Sisällöt
alexandria 4

16.12.2021

Tiedotteet

Sääntömuutos Alexandrian varainhoitorahastoissa

Alexandria Rahastoyhtiön hallinnoimiin, UCITS-direktiivin alaisiin varainhoitorahastoihin (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen, Maailma Osake ja Kehittyvät Markkinat Osinko) on tehty kestävyyteen liittyvä sääntömuutos. Kyseisten rahastojen sääntöihin on lisätty tieto siitä, että ne ovat kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (ns. 8. artikla) mukaisia kestävyyttä edistäviä rahoitustuotteita.

Kahdeksannen artiklan mukaiset sijoitusrahastot edistävät muiden ominaisuuksiensa ohella kestävyyteen liittyviä näkökohtia, jotka liittyvät ympäristöön (E, environmental), sosiaaliseen vastuuseen (S, social) sekä hallintotapa-asioihin (G, governance). Päivittäisessä kommunikaatiossa tämän artiklan mukaisia rahoitustuotteita kutsutaan usein myös vaaleanvihreän luokituksen omaaviksi tuotteiksi.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 11.11.2021, ja ne tulevat voimaan 20.12.2021. Kestävän sijoittamisen periaatteet ja uudet säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntömuutos ei vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Jaa artikkeli