Sisällöt
Alexandria 12319

04.04.2023

Sijoittaminen

Suurissa teknologiayhtiöissä mielenkiintoinen sijoitusmahdollisuus nopean kurssilaskun jälkeen

Vuosi 2022 oli rajun laskun aikaa maailman suurimpien teknologiayhtiöiden osakekursseissa. Yhdysvaltain keskuspankki FED nosti vahvasti nousseessa inflaatioympäristössä vuoden 2022 kuluessa ohjauskorkonsa nollatasolta tasolle 4,25-4,5 %, joka oli samalla korkein ohjauskoron taso 15 vuoteen. Tämän vuoden puolella ohjauskorko on nostettu jo tasolle 4,75-5,0 %. Korko oli koronapandemian käynnistyttyä laskettu takaisin nollatasolle talouden olosuhteiden helpottamiseksi. Teknologiayhtiöt ovat useassa tapauksessa luonteeltaan ns. kasvuyhtiöitä, jolloin tulevaisuudessa saatavilla kassavirroilla on suurempi arvo, kun osakesijoittajat arvottavat yhtiöitä nykyhetkeen ja tällöin vallitsevilla markkinakoroilla on tärkeä rooli tässä arvonmäärityksessä. Nollakorkojen aikana näiden yhtiöiden arvostuskertoimet muodostuivat niiden toiminnan luonteesta johtuen hyvin korkeiksi.

Vuoden 2022 päätteeksi sektorin korkeaksi kohonnut arvostus kuitenkin purkautui kun monet teknologiayhtiöt kokivat merkittävän kurssilaskun. Esimerkiksi maailman suurin verkkokauppayhtiö Amazon laski vuoden aikana 50 %, maailman suurin sosiaalisen median alustayhtiö Meta Platforms (Facebook) laski 64 %, maailman suurin matkapuhelinten valmistaja Apple laski 26 %, maailman suurin hakukoneyhtiö Alphabet (Google) laski 39 % ja maailman suurin ohjelmistoyhtiö Microsoft laski 28 %. Samaan aikaan useimmat näistä yhtiöistä pystyivät edelleen kasvattamaan liiketoimintaansa haastavassa markkinaympäristössä. Esimerkiksi Applen liikevaihto kasvoi erittäin vahvasta vertailuvuodesta huolimatta 8 % tasolle 394 miljardia dollaria, Amazonin liikevaihto kasvoi 9 % tasolle 514 miljardia dollaria ja Microsoftin liikevaihto kasvoi 18 % tasolle 198 miljardia dollaria.

Monet suurista teknologiayhtiöistä ovat nyt muuttuneessa inflatorisessa markkinaympäristössä ilmoittaneet merkittävistä kulusäästöistä ja henkilöstövähennyksistä parantaakseen kannattavuuttaan. Samalla teknologisen kehityksen käynnissä oleva talouden megatrendi ei ole muuttunut mihinkään. Vuoden 2023 puolella suurten teknologiayhtiöiden kurssikehitys on jälleen ollut laajaa osakemarkkinaa parempaa ja lisäksi korkomarkkinoilla on jo aloitettu hinnoittelemaan tulevia koronlaskuja, mikä voi antaa tukea tämän sektorin kurssikehitykselle. Itsenäinen markkinatutkimuslaitos Zacks Investment Research ennustaa tällä hetkellä yhdysvaltalaisen teknologiasektorin yhtiöille noin 4 % tulosheikennystä vuodelle 2023, mutta siitä eteenpäin noin 15 % tuloskasvua sekä vuodelle 2024 että 2025 (kts. kuva).

Teknologiasektorin vuotuiset nettotulokset (miljardia dollaria)

teknologia

Alexandria tarjoaa nyt asiakkailleen mielenkiintoisen tavan sijoittaa maailman suurimpiin teknologiayhtiöihin, jossa pääomaturvan taso nimellispääomalle on 100 %*. Sijoituksen kohde-etuutena on kehittyneiden maiden suurimmista teknologiayhtiöistä muodostettu osakeindeksi. Tuotteen avulla sijoittaja saa juoksuaikana 150 % (alustavasti) tuottokertoimen osakeindeksin kehitykseen sen nousukattoon saakka.


1 * Pääomaturvalla tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan sitoumusta maksaa vähintään 100 % lainan nimellisarvosta takaisin eräpäivänä. Pääomaturvaan liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski. Pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä. Ennen eräpäivää lainan arvo voi olla pääomaturvan tasoa matalampi tai korkeampi. Tutustu tarkemmin sijoituksen ominaisuuksiin oheiselta internetsivulta: https://www.alexandria.fi/teknologia.

Lue lisää Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio -tuotteesta

Katso kaikki merkinnässä olevat tuotteet

Alexandria Markets

Alexandria Markets

markets@alexandria.fi

Jaa artikkeli