Trump vs. Biden – USA:n presidentinvaalit markkinoiden fokuksessa syksyllä

USA:n presidentinvaalit pidetään marraskuussa ja kilpailussa ovat mukana enää nykyinen republikaanipresidentti Donald Trump ja demokraattiehdokas Joe Biden. Pelkkien kannatuslukujen valossa Biden näyttäisi voittavan, mutta ei pidä unohtaa, että viime vaaleissa demokraattiehdokas Hillary Clinton johti pitkään kannatusluvuilla mitattuna, mutta hävisi itse vaalit.

Kilpailu tähän saakka

Presidentti Donald Trumpin kannatus oli kasvussa vuoden 2019 syksystä aina kuluvan vuoden helmikuuhun saakka, mutta kehitys on ollut kaikkea muuta kuin suoraviivaista. Syksy alkoi Ukraina-skandaalista alkunsa saaneella virkarikostutkinnalla, kun Trumpia syytettiin muun muassa yrityksistä manipuloida vieraan vallan johtoa. Vaikka skandaali oli epäedullinen Trumpin kannatuksen kannalta, herätti se myös kysymyksiä demokraattien kilpailijaehdokkaan Joe Bidenin pojan asemasta ukrainalaisen energiayhtiön hallituksessa.

Loppuvuotta kohden osakemarkkinat olivat vahvassa nousussa rikkoen aikaisempia ennätyksiä, työttömyystaso ennätysalhainen ja maan sisämarkkinat vahvat. Tammikuussa kauppasota Kiinan kanssa otti harppauksen parempaan suuntaan, kun maat sopivat ensimmäisen vaiheen tullien ja kaupankäyntirajoituksien purusta. Näiden tekijöiden ja tammikuisen USA:n Iranin vastaisen sotilaallisen voimannäytön tukemana Trumpin kannatus nousi tähän saakka korkeimmalle tasolleen helmikuuhun tultaessa. Sitten iski koronapandemia.

vaalit1 Presidenttiehdokas Bidenin ja Trumpin keskiarvokannatusprosentit 4.9.2019-13.6.2020. Lähde: RealClear Politics.

Presidenttiehdokas Trumpin kannatusluvut kääntyivät laskuun koronapandemian levittyä USA:han. Heikosti johdettu koronakriisi ja myöhässä tulleet koronarajoitukset johtivat tyytymättömyyteen äänestäjien keskuudessa. Koronarajoitukset johtivat ennätyskorkeaan työttömyyteen, talouskasvun hidastumiseen ja lopulta taantumaan, huomattavista tukitoimista huolimatta.

Koronapandemian levittyä USA:han presidenttiehdokkaiden ero kannatusluvuissa on ollut kasvussa Bidenin eduksi. Erotus näyttää kiihtyneen entisestään toukokuun lopussa sattuneen George Floydin kuoleman ja sitä alkaneiden mielenosoituksien aaltojen jälkeen. Trumpin voimakas retoriikka sekä mittavat toimet mielenosoituksia vastaan ovat herättäneet vastustusta jopa republikaanien leirissä, mutta ne ovat myös osaltaan vedonneet äärioikeistolaisiin äänestäjiin. Vaikka Bidenin kannatus on kasvussa, ei tilanne ole hänenkään osaltansa yksinkertainen. Samaan aikaan äänestäjien vasen laita vaatii ehdokkaalta selkeämpää kannanottoa edellä mainittuun asiaan. Mielipidemittauksien perusteella äänestäjiä ei voi kuitenkaan jakaa kahteen leiriin. Vaikka täysi-ikäisistä kansalaisista kaksi kolmesta tukee Black Lives Matter -liikettä ja kuusi kymmenestä pitää Trumpin toimia väärinä, yli 60 % vastustaa poliisin määrärahojen rajoittamista.

