Sisällöt
Vastuullinen sijoittaminen

19.08.2022

Tiedotteet

Vastuullisen sijoittamisen sääntely uudistuu, jatkossa sijoitusneuvonnassa kartoitetaan asiakkaan kestävyysmieltymykset

Vastuullisen sijoittamisen sääntely yhdenmukaistuu EU-alueella. Yksi osa kokonaisuutta on vuoden 2022 elokuussa voimaan astuva muutos MiFID II -sääntelyyn, jonka myötä kestävyysmieltymysten kartoittaminen tuodaan osaksi sijoitusneuvontaa.

EU:n tavoitteina on suunnata laajasti rahoitus- ja sijoitustoimintaa edistämään kestävän kehityksen tavoitteita ja luoda yhteiset pelisäännöt ja läpinäkyvyyttä vastuulliselle sijoittamiselle niin, että sijoittaja voi saada tietoa ja vertailla eri sijoituskohteita luotettavasti.

Muutoksen myötä asiakkaan kestävyysmieltymykset kartoitetaan sijoitusneuvonnassa kolmeen teemaan liittyvien kysymysten avulla:

  1. Kestävien sijoitusten osuus asiakkaan salkusta
  2. Asiakkaan näkemykset kestävästä sijoittamisesta EU:n kestävyysluokitteluun pohjautuen
  3. Asiakkaan tavoitteet negatiivisten kestävyysvaikutusten, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen, huomioimiseksi sijoituksissaan

Elokuusta alkaen kestävyysmieltymysten kartoitus on yksi osa kaikille sijoitusneuvonta-asiakkaille tehtävää soveltuvuusarviointia, jossa kartoitetaan kestävyysmieltymysten lisäksi muun muassa asiakkaan sijoitustietämys, -kokemus ja sijoittamisen tavoitteet, taloudellinen tilanne sekä suhtautuminen riskeihin ja tappion mahdollisuuteen. Soveltuvuusarvioinnin perusteella sijoitusneuvontaa tarjotessa voidaan laajan kartoituksen perusteella varmistua siitä, että suositeltavat sijoituskohteet ovat asiakkaalle soveltuvia.

Jaa artikkeli