Sisällöt
Lipper-palkinnot 2022

21.04.2022

Tiedotteet

Alexandrian rahastoille jälleen arvostettuja Lipper-palkintoja

Alexandria Rahastoyhtiölle kansainvälisiä Lipper-palkintoja

Alexandria Rahastoyhtiö on palkittu jo toista vuotta peräkkäin arvostetulla Lipper-palkinnolla parhaana pohjoismaisena pienenä rahastotalona luokassa mixed assets, tarkastelujaksona kuluneet 3 vuotta. Lisäksi Alexandrian varainhoitorahasto Alexandria Tasapainoinen voitti niin ikään toista kertaa peräkkäin pohjoismaisessa sarjassa parhaan yhdistelmärahaston tittelin omassa rahastoluokassaan.

Tarkastelujaksoina oli käytetty sekä 3, 5 että 10 vuoden tuottohistoriaa ja vertailuryhmää, jossa oli mukana kaikkiaan noin 50 menestynyttä yhdistelmärahastoa. Myös varainhoitorahasto Alexandria Tuottohakuinen voitti parhaan yhdistelmärahaston tittelin omassa luokassaan (10 vuoden tuottohistoria).

”Tämä on toistamiseen hieno kansainvälinen tunnustus Alexandrialle rahastotalona, ja se kertoo siitä, että olemme viime vuosina onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin. Kaikki rahastomme ovat menestyneet viime vuosina erinomaisesti Morningstar-vertailuryhmissään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja meidät on huomioitu myös erilaissa kotimaisissa rahastovertailuissa”, Alexandrian salkunhoitotoiminnon johtaja Tero Wesanko kommentoi palkintoa.

”Palkinto kuvastaa sitä, että rahastomme ovat tehneet pitkällä aikavälillä oikea-aikaisia painotuksia ja onnistuneita sijoitusvalintoja salkuissa ja luoneet tätä kautta osuudenomistajillemme merkittävää lisäarvoa – eli tuottoja hyvällä riskituotto-suhteella. Palkinnot ovat myös hyvä muistutus siitä, että kestävään sijoitusmenestykseen ei aina tarvita eksoottisia sijoituskohteita ja jännittäviä tarinoita. Perinteinen allokaatioajattelu ja aktiivinen salkunhoito voivat edelleen hyvin”, Wesanko sanoo.

Mikä on Lipper?

Markkinadataa ja taloudellista informaatiota tuottava Refinitiv jakaa vuosittain Lipper-palkintoja poikkeuksellisen hyvin menestyneille rahastoille. Lipper-palkinto jaetaan vuosittain eri maantieteellisillä alueilla tarjolla oleville rahastoille niiden tuottohistorian (3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta) perusteella. Palkinnot perustuvat vertailuryhmänsä parhaisiin, johdonmukaisesti saavutettuihin tuottoihin, joissa on huomioitu myös sijoitusten riski. Palkinto perustuu täysin riippumattomiin ja puolueettomiin kvantitatiivisiin mittareihin rahaston menestyksestä. Tutustu tutkimusmetodologiaan tarkemmin

Alexandria – Nordic 2022 winner, Best Group over 3 years, mixed assets

Alexandria – Nordic 2022 winner, Alexandria Tasapainoinen – Best Fund over 3 years, mixed assets (balanced)

Alexandria – Nordic 2022 winner, Alexandria Tasapainoinen – Best Fund over 5 years, mixed assets (balanced)

Alexandria – Nordic 2022 winner, Alexandria Tasapainoinen – Best Fund over 10 years, mixed assets (balanced)

Alexandria – Nordic 2022 winner, Alexandria Tuottohakuinen – Best Fund over 10 years, mixed assets (aggressive)

Alexandria-rahastot kasvaneet markkinoita nopeammin

Alexandrian markkinaosuus kotimaisista rahastomarkkinoista on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien, ja samalla rahastojen hallinnoitavat varat ovat kasvaneet suhteellisesti kokonaismarkkinaa selvästi nopeammin. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä viittä perinteistä allokaatiorahastoa, ja neljää nk. vaihtoehtoista rahastoa, joista suurimmat ovat erikoissijoitusrahastot Alexandria Kiinteistö ja Alexandria Reaaliomaisuus. Yhtiö hallinnoi maaliskuun lopussa yli 800 miljoonan euron rahastovarallisuutta.

”Alexandria-rahastot ovat seitsenkertaistaneet hallinnoitavat varansa noin 8 vuodessa. Rahastotarjontamme selkeys yhdistettynä salkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottoperformanssiin sekä korkeatasoiseen asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen ovat auttaneet merkittävästi tämän myönteisen trendin aikaansaamisessa – olemme kiitollisia”, päättää Wesanko.

Kuva: Alexandria-rahastot kasvattaneet pääomia kokonaismarkkinaa nopeammin

Rahastopääoma Lähde: Alexandria, Suomen Pankki (rahastopääomat 30.8.2013 - 28.2.2022).

Jaa artikkeli