127 päivää vaaleihin

Trumpin yksi suurimmista valttikorteista tähän saakka on ollut USA:n talouden ja etenkin osakemarkkinoiden vahva kehitys. Oxford Economicsin talouslukuihin perustuvan ennustemallin mukaan Trump saa vain noin 35 % kannatuksen syksyn vaaleissa koronapandemian aiheuttaman maan talouden taantuman takia.

vaalit2

Äänestäjille tehty kyselytutkimus. ”Mitä pidät suurimpana uhkana USA:n taloudelle”. Toukokuu 2020. Lähde: Financial Times, Peterson Foundation.

Financial Timesin kyselytutkimuksen mukaan äänestäjien mielestä suurin uhka USA:n taloudelle on globaalin talouden hidastuminen, kun vielä tammikuussa suurimmat uhat olivat terveydenhuollon kasvavat kulut ja kauppasota. Äänestäjien pelko on siirtynyt maan sisäisestä tekijästä ulkoiseen tekijään.

Selvästi maan talouden tilanteella on merkittävä vaikutus äänestäjiin. Trumpilla on vaikea tehtävä korjata maan talouden tilannetta vaaleja varten saadakseen äänestäjiä puolelleen. Myöskään kummankaan tehtävä vastata äänestäjien pelkoihin ei ole helppo, koska ehdokkaiden vaikutuskeinot globaalin talouden kehitykseen ovat rajalliset.

Vaalistrategistit molemmissa puolueissa ovat lähes yhtä mieltä siitä, että ongelmien, kuten rodullisen epäoikeudenmukaisuuden, merkitystä on hyvin vaikea ennakoida vaalien lähestyessä. Marraskuun presidentinvaaleihin on vielä 127 päivää jäljellä tätä kirjoittaessa ja yli 9 %-yksikön kannatuserosta huolimatta vaalien voittaja on vielä kysymysmerkki.

Presidentinvaalien vaikutus talouteen

Perinteisesti USA:ssa vaalivuonna osakemarkkinat ovat antaneet positiivisen tuoton. Viimeisen 19:sta vaalivuoden aikana vain kahtena vuotena osakemarkkinoiden tuotto on ollut negatiivinen Bloombergin ja StockTraders Almanacin mukaan. Lisäksi republikaaniehdokkaan voitto on johtanut demokraattiehdokkaan voittoa korkeampaan osakemarkkinoiden tuottoon ja esimerkiksi Trumpin vaalivoiton jälkeen osakemarkkinat ovat rikkoneet toistuvasti ennätyksiä.

Trumpin presidenttikaudella osakemarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti muun muassa verohelpotusten sekä osittain sääntelyn keventämisen myötä. Vuoden 2017 lopussa yritysverotusta kevennettiin useita prosenttiyksikköjä, mikä vaikutti positiivisesti amerikkalaisyrityksien tuloksentekokykyyn ja siten markkinoiden nousuun. Kolikon kääntöpuolena verohelpotukset ovat kasvattaneet maan julkista alijäämää ja sääntelyn purkaminen, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksesta vetäytyminen, on jättänyt jälkensä ympäristöön.

Syksyn vaalit tulevat aiheuttamaan turbulenssia markkinoilla, mikä näkyy jo nyt markkinoiden ”pelkokertoimenakin” tunnetun VIX-indeksin vaalisyksyn tasoista. Bidenin voitto tarkoittaisi todennäköisesti Trumpin verohelpotuksien osittaista perumista, suurten teknologia- ja energiayhtiöiden sääntelyn kasvamista sekä ympäristöasioiden korostumista. Trumpin voiton taas pelätään johtavan USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan venymiseen. Vaalien lopputuloksesta huolimatta markkinoilla tulee olemaan voittajia sekä häviäjiä pääomien siirtyessä entistä tuottavampiin kohteisiin uuden vaalikauden alkaessa.

Tuomas Karjalainen

KTM Tuomas Karjalainen toimii Alexandria Rahastoyhtiössä analyytikkona ja avustavana salkunhoitajana.