Markkinakommentti toukokuu 2021

Viime viikkojen kuluessa talouden ja sijoitusmarkkinoiden uutiset ovat olleet hämmästyttävän positiivisia, eikä pettymyksiä ole tullut nimeksikään. Talouden koronatoipuminen on jatkunut jo pitkään, mutta alkuvuoden aikana talouden aktiviteetti on voimistunut odotettua enemmän ja esimerkiksi taloustilastot ovat kautta linjan olleet jo kuukausia odotuksia parempia.

Koronatilanteen ja talouden kehityksessä merkittäviä alueellisia eroja

Talouden toipumisessa on kuitenkin selviä aluellisia eroja. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän yli 6,5 prosenttiin ja Kiinassa jopa 8 prosenttiin, kun taas Euroalueen kasvu palautuu hitaammin, kuluvalta vuodelta odotetaan noin 4 prosentin talouskasvua. Kehittyvillä markkinoilla on niin ikään suuria maakohtaisia eroja, lähinnä koronarasituksesta johtuen: koronatartuntuntoja on erityisesti Brasiliassa ja Intiassa erittäin paljon ja siten maiden taloudet ovat yhä varsin heikoissa kantimissa. Rokotusten edistyessä, mikä kehittyvillä markkinoilla on selvästi takamatkalla verrattuna Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, myös kehittyvien markkinoiden talouksien voi odottaa saavan vauhtia.

Koronarokotteet sekä tukitoimet kiihdyttävät talouden palautumista

Koronarokotusten edistys on ollut merkittävä positiivinen ajuri markkinoilla. Rokotusten edistyminen mahdollistaa rajoitusten purkamisen ja siten talouden palautuminen saa lisää vauhtia. Yhdysvallat on tässä pisimmällä, mutta Euroopassakin alkuvuoden kompuroinnin jälkeen alkaa näyttää hieman valoisammalta. Koronarajoitteiden purkaminen johtaa talouskasvun voimistumiseen (jo ennusteissa isosti), mikä taas johtaa viime vuotisten koronakärsijöiden (teollisuus, kestokulutushyödykkeet, finanssisektori) kääntymiseen koronatoipujiksi – näiden toimialojen osakkeet ovat olleet hyvässä vireessä viime kuukausina ja näin voi olla vielä jonkin aikaa.

Tukitoimet voimistuvat yhä. Euroalueella odotellaan yhä EU-tukipaketin hyväksymistä, mihin odotetaan vielä suostumusta mm. Suomelta. Toisaalta sijoitusmarkkinoilla ei ole suuria odotuksia tukipaketin vaikuttavuudesta talouskasvuun lyhyellä taikka pitkällä aikavälillä. Yhdysvalloissa hyväksyttiin jo alkuvuodesta uusi massiivinen paketti, minkä jälkeen Bidenin hallinto on esitellyt luonnostelmat The American Jobs- ($2 250mrd) ja The American Families ($1 900 mrd) -kehitysohjelmista. Näiden ohjelmien vaikutus jakaantuu usealle vuodelle eli niiden välitön vaikutus talouden kehtiykseen jäänee maltilliseksi.

Talouden vahva elpyminen kasvattanut inflaation sekä korkojen nousupaineita

Inflaatio on yhä keskuspankkien kommunikaatiossa ”tilapäistä”, eikä lukemat ole vielä edes kovin korkeita. Yhtiökommenteissa on kuitenkin viitteitä saatavuusongelmista, kun varastoja pyritään täydentämään vastaamaan paremmin voimistuvaan kysyntään. Tästä esimerkkinä Yhdysvalloissa tuoreimman teollisuuden ostopäällikköindeksin hintakomponentin korkea lukema antoi viitteitä hintapaineista. Korkotason nousu on kuitenkin tasaantunut huhtikuussa (positiivinen osakemarkkina-ajuri), mutta kiihtyvä talouskasvu ja edellämainitut hintapaineet antavat hyvät perusteet odottaa korkotason nousevan ainakin jonkin verran loppuvuoden kuluessa.

Sijoitusmarkkinoiden vahvana jatkunut kehitys kiristänyt arvostuskertoimia

Sijoitusmarkkinoiden vahva kehitys on jatkunut laaja-alaisesti. Taustalla jatkuva virta positiivisia uutisia: koronarokotusten edistyminen, talouden aktiviteetin voimistuminen ja talouskasvuennusteiden korjaaminen ylöspäin, taloustilastojen positiiviset yllätykset sekä erittäin vahva kuluva tuloskausi.

Hinnoittelu on kireää kaikissa omaisuusluokissa. Osakemarkkinoiden tuloskasvuennusteet lipuvat yhä ylöspäin ja vaikka hinnoittelu on kireää, niin tuottopotentiaali on erinomaisen houkutteleva, varsinkin kun talouskasvupettymyksen todennäköisyys on pieni. Korkomarkkinoilla juostaan yhä supistuvan tuottopotentiaalin perässä, mitä mm. korkojen lieväkin nousu rajaa entisestään mikä tukee osakemarkkinoiden houkuttelevuutta. Eteenpäin katsottuna talouskasvun voimistuminen (merkittäviä riskejä on vaikea edes tunnistaa), tukitoimet, koronarajoitusten purkaminen/rokotusten edistyminen tukevat kaikki odotusta varsin positiivisista sijoitusmarkkinoiden näkymistä tuleville kuukausille.

Alexandrian varainhoitorahastoissa osakkeet ylipainossa

Alexandria Varainhoitorahastoissa on suuri osakeylipaino. Huhtikuussa salkuissa on tehty pieniä muutoksia: Yhdysvaltain osakemarkkina-allokaatiossa supistettiin hieman kasvuosakkeiden osuutta ja salkkuun lisättiin arvo-osakepainoa, joiden pitäisi olla koronatoipujia. Lisäksi salkkuun on otettu hieman pieniin ja keskisuuriin Yhdysvaltain osakkeisiin sijoittavaa rahastoa, joiden pitäisi hyötyä kulutuskysynnän voimistumisesta. Samoja muutoksia on toteutettu myös Alexandria Maailma -rahastossa. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa ei muutoksia.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö