Eläkeuudistus – mitkä asiat vaikuttavat palkansaajan elämään?

Vuoden 2017 alusta voimaan astunut eläkeuudistus selkeyttää vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Mutta miten eläkeuudistus vaikuttaa palkansaajan elämään?

Arjen keskellä eläkeasiat tuntuvat meistä usein kaukaisilta. Omien eläkepäivien taloudellinen turvaamiseen on kuitenkin hyvä varautua ajoissa.

Miksi eläkejärjestelmä uudistuu?

Me suomalaiset elämme entistä pidempään. Tämän takia työeläkejärjestelmän pitää muuttua, jotta suomalaisten eläketurva saadaan turvattua. Uudistus astui voimaan vuoden 2017 alusta, ja se koskee eläkeiän määräytymisen osalta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Eläkkeen karttumisen osalta muutokset koskevat kaikkea vuodesta 2017 lähtien tehtävää työtä.

Eläke on monille kaukainen mutta takuuvarmalta tuntuva asia. Tutkimuksemme (IRO Research 2016) mukaan yli 50 % suomalaisista ei usko pärjäävänsä pelkällä työeläkkeellä työvuosiensa jälkeen. Mutta silti puolet suomalaisista ei ole vielä aloittanut eläkepäiviin varautumista säästämällä tai sijoittamalla. Vaikka työeläke luo turvaa, me suomalaiset haluamme varautua työvuosien jälkeiseen aikaan myös muilla tavoin.

Viisi asiaa, jotka jokaisen palkansaajan tulisi tietää eläkeuudistuksesta

Vuoden alusta voimaan tullut eläkeuudistus vaikuttaa jokaisen palkansaajan elämään. Listasimme viisi keskeistä asiaa uudistuksesta.

1. Työurasi pitenee

Tähän saakka suomalaiset ovat voineet jäädä eläkkeelle joustavasti 63–68-vuotiaina, mutta vuonna 2017 tulevat voimaan vanhuuseläkkeen alaikärajat. Ne nousevat portaittain. Esimerkiksi 1975 syntyneiden tavoite-eläkeikä on uudistuksen jälkeen 68 vuotta ja 7 kuukautta. Tavoite-eläkeikä kertoo iän, johon saakka sinun pitää jatkaa työelämässä, jotta saisit täysimääräisen eläkkeen. Oman tavoite-eläkeiän voit helposti tarkistaa tällä eläkelaskurilla.

2. Jos jäät eläkkeelle aiemmin, eläkkeesi pienenee

Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke poistuu kokonaan ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Tässä eläkemuodossa työntekijä voi 61 ikävuodesta lähtien ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia siihen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Tätä summaa leikkaa vielä elinaikakerroin ja varhennusvähennys, joka on 4,8 prosenttia vuodessa.

Eli käytännössä voit 61-vuotiaana tehdä vähemmän töitä ja tasapainottaa talouttasi nostamalla osittaista eläkettä kuukausittain. On kuitenkin hyvä muistaa, että varhennetun vanhuuseläkkeen aikana saatu eläke on pois varsinaisesta työeläkkeestä.

3. Työuran pidentämisestä palkitaan

Mikäli päätät jatkaa työelämässä alimman eläkeikärajan jälkeen, saat lisää eläkettä. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia kuukautta kohden.

Esimerkki: Saavutettuasi alimman eläkeiän sinulle on karttunut eläkettä 1200 euroa kuukaudessa. Päätät olla työelämässä yhden vuoden pidempään. Oletetaan, että tämän ”lisävuoden” aikana sinulle kertyy uutta eläkettä 60 euroa kuukaudessa. Jäädessäsi vuoden päästä eläkkeelle eläkekertymäsi on tällöin 1320 euroa kuukaudessa. Tätä summaa leikkaa vielä elinaikakerroin. Tekemällä töitä pidempään voit siis vaikuttaa kertyneeseen eläkkeeseen.

4. Eläkejärjestelmä muuttuu myös tulevaisuudessa

Jo antiikin ajan kreikkalainen filosofi Herakletos sanoi, että ”vain muutos on pysyvää”. Tämä pätee myös Suomen eläkejärjestelmään. Vuoden 2017 eläkeuudistus perustuu tämänhetkisiin tietoihin ja ennusteisiin. Sitä, miltä eläkejärjestelmämme näyttää 30 vuoden päästä, ei pysty kukaan varmaksi sanomaan. Tämä on yksi syy, miksi eläkeasioita on hyvä miettiä etukäteen.

5. Eläkesäästämisellä pidät langat omissa käsissäsi

Jos haluat varmistaa eläkkeesi riittävyyden tai haaveilet siirtyväsi eläkkeelle jo 60-vuotiaana, kannattaa harkita eläkesäästämistä. Vaikka auvoisat eläkepäivät siintävät kaukana horisontissa, säästämällä pienenkin summan kuukausittain kerrytät pitkällä aikavälillä mukavan rahasumman työeläkkeesi lisäksi.

Jos sijoitat esimerkiksi kuukausittain 100 euroa rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on 5 %, on sinulla 30 vuoden päästä kasassa 81 780 euroa. Jos tämä kertynyt summa jaetaan tasaisesti 20 vuoden eläkeajalle, on sinulla kuukausittain käytettävissä 340 euroa enemmän rahaa. Kuukausittain säästettävä summa tulisi pitää riittävällä tasolla. Muutaman kymmenen euron kuukausisäästöillä kartutetut eläkevarat kun jäävät eläkevuosille jaettuna helposti liian pieniksi.

Eläkesäästämisessä on tärkeintä löytää itselle sopiva tapa säästää ja aloittaa tarpeeksi ajoissa. Näin pidät langat omissa käsissäsi ja varmistat oman taloutesi suorituskyvyn myös työelämän jälkeen.

Käytännön vinkki x 3:

  • Tiedätkö, mikä on tämänhetkinen eläkekertymäsi? Voit tarkistaa sen kotiin postitetusta työeläkeotteesta tai sähköisestä verkkopalvelusta.
  • Arvioi oman eläkkeesi suuruusluokka eläkelaskurilla. Onko arvioitu eläkkeesi riittävä?
  • Pohdi, haluaisitko kerryttää eläkettäsi, ja tee päätös aloittamisesta.


Haluatko vinkkejä säästämisen aloittamiseen? Lataa maksuton tavoitteellisen säästäjän muistilista.

Lataa tavoitteellisen säästäjän muistilista