Sijoittaminen kiinnostaa suomalaisia - 5 syytä sijoitusbuumin kasvuun

Suomen on vallannut varsinainen sijoitusbuumi. Suomen Pörssisäätiön mukaan lähes 900 000 suomalaisella kotitaloudella oli osakesijoituksia vuonna 2020, ja kasvua edelliseen vuoteen oli huimat kymmenen prosenttia.

Mikä on saanut suomalaiset innostumaan sijoittamisen aloittamisesta juuri nyt? Tässä tärkeimmät syyt, joiden takia sijoittamisesta on tullut entistä suositumpaa.

Taloudesta ja sijoittamisesta puhutaan nyt paljon

Talous on nyt kaikkien huulilla. Koronakriisin takia maailmantalouden elpymistä ja yritysten tilannetta on seurattu erityisen tarkkaan.

Myös sijoittaminen on noussut mediassa entistä yleisemmäksi aiheeksi. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet lukea ja kuulla niin teknologiayhtiöiden huimista tuloksista, kryptovaluuttojen heilahteluista kuin ehdotuksista sisällyttää rahastoja äitiyspakkaukseen. Myös yritysten listautumiset ovat saaneet paljon huomiota mediassa.

Mitä enemmän asioista puhutaan, sitä lähemmäs ne tulevat. Sijoittamisesta on tullut arkipäiväisempää, ja moni on ymmärtänyt korona-ajan uutisointia seuratessaan, miten maailmantalous ja oma talous ovat yhteydessä toisiinsa.

Sijoittamisesta puhuvat muutkin kuin ammattisijoittajat

Sijoittamisesta on myös tullut entistä lähestyttävämpää. Pankkien edustajien ja ammattisijoittajien lisäksi mediassa nousevat esiin myös niin sanotut tavissijoittajat, jotka osoittavat esimerkillään, että sijoittamisen ja säästämisen voi aloittaa kuka tahansa.

Etenkin nuoret naiset ovat innostuneet sijoittamisesta – ja he myös puhuvat siitä paljon. Sijoittajavaikuttajat ovat purkaneet sijoittamiseen liittyviä myyttejä ja kannustaneet ihmisiä aloittamaan sijoittamiseen esimerkiksi rahastojen kautta tai osakesäästötilin perustamalla. Naisten osuus suomalaisista pörssisijoittajista onkin noussut jo kolmannekseen ja heidän määränsä kasvaa edelleen.

Monipuoliset sijoitusmahdollisuudet houkuttavat

Yksi tärkeä syy sijoittamisen suosion kasvulle on sijoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen. On yhä helpompaa löytää juuri omiin tarpeisiin, arvoihin ja tuotto-odotuksiin sopivia tuotteita.

Vuoden 2020 alusta alkaen saatavilla ollut yksityishenkilöille tarkoitettu osakesäästötili on myös kasvattanut suosiotaan nopeasti. Osakesäästötilin etuna nähdään usein se, että verotus tapahtuu vasta, kun varat nostetaan osakesäästötililtä pois.

Osakesäästötiliä harkitsevien on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että tämä sijoittamistapa rajoittuu vain listattujen yhtiöiden osakkeiden ostamiseen, mistä salkun hajautus voi kärsiä. Sen lisäksi varojen maksimimäärä osakesäästötilillä on 50 000 euroa. Vaihtoehtona osakesäästötilille on sijoitusvakuutus, jossa maksimimäärää ei ole määritelty, ja sijoittaja pääsee valitsemaan sijoituskohteet huomattavasti laajemmasta valikoimasta.

Markkinoille on tullut myös uusia kiinnostavia sijoitustuotteita pörssiosakkeiden ulkopuolelta. Perinteisesti yksityissijoittajat eivät ole päässeet käsiksi listaamattomiin PK-sektorin yrityksiin, mutta joukkorahoitetut yrityslainat tarjoavat mahdollisuuden saada korkotuottoa ja olla mukana yritysten kasvussa.

Ihmiset ovat entistä tiedostavampia ja vastuullisempia rahankäyttäjiä

Koronapandemia havahdutti monet miettimään maailmantalouden lisäksi omaakin taloudellista tilannetta sekä rahan käyttöä. Poikkeustilanteessa on monille jäänyt käyttämättä rahaa, joka aiemmin kulutettiin erilaisiin palveluihin, ravintoloihin, matkusteluun ja elämyksiin. Se on saanut monet miettimään, mihin tämä ylijäävä raha kannattaisi käyttää ja tehnyt sijoittamisesta ja säästämisestä yhä useammalle houkuttelevan vaihtoehdon. Tästä kertoo myös suomalaisten osakesijoitusten tuntuva kasvu.

Ihmisillä on tämän lisäksi nyt myös muutenkin enemmän rahaa käytettävissään: Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset arvioivat rahatilanteensa keväällä 2021 paremmaksi kuin koskaan tutkimushistorian aikana. Kulutusjuhlan sijaan moni kuitenkin haluaa käyttää rahansa harkiten: pistää rahaa säästöön tai kuluttaa sitä entistä vastuullisemmin.

Vastuullisuudesta on tullut tärkeä kriteeri sijoituspäätöksiä tehdessä. Tuotto-odotusten lisäksi sijoittajat haluavat varmistua siitä, että rahastoissa ja muissa sijoituksissa otetaan huomioon ihmiset ja ympäristö sekä noudatetaan hyvää hallintoa.

Samoin kotimaisuus ja suomalaisten yritysten tukeminen on nyt tärkeää. Vaikka suomalaisten kiinnostus ulkomaisia osakkeita kohtaan on nousussa, suosivat sijoittajat edelleen vahvasti kotimaisten yritysten osakkeita. Osakkeiden lisäksi sijoittajien kiinnostus kiinteistö- ja reaaliomaosuutta sekä kotimaisia yrityslainoja kohtaan on ollut kasvussa.

Sijoittaminen on entistä helpompaa

Suomalaisten sijoitusintoa tukee myös sijoittamisen kasvava helppous. Tietoa sijoittamisesta, eri omaisuusluokista ja sijoituskohteista on tarjolla runsaasti, joten aiheeseen perehtyminen on helppoa. Ja kun sijoituksia voi tehdä joustavasti eri kanavissa sekä itsenäisesti että sijoitusneuvojan avustuksella, on kynnys aloittaa sijoittaminen ja säästäminen madaltunut entisestään.

Monelle sijoittamisesta on tullut tulevaan varautumisen ja varallisuudenhoidon lisäksi harrastus. Sijoittaminen voi siis palkita paitsi rahallisesti myös tuottaa iloa omaa salkkua tarkastelemalla ja taloutta aktiivisesti seuraamalla.

Tutustu Alexandrian monipuolisiin sijoitustuotteisiin