Sääntömuutos Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahastossa

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt Alexandrian hallinnoiman Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta 30.6.2021.

Rahaston likvidejä varoja koskevia sääntöjä on muutettu yhdenmukaisemmaksi muiden Alexandrian erikoissijoitusrahastojen kanssa. Samassa rahaston lunastuspalkkiorakennetta on päivitetty osuudenomistajille edullisemmaksi. Lunastuspalkkio maksetaan aina rahastolle. Lisäksi merkintöjen ja lunastusten kalenteripäivät aikaistuvat yhdellä päivällä.

Muutokset on annettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne tulevat voimaan 25.1.2022. Uudet säännöt ja rahastoesitteet ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntömuutos ei vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy