001445290008

Sijoittaminen

25.1.2024

Yli kolmasosa kotimaisista sijoittajista uskoo Helsingin pörssin tuottojen paranevan vuonna 2024

Yksityissijoittajat suhtautuvat alkaneeseen vuoteen varovaisen optimistisesti. Yli kolmasosa suomalaisista sijoittajista uskoo Helsingin pörssin tuottavan paremmin vuoteen 2023 verrattuna. Siitä huolimatta vain alle neljäsosa aikoo kasvattaa panoksiaan kotimaisessa pörssissä tämän vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi Alexandrian Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksesta, jossa tutkittiin suomalaisten suhdetta sijoittamiseen. Kyselyyn vastasi joulukuussa 2023 yhteensä yli tuhat vastaajaa, joista lähes 60 % ilmoitti omistavansa arvopaperisijoituksia.

Tutkimustulokset kertovat, että yksityissijoittajien luottamus Helsingin pörssiin on säilynyt vahvana kahden viimeisen vuoden aikana tapahtuneesta kurssilaskusta huolimatta. Vain noin joka kymmenes sijoittaja kertoo vähentäneensä sijoitustensa osuutta kotimaisessa pörssissä. Sen sijaan kolme neljästä sijoittajasta kertoi pitäneensä sijoituksensa samalla tasolla vuosina 2022–2023.

Helsingin Pörssi on ollut yksi maailman heikoiten tuottaneista pörsseistä vuosina 2022–2023. Onko pörssin viimeaikainen lasku vaikuttanut kotimaisiin osakkeisiin sijoittamiseenne?

Onko lasku vaikuttanut leveä

Odotukset positiivisia vuodesta 2024

Kuluvasta vuodesta odotetaan suotuisaa; 36 % vastaajista arvioi Helsingin pörssin tuottavan paremmin kuin viime vuonna, ja vain 22 % uskoo tuottojen heikkenevän. Optimistisimpia kuluvan vuoden tuotoista olivat suurituloisimmat kotitaloudet ja lapsiperheet – 45 % näistä vastaajista uskoo tuottojen kasvavan tänä vuonna.

Uskotteko, että Helsingin pörssi tarjoaa vuoden 2024 aikana parempia tuottoja kuin vuonna 2023?

Uskotko tuottavan paremmin leveä

Vaikka odotukset tuottojen kasvusta ovat positiiviset, vain 24 % vastaajista kertoi aikovansa lisätä sijoituksiaan Helsingin pörssissä. Jopa 37 % vastaajista ilmoitti, ettei aio lisätä sijoituksia Helsingin pörssiin vuoden 2024 aikana. Positiiviset näkemykset eivät siis automaattisesti johda suurempiin sijoituksiin.

Aiotteko lisätä sijoituksia Helsingin pörssiin vuoden 2024 aikana?

Aiotko lisätä leveä

”Viime vuosi osoitti osakesijoitusten kansainvälisen hajauttamisen vahvuuden. Kun globaalit osakkeet tuottivat noin 20 %, kotimaiset osakkeet jäivät jo toista vuotta peräkkäin pakkaselle. Helsingin pörssi on yhä reilut 25 % edellisiä huippujaan alempana, ja arvostuskertoimetkin ovat varsin edulliset, jos yritysten tulokset alkavat odotetusti parantua ja korot laskea. Vaikka odotukset viittaavat tutkimuksen mukaan paremman pörssivuoden suuntaan, himmentää talouden yleinen epävarmuus jonkin verran yksityissijoittajien sijoitushalukkuutta”, kommentoi Alexandrian salkunhoitotoiminnan johtaja Tero Wesanko.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 8.12. – 18.12.2023, ja sen kohderyhmänä olivat 25–65-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 089 henkilöä.

Anssi Huisman

Anssi Huisman

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa