Sääntömuutos Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahastossa

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt Alexandrian hallinnoiman Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto sääntöjen muuttamisesta 28.4.2021. Sääntöjä muutetaan siten, että rahasto-osuuksia lunastettaessa toimeksianto tulee jatkossa toimittaa Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle vähintään kolme kuukautta ennen lunastuspäivää aikaisemman yhden kuukauden sijaan. Lunastusajankohdat pysyvät kuitenkin ennallaan, ja niitä on edelleen neljä vuodessa (23. päivä tammikuu, huhtikuu, heinäkuu, lokakuu).

Lunastustoimeksiannon määräajan muutos parantaa rahaston likviditeettiasemaa, vahvistaen sen mahdollisuuksia vastata mahdollisiin suuriin lunastustoimeksiantoihin sekä poikkeuksellisiin lunastustilanteisiin. Lisäksi muutos mukailee entistä paremmin rahaston omistusten lunastusten osittain muuttuneita määräaikoja.

Rahaston sääntömuutos on annettu Finanssivalvonnalle tiedoksi. Muutos astuu voimaan 24.9.2021, ja uudet säännöt ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä. Sääntömuutos ei vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.