Hymyilevä kahvinjuoja

Sijoittamisen aloittaminen

6.7.2020

(päivitetty: 25.05.2022)

Sijoittamisen aloittaminen – tietopankki aloittelevalle sijoittajalle

Mitä asioita etenkin sijoittamista aloittelevan on hyvä huomioida? Kokosimme kattavan tietopaketin sijoittamisen eri osa-alueista.

Sijoittamisen aloittamiseen liittyy paljon kysymyksiä. Mitä asioita etenkin sijoittamista aloittelevan on hyvä huomioida? Kuinka valitsen sijoituskohteeni niin, että se tukee tavoitteitani?

Kokosimme tälle sivulle kattavan sijoittamisen tietopaketin, johon perehtymällä voit turvallisin mielin päättää sinulle ja tavoitteillesi parhaiten sopivan sijoitustavan.

Sivun sisältö:

Sijoittaminen käytännössä

Käytännössä sijoittamisessa on kyse siitä, että sijoittaja ostaa, hallinnoi ja myy erilaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai rahasto-osuuksia, tavoitteenaan saada sijoitukset tuottamaan voittoa. Sijoittaminen on yksi yleisimpiä säästämisen muotoja ja tavoitteellinen tapa kasvattaa omaa varallisuutta.

Sijoittamisesta on tullut osa arkipäiväistä elämää. Aiemmin etenkin sijoittamisen aloittamista vasta harkitseva saattoi nähdä sijoittamisen rikkaiden yksinoikeutena. Todellisuudessa nykypäivänä suurimmalla osalla meistä on mahdollisuus aloittaa sijoittaminen ja ryhtyä kerryttämään tuottoa säästöillemme.

Sijoittaminen Suomessa

Suurin osa suomalaisista on sijoittajia, osa jopa tietämättään. Suomalaiset ovat omistusasuntokansaa, ja suurimman osan suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta muodostaakin asunto tai kiinteistö. Sijoittamisen aloittamista harkitsevaa saattaa yllättää tieto siitä, kuinka aktiivisesti suomalaiset sijoittavat myös arvopapereihin:

 • Sijoittamisen suosio on nousussa – uusia osakkeenomistajien määrä on noussut vuoden 2019 lopusta vuoden 2021 loppuun liki 130 000:lla.
 • Suomalaiset omistivat osakkeita 236,2 miljardin euron edestä maaliskuussa 2021 (Suomen Pankki)
 • Rahastosijoittajia Suomessa on jo yli miljoona.
 • Suomalaisilla oli pankkitalletuksia 104,7 miljardia euroa helmikuussa 2021 (Suomen Pankki)

Vaikka sijoittamisesta on tullut entistä suositumpaa, silti suuri osa kotitalouksien säästöistä on kiinni edelleen pankkitalletuksissa. Suomalaisten varallisuuden kehityksen kannalta tämä varojen ”makuuttaminen” lähes nollakorkoisilla pankkitileillä on nähty suurena ongelmana.

Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten tilisäästäminen oli kannattavaa talletuskorkojen ollessa korkealla, mutta viimeisen 10–15 vuoden aikana talletuskorot ovat olleet lähellä nollaa. Yhä useamman suomalaisen kannattaisikin etsiä varoilleen parempaa tuottoa ja ottaa huomioon myös sijoittamisen aloittaminen.

Sijoittamisen aloittaminen

1. Tee päätös aloittamisesta

Moni sijoittaja harmittelee jälkikäteen, ettei tehnyt päätöstä sijoittamisen aloittamisesta aikaisemmin. Sinäkin olet saattanut ajatella, että tämänhetkinen varallisuustilanteesi tai ajanpuute estävät sijoittamisen aloittamisen. Se, että sijoittaminen on kallista ja aikaa vievää ovat myyttejä, jotka kannattaa oikaista. Lue alta lisää!

Myös sijoittamatta jättäminen maksaa sinulle menetettyjen pääomien ja tuottojen muodossa. Oletko koskaan laskenut, mitä säästämisen aloittamisen lykkääminen maksaa sinulle? Tutustu esimerkkilaskelmaan täällä.

