Mitä säästämisen lykkääminen maksaa sinulle?

05.06.2017

Sanonta ”aika on rahaa” pätee monelle elämänalueelle, niin myös säästämiseen. Säästäminen on silti asia, jota helposti lykätään tulevaisuuteen. Kyllähän tässä ehtii säästämisen aloittaa myöhemminkin, laitetaan sitten rahaa sivuun kerralla vähän enemmän. Mutta oletko koskaan pohtinut, mitä säästämisen lykkääminen käytännössä tarkoittaa?

Miksi säästämistä usein lykätään?

Etenkin säästämisen aloittaminen voi olla vaikeaa. Jos säästämisestä ei ole tullut tapaa, silloin voi olla vaikea keksiä, miten omia kulutustottumuksia voisi muuttaa. Voi myös tuntua, että säästäminen vaatii luopumista jostain ja siksi sitä voidaan helposti siirtää tuonnemmaksi.

Päätös säästämisen aloittamisesta on usein summaa tärkeämpää

Usein säästettävää rahasummaa oleellisempi asia on säästämisen aloittaminen mahdollisimman aikaisin. On tuottoisampaa ryhtyä laittamaan säästöön pieni summa saman tien kuin odottaa aikaa, jolloin voisi laittaa sivuun ehkä enemmän.

Jo 100 euroa kuukaudessa on summa, jolla kartutat mukavan säästösumman pidemmällä aikavälillä. Jos sijoitat tämän 100 euroa kuukaudessa 15 vuoden ajan, saat kasaan 18 000 euron säästösumman.

Jos sijoitat 100 euron kuukausittaisen säästösumman esimerkiksi sijoitusrahastoon ja saat sijoituksillesi 6 prosentin keskimääräisen tuoton, on säästöpottisi 15 vuoden päästä yli 28 800 euroa.

Jatkuvasta säästämisestä kannattaa huomata seuraava: mitä myöhemmin aloitat, sitä suurempia kuukausisummia sinun tulee säästää saavuttaaksesi tavoitteesi. Aloittamalla myöhemmin voit myös joutua ottamaan suurempia riskejä sijoituksissa päästäksesi tavoitteisiisi.

Mitä pidempään säästät, sitä todennäköisimmin onnistut

Aika on keskeinen tekijä puhuttaessa säästämisen ja sijoittamisen riskeistä. Mitä pidempi sijoitusaika, sitä maltillisempi riski. Kun aloitat säästämisen ajoissa, pääset paremmin nauttimaan korkoa korolle -vaikutuksen hedelmistä.

Laita lumipallo vierimään

Kansankielellä korkoa korolle -ilmiötä ja pitkäaikaista säästämistä on verrattu lumipallon pyörittämiseen alas mäkeä. Aluksi se voi olla hitaampaa, mutta vähitellen lumipallo kasvaa isommaksi ja alkaa pyöriä ja kasvaa itsestään yhä nopeammalla vauhdilla.

Parhaiten korkoa korolle -periaate palkitsee pitkäjänteisen säästäjän. Korkotuotto on sitä parempi, mitä pidempi sijoitusaika on kyseessä.

Seuraava esimerkki havainnollistaa, miten säästämisen aloittaminen vaikuttaa säästettävään kuukausisummaan.

Tavoitteena on säästää 100 000 euroa 60 ikävuoteen mennessä. Kuinka paljon sinun pitää kuukaudessa laittaa säästöön, jotta saavutat kyseisen summan? Oletuksena on, että saat säästöratkaisullesi viiden prosentin keskimääräisen tuoton.

Jos aloitat säästämisen:

30-vuotiaana, tulee sinun laittaa kuukausittain säästöön noin 122 euroa 40-vuotiaana, tulee sinun laittaa kuukausittain säästöön noin 245 euroa 50-vuotiaana, tulee sinun laittaa kuukausittain säästöön noin 645 euroa

Mitä säästämisen lykkääminen maksaa?

Säästäminen on lykättyä kuluttamista. Sen sijaan että kulutat kaikki varasi, voit säästää tai sijoittaa osan varoistasi tulevaisuuden käyttöä varten. Säästämistä on helppo lykätä, ja monelle ”jos sitten huomenna” -ajatus on varsin tuttu.

Mitä säästämisen lykkääminen maksaa oikeasti? Arjen kiireessä viiden vuoden jakso voi hujahtaa nopeasti. Mitä tämä ajanjakso maksaa sinulle, jos kaikki rahasi menevät kulutukseen?

Jos esimerkkinä käytetään edelleen 100 euron kuukausittaista säästösummaa, maksaa viiden vuoden säästämisen lykkääminen 6 000 euroa. Jos saat säästöillesi 6 prosentin keskimääräisen tuoton, on summa lähes 7 000 euroa (6 982 euroa).

Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu, mitä säästämisen lykkääminen sinulle maksaa.

Graafi

Eläkemuutokset luovat painetta oman talouden suunnitteluun

Eläkeuudistuksen myötä varautuminen eläkeikään on entistä tärkeämpää. Miksi? Ensinnäkin työurat pitenevät. Jos haluat siirtyä eläkkeelle jo ennen varsinaista eläkeikää, työeläkkeen lisäksi sinun pitää pystyä säästämään varoja eläkepäiviä varten. Mitä aikaisemmin haluat jäädä eläkkeelle, sitä tärkeämpää omien säästöjen kartuttaminen on.

Toiseksi suomalaisten eliniänodote kasvaa koko ajan eli elämme entistä pidempään. Eläkkeelläoloaika siis pitenee, mikä asettaa omat haasteensa riittävän elintason varmistamiseen eläkeaikana.

Tutkimuksen mukaan (1000 suomalaista -tutkimus) vain noin 23 % suomalaisista uskoo työelämän jälkeen tulevansa toimeen pelkällä työeläkkeellä. Silti vain noin puolet suomalaisista on tehnyt käytännön toimia oman eläketurvansa kohentamiseksi.

”Meillä suomalaisilla on tapana herätä eläkesäästämiseen turhan myöhäisessä vaiheessa. Eläkeasiat ovat kuitenkin selvästi yhä useamman suomalaisen mielessä. Myös kiinnostus esimerkiksi eläkesäästämiseen on selvästi kasvussa”, toteaa Alexandrian sijoitusneuvoja, KTM Teemu Tsupari.

Jos toimeentulo vanhoilla päivillä huolestuttaa, on ehkä paikallaan pohtia mahdollisuutta aloittaa säästäminen tulevia eläkevuosia varten. Näin kertyneillä säästöillä voi tasata mahdollista tulevaa eläkevajetta ja vaikuttaa omaan eläketasoonsa.


New Call-to-action