä. Samanaikaisesti maariskilisät ovat kohonneet selvästi.

Kuva 1: Korkoluokkien tuottotasot korona-korko1 Lähde: Bloomberg (tuottotasot 24.3.2010 – 24.3.2020). Esitetyt tuottotasot per 24.3.2020.

Yrityslainamarkkinoiden nopeat liikkeet ja huippulukemia hipovat riskilisät kertovat karua kieltään vallitsevasta epävarmuudesta – on kohdattu ulkopuolelta tullut shokki, jota ei pystytä siirtämään sivuun kauppasodan tavoin neuvottelupöytään istumalla. Shokki, joka on halvaannuttanut taloudet iskemällä armottomalla voimalla sekä kysyntä- että tarjontapuolelle. Yrityslainojen vallitsevat tuottotasot ovat toisin sanoen signaaleja siitä, että markkinat hinnoittelevat globaalia taantumaa ja konkurssien määrän kasvua. Valtionlainojen kohdalla taas koroille nousupaineita aiheuttavana muuttujana ovat etenkin tiukoille joutuneet kansantaloudet, sillä taloudellisen aktiviteetin romahdus sekä pakon sanelemat finanssipoliittiset tukipaketit pistävät monin paikoin jo valmiiksi alijäämäiset ja velkaiset valtiot (mm. Italia) entistä haastavampaan tilanteeseen. Nämä tukipaketit ovat kuitenkin talouden kokonaiskuvassa ehdoton edellytys pahimman yli selviämiseen, eräänlaista ibuprofeenia yrityksille.

Useat valtiot ovat viime vuosina olleet siinä mielessä onnellisessa asemassa, että niiden velanhoitokulujen nousua ovat kaitsemassa keskuspankit arvopaperiostoineen. Näin on myös nyt. Saksan (ja Italian) velkapapereiden orastava koronnousu loppui lyhyeen, kun EKP ilmoitti mittavista, mahdollisesti lähes biljoonaan euroon tänä vuonna kohoavista tukitoimista arvopaperiostojen muodossa. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on vielä tätäkin aktiivisemmin ostolaidalla, ilmoittaen luopuvansa ostokatosta kokonaan. Keskeistä näissä molemmissa osto-ohjelmissa on se, että valtionlainojen lisäksi niiden fokuksessa ovat myös yritysten korkopaperit. Sekä julkisia että yksityisiä korkomarkkinoita siis tuetaan rahapolitiikan keinoin erittäin laajasti lähitulevaisuudessa, joka on luonnollisesti korkoja alaspäin työntävä voima. Tämä tilanne, varsinkin High Yield -lainojen tämänhetkisiin tuottotasoihin yhdistettynä, on tyypillisesti orastava sijoitusmahdollisuus korkomarkkinoilla.

Potentiaalisesta riskin lisäämisen paikasta huolimatta on kuitenkin pidettävä mielessä edellä mainittu markkinoiden ulkopuolelta tullut shokki, joka ei ainakaan vielä osoita laantumisen merkkejä länsimaissa – tämän vuoksi näkyvyys tulevaisuuteen on edelleen heikonlainen. Siksi riittävä hajauttaminen eri korkoluokkien välillä ja ajallisesti ovat keinoja, joiden avulla korkosijoittaja voi luovia näiden haastavien aikojen läpi mahdollisimman rauhallisin mielin, pitkän aikavälin tuottopotentiaalia unohtamatta.

KirjoittanutTeemu Hahl

Salkunhoitaja, Alexandria Rahastoyhtiö