2. Määritä tavoitteesi

Oletko pohtinut sitä, mitä haluat sijoituksillasi mahdollistaa? Toisille sijoitustavoite voi olla hyvin konkreettinen, kuten uuden asunnon tai kesämökin hankinta, asuntolainen pois maksaminen tai varhainen eläköityminen. Toisille taas taloudellisen puskurin muodostaminen arjen yllätysten varalle tai eläkesäästämisen aloittaminen ajoissa tuovat mielenrauhaa.

Sijoittamisen aloittamista suunnitellessasi on kuitenkin tärkeää muodostaa jonkinlainen tavoite, sillä ilman sellaista itsensä motivoiminen sijoittamiseen on hankalaa. Siksi selkeän ja mitattavan tavoitteen määrittäminen onkin yksi onnistuneen sijoittamisen kulmakivistä. Se, mitä haluat sijoittamisella tavoitella, riippuu täysin sinusta itsestäsi.

Tavoitteen asettamisessa on hyvä olla mahdollisimman konkreettinen. Yhtenä hyvänä ohjenuorana voi käyttää tavoiteasetannassa käytettävää SMART-määritelmää. Tämän mukaan tavoitteen tulisi olla:

 • selkeä
 • mitattava
 • aikaan sidottu
 • realistinen
 • tavoittelemisen arvoinen.

Kun tavoite on selkeä ja mitattava, on sinun myös helpompi seurata sijoitustesi kehitystä suhteessa tavoitteeseen.

Aika on yksi keskeinen määre sijoittamisessa. Kun asetat tavoitteellesi aikarajan, on myös todennäköisempää, että saavutat sen.

Sijoittamisen tavoitteen määrittelemisessä on hyvä olla realisti. Älä kuitenkaan sorru asettamaan rimaa liian alas. Tavoittelemisen arvoisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tavoitteen pitää olla sinulle itselle tärkeä ja merkityksellinen.

Lue lisää: Näin laadit sijoitussuunnitelman – sijoittamisen 5 kysymystä

Esimerkkejä hyvin määritellystä sijoittamisen tavoitteesta:

Haluan kartuttaa varallisuuttani 120 000 eurolla seuraavan 25 vuoden aikana, jotta voin hankkia itselleni ja perheelleni kesämökin.

Haluan jäädä eläkkeelle 5 vuotta ennen varsinaista eläkeikääni. Rahoittaakseni ennenaikaiset eläkepäiväni tulisi minulla olla kartutettuna 150 000 euroa 60 ikävuoteen mennessä.

3. Selvitä oman taloutesi nykytila

Jotta voit selvittää oman sijoituspotentiaalisi, tulee sinun olla kartalla omasta taloudestasi. Yllättävän moni suomalainen lykkää sijoittamisen aloittamista, koska kokee, että sijoittamiseen ei ole varaa. Tilanne on kuitenkin usein parempi, kuin uskomme.

Kirjaa ylös kuukausittaiset tulosi ja menosi ja laske, kuinka paljon sinulle jää varoja sijoittamiseen. Jos tämän laskutoimituksen jälkeen tilanne näyttää olevan mallia ”kaikki mikä tulee, menee”, on myös hyvä tarkastella omia menoja. Onko joukossa sellaisia menoja, joista voisi karsia ja laittaa sen sijaan ne kasvamaan korkoa?

Yksi hyvä nyrkkisääntö on niin sanottu 10/30/60-malli, jonka mukaan kuukausituloistasi (netto) 10 % tulisi mennä säästöön, 30 % asumiseen ja 60 % kulutukseen.

Lue lisää: Oma talous hallintaan – muista 10/30/60-sääntö

Oman sijoittamisen rahoittamisessa lähtökohta on se, että sijoittamiseen käytettävät varat ovat jo olemassa tai niitä kartutetaan sijoittamalla tietty osuus tuloistasi. Monissa sijoitusblogeissa ja -yhteisöissä käydään aktiivisesti keskustelua velkarahalla sijoittamisesta, jota kutsutaan myös velkavivuksi. Velkarahalla sijoittaminen on kuitenkin riskialtista ja omien varojen yli elämistä. Siksi tärkeämpää onkin saada oma talous tasapainoon.

4. Valitse sinulle sopivat sijoitusmuodot

Sijoittamisen aloittamisessa mieleen tulvii erilaisia sijoitusmuotoja, joita on paljon. Se, mitkä sijoitusmuodot sinä valitset, määrittyy pitkälti tavoitteesi ja oman sijoitustapasi mukaan.

Tyypillisimpiä sijoitusmuotoja ovat muun muassa:

 • pankkitalletukset
 • rahastot
 • osakkeet
 • kiinteistöt
 • säästö- ja sijoitusvakuutukset
 • strukturoidut sijoitukset.

Lue lisää: Mihin sijoittaa?

Sijoitusmuodon valinnassa asettamallasi tavoitteella on keskeinen rooli. Se, kuinka paljon haluat saada varallisuutta kerrytettyä ja millä aikavälillä, vaikuttaa siihen, mitä sijoitusmuotoja kannattaa harkita.

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä suurempi tuottotavoite, sitä enemmän sinun on oltava valmis myös sietämään epävarmuutta. Esimerkiksi rahastosijoittamisessa voidaan eri riskitason rahastojen tuotto-odotukset jakaa yleisellä tasolla seuraavasti:

 • matala riski: tuotto-odotus tyypillisimmin alle 4 %
 • kohtalainen riski: tuotto-odotus tyypillisimmin 4–6 %
 • korkea riski: tuotto-odotus tyypillisimmin yli 7 %.

Sijoitusmuodon valinnassa on myös hyvä huomioida se, miten haluat sijoittaa. Onko sinulla riittävästi osaamista ja aikaa aktiiviseen sijoitustoimintaan vai suositko ennemmin sijoitusmuotoja, joissa sijoituksia hoitaa sijoittamisen ammattilainen?

Sinulle sopivien sijoitusmuotojen kartoittamisessa ja valinnassa voit käyttää apuna myös sijoitusneuvojaa, joka osaa suositella juuri sinulle sopivia ratkaisuja.

5. Laadi sijoitussuunnitelma

Jotta sijoittamisesta ei tulisi liikaa hetkessä elämistä, on hyvä laatia sijoitussuunnitelma ja kirjata siihen edellä mainittuja asioita, kuten

 • mikä on sijoittamisen tavoitteesi
 • kuinka paljon sijoitat (esimerkiksi kuukausittain)
 • mikä on tuotto-odotuksesi ja riskinsietokykysi
 • mihin sijoitat eli mikä on sijoitussalkkusi allokaatio
 • miten seuraat sijoitustesi kehitystä.

Sijoitussuunnitelmalle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa formaattia. Se voi olla vaikkapa Excel-taulukossa tai muistikirjassasi. Tärkeintä on, että sijoitussuunnitelma on sellaisessa muodossa, johon sinun on helppo palata.

Sijoittamisen riskit ja hajauttaminen

Sijoittamisen aloittamista pohtiessa on tärkeää muistaa, ettei täysin riskitöntä sijoitusta ole olemassa. Omilla sijoitusvalinnoilla voi kuitenkin hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä, eivätkä kaikki sijoituskohteet ole yhtä lailla riskipitoisia. Yksi sijoittajan parhaita työkaluja riskien hallintaan on sijoitusten hajauttaminen.

Sijoituksia voidaan hajauttaa useammalla eri tavalla. Seuraavat ovat tyypillisimpiä hajauttamisen muotoja, jotka sinun kannattaa ottaa huomioon sijoitussuunnitelmaa tehdessäsi:

Ajallinen hajautus

 • Kertasijoituksen sijaan sijoituserien ostot jaetaan ajallisesti pidemmälle aikavälille.
 • Hyöty: Yksittäisen sijoitushetken kurssin vaikutus koko sijoitussalkkuusi ei ole niin suuri.

Hajautus eri omaisuuslajeihin eli allokaatio

 • Sijoitukset hajautetaan useampaan eri omaisuuslajiin, jolloin sijoitussalkkusi ei keskity vain esimerkiksi osakkeisiin.
 • Hyöty: Vähennetään tiettyyn omaisuuslajiin liittyvien riskien vaikutusta koko sijoitussalkkuusi. Jos esimerkiksi osakkeiden painotus salkussasi on 100 %, on koko sijoitusvarallisuutesi riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä ja altis markkinaheilahteluille.

Maantieteellinen hajautus

 • Sijoitukset hajautetaan useampaan eri maanosaan tai maahan.
 • Hyöty: Jos sijoituksesi keskittyvät vain tietyllä maantieteellisellä alueella toimiviin yhtiöihin tai tietylle alueelle sijoittaviin rahastoihin, nousee myös maantieteellinen riski korkeaksi. Hