Sisällöt
Alexandria 12114

03.08.2023

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti – elokuu 2023

Korkojen nousuodotukset vaimenneet

Kansainvälisen suhdanteen pohjavaihe on todennäköisesti nähty jo kesän aikana, mutta talouskasvu jatkuu vaimeana vuoden kolmannellakin neljänneksellä. Yhdysvaltain talouskasvutahti harppasi reippaasti odotuksia korkeammalle tasolle vuoden toisella kvartaalilla vahvistaen näin aiempaa näkemystämme talouden pehmeästä laskusta. Tuoreiden konsensusennusteiden valossa Yhdysvaltojen talouskasvu supistuu ainoastaan vuoden viimeisellä kvartaalilla häivyttäen siten syvemmän taantuman odotuksia. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF odottaa tuoreessa ennusteessaan Yhdysvaltain BKT-kasvuksi tänä vuonna +1,8 % ja ensi vuonna +1,0 %.

Euroalueella talouskasvu on pysynyt pitkälti samalla tasolla läpi kesän. Vaikka kasvutahdit eivät suoraan kerro syvemmästä taantumasta, pitkän aikavälin trendiä hitaamman kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2024 aikana. Kasvua rasittavat yhä erityisesti investoinnit, jotka heijastelevat käynnissä olevaa varastojen sopeuttamisvaihetta pandemian jälkeen ja toisaalta heikkoutta esimerkiksi rakentamisen investoinneissa. Odotuksissa on kuitenkin edelleen kasvun lievä piristyminen vuoden 2023 loppupuolella ja siitä eteenpäin. IMF ennakoi euroalueen kasvuksi kuluvana vuonna +0,9 % ja ensi vuonna 1,5 %. Elpymisskenaariota tukevat nyt myös sijoittajien tiivisti seuraaman inflaation selkeä madaltuminen ja koronnousuodotusten vaimeneminen.

Kiihtynyt inflaatio ja siitä seurannut keskuspankkien nopea rahapolitiikan kiristäminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä, jotka ovat kuluneen puolentoista vuoden aikana lisänneet kasvuympäristön epävarmuutta globaalisti. Kuluttajahinnat ovat kuitenkin jo varsin rivakassa laskuvaiheessa ja heinäkuussa raportoitujen lukujen mukaan Yhdysvalloissa kuluttajahintojen vuotuinen nousutahti on jatkanut laskusuuntaansa nyt lähes 13 kuukauden ajan ollen heinäkuussa 3 prosenttiyksikön tasolla. Euroalueella vastaava luku pysyi 5,5 prosentin tasolla heinäkuun ennakkotietojen mukaan. Kuluttajahintojen pääindeksilukujen laskun myötä huomio on kiinnittynyt pohjahintojen tason arviointiin, joissa muutokset ovat selvästi hitaampia kuin raaka-aine- ja elintarvikehintojen ohjaamissa päähintaluvuissa. Yhdysvalloissa vuotuinen pohjahintojen kasvutahti oli heinäkuun ennakkotietojen osalta 4,8 prosenttiyksikön tasolla, kun vastaava luku euroalueella oli 5,5 prosentissa.

Keskuspankeilta koronlaskuja vasta 2024

Heinäkuun kokouksessaan Yhdysvaltain keskuspankki päätti jatkaa ohjauskorkoaan 25 korkopisteen verran vaihteluväliin 5,25–5,5 prosenttia Myös Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa samaisen 0,25 prosenttiyksikön verran ollen näin yhdeksäs perättäinen koronnosto heinäkuusta 2022 lähtien. EKP:n talletuskorko nousi elokuun alusta 3,75 prosenttiin ja perusrahoitusoperaatioiden korko 4,25 prosenttiin. Keskuspankkien kommunikointi on jatkunut vaihtelevasti aggressiivisena ja maltillisena johtaen tämänhetkiseen odotukseen koronnostojen päättymiseen niin Yhdysvaltain kuin Euroopan keskuspankin osalta. Lisänostoja ei siis mahdollisesti enää tarvita, mutta vielä tämä ei ole täysin varmaa. Siitä huolimatta, että odotuksissa ei ole enää koronnostoja loppuvuodelle, ohjauskorkoihin liittyvät laskuodotukset ovat siirtyneet nyt selkeämmin ensi vuoden puolelle ja etenkin euroalueella korkojen odotetaan pysyvän korkeammalla tasolla huomattavasti pidempään.

Vahvaa menoa kansainvälisillä osakemarkkinoilla – salkuissa lievä riskiylipaino

Heinäkuussa osakemarkkinat jatkoivat Suomea lukuun ottamatta optimistisissa tunnelmissa. Päämarkkina-alueilla (Eurooppa, USA) nousua kirjattiin noin kolme prosenttiyksikköä kuun aikana. Helsingin pörssiä on painanut mm. odotuksiin nähden vaisusti sujuneen Q2-tuloskauden viestit. Korkomarkkinoilla puolestaan korot ovat jatkaneet nousua korkokäyrän pisintä päätä lukuun ottamatta, joka on jo varovaisesti kääntynyt tasaantumisen uralle.

Alueellisesti tarkasteltuna Suomen osakemarkkinat (YTD: -3,8 %) ovat kuluvana vuonna jääneet jo merkittävästi jälkeen muun maailman kehityksestä (Maailman osakkeet YTD +14,3 %, Eurooppa +13,8 %). Sijoittajat ovat tänä vuonna saaneet merkittävää hyötyä salkun kansainvälisestä hajautuksesta, joka heijastuu myös varainhoitorahastojemme myönteisessä kehityksessä.

Alexandria varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) ei ole tehty merkittäviä muutoksia kesän aikana, vaan allokaationäkemyksessämme jatkamme maltillisella riskipitoisten omaisuusluokkien ylipainotuksella. Alueellisesti osakemarkkinoiden ylipaino kohdistuu lähinnä Euroopan ja Pohjoismaiden osakkeisiin, tyylillisesti pienet- ja kasvuyhtiöt ovat salkuissa ylipainossa. Eteenpäin katsottaessa, suhdanteen odotettu asteittainen piristyminen loppuvuonna yhdessä stabiloituvan korkonäkymän kanssa sekä näihin todennäköisesti yhdistyvä tuloskasvun piristyminen luovat mielestämme varovaisen myönteiset lähtökohdat niin korko- kuin osakemarkkinoiden näkymille.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Jaa artikkeli