Alexandria 11965 B

Sijoittaminen

15.5.2023

Tuplamahdollisuus sijoittaa uusiutuvaan energiaan ja vihreään teknologiaan

Ekologisesti kestävä talous ja kasvu ovat nousseet korkealle sijoittajien prioriteettilistalla. Julkisten ja yksityisten vihreän teknologian investointien määrä on Suomessa ja maailmalla vahvassa trendinomaisessa kasvussa ja mm. uusiutuvia energianlähteitä tarvitaan muuttuvassa maailmassa entistä enemmän. Pelkästään Euroopassa on suunnitteilla useiden satojen miljardien eurojen vihreät investoinnit lähivuosina. Tämä hyödyttää esimerkiksi uusiutuvaan energiaan keskittyneitä yhtiöitä ja tarjoaa sijoittajille samalla houkuttelevia tulevaisuuden tuottomahdollisuuksia.

Alexandria tarjoaa nyt kaksi mielenkiintoista tapaa sijoittaa vihreän siirtymän megatrendiin:

1. Alexandria Ympäristö

Alexandria Ympäristöon erikoissijoitusrahasto, jonka kautta sijoittajalla on mahdollisuus päästä laajasti hajautetun sijoituksen muodossa osallistumaan mm. uusiutuvan energian megatrendiin ja edistämään kestäviä ympäristöarvoja. Normaalitilanteessa rahaston osakepaino on kohderahastojen kautta 85 % ja korkosijoitusten (nk. vihreät joukkolainat) osuus 15 %.

  • Rahastolla on korkein mahdollinen vastuullisuusluokitus, eli se on EU:n SFDR-kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) 9 artiklan ("tumman vihreä") mukainen rahastotuote. Tämä tarkoittaa sitä, että sen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen.
  • Rahaston kautta sijoittaja saa vihreään teemaan rakennetun laajan ja kansainvälisen hajautuksen, salkun kokonaisuuteen kuuluu kohderahastojen kautta lähes 350 eri osaketta ja liikkeeseenlaskijaa. Rahaston sijoituskohteiden vastuullisuuteen erikoistunut ja hyvin resursoitu tiimi analysoi sijoituskohteiden ESG-profiilin sekä tuottopotentiaalin sijoittajan puolesta, hajauttaen varat sekä ESG-luokkien välillä että mm. uusiutuvan energian sijoitusluokan sisäisesti.
  • Likvidi sijoitusmuoto. Rahasto tarjoaa auki merkinnöille ja lunastuksille vuoden jokaisena arkipäivänä, joten siihen sijoittaminen on helppoa ja vaivatonta.
  • Rahaston tuotto-odotus on sen riskitasoon nähden kilpailukykyinen (5-6 % vuositasolla), ja sen sijoitusstrategian tuotto on ollut pitkällä aikavälillä* yli tämän tason (+6,2 % p.a.). Rahasto tekee kestäviä sijoituksia tuottotavoitetta unohtamatta, eli kyse on ennen kaikkea vastuullisella tavalla toteutetusta sijoitustoiminnasta.

Kuva2

Lähde: Alexandria, SEB. Kaikki luvut laskettu ajalta 8.5.2013 – 8.5.2023. Yllä olevassa graafissa on käytetty SEB Global Climate Opportunity- (40 %), SEB Global Equal Opportunity- (30 %), SEB Active Owners Impact / SEB Listed Private Equity- (20 %) ja SEB Green Bond (10 %)-rahastojen tuottohistoriaa 20.12.2022 asti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Ympäristörahaston 15 suurinta sijoitusta (Q1/2023):

Kuva3

Tarkemmat tiedot rahastosta sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kuluista saat tuotteen omilta verkkosivulta: www.alexandria.fi/rahastot/alexandria-ympäristo. Tämä viesti ei sisällä kaikkea sijoituspäätöksen tekemisen kannalta olennaista tietoa eikä sijoituspäätöstä tule perustaa ainoastaan tämän viestin tietoihin, vaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on aina tutustuttava rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä muuhun mahdolliseen verkkosivulta löytyvään dokumentaatioon. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa.

Lue lisää Alexandria Ympäristö Erikoissijoitusrahastosta

2. Neste ja Vestas Bonus Autocall

  • Joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto ja nimellispääoman takaisinmaksu riippuvat Nesteen ja Vestas Wind Systemsin osakkeiden kurssikehityksestä.
  • Sijoitusaika 1-6 vuotta
  • Mahdollisuus neljännesvuosittain alustavasti 5 % kasvavaan tuottoon (vuositasolla 20 %) neutraalilla osakenäkemyksellä.
  • Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijana Morgan Stanley B.V. ja takaajana toimii Morgan Stanley. Laina ei ole pääomasuojattu.*

Neste tavoittelee globaalia johtajuutta uusiutuvien polttoaineiden ja biopohjaisten kiertotalousratkaisujen aloilla. Yhtiöllä on Yhdysvaltojen investoinnin toteuduttua uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa jo kolmella mantereella. Neste näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia mm. uusiutuvassa dieselissä sekä uusiutuvassa lentopolttoaineessa, kun lentoliikenne on yksi niistä aloista, joissa päästöjä vähentävien ratkaisujen tuominen markkinoille on jatkossa erityisen tärkeää.

Tanskalainen Vestas Wind Systems on jo vuosikymmeniä lukeutunut maailman suurimpiin tuulivoimaloiden valmistajiin. Tuulivoimaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysynnälle ennustetaan vahvaa kasvua vihreän siirtymän ja energiamurroksen aikakaudella. Konsulttiyhtiö Corporate Knightsin vuosittain laatimassa maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100-listauksessa Vestas oli vuonna 2022 sijaluvulla 1. ja vuonna 2023 sijaluvulla 2.

Tarkemmat tiedot lainasta, tuotonlaskennasta sekä lainaan liittyvistä riskeistä ja kuluista saat tuotteen verkkosivulta: www.alexandria.fi/nestevestas. Lainaan liittyy muun muassa liikkeeseenlaskija- ja takaajariski. Tämä viesti ei sisällä kaikkea sijoituspäätöksen tekemisen kannalta olennaista tietoa eikä sijoituspäätöstä tule perustaa ainoastaan tämän viestin tietoihin. **

** Neljännesvuosittain kasvava tuotto 5 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 4,3 %. ** Tutustu markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimaan avaintietoasiakirjaan, lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen täydennyksineen. Asiakirjat saat merkintäpaikoista tai verkkosivulta www.alexandria.fi/nestevestas.*

Lue lisää Neste ja Vestas Bonus Autocall -tuotteesta

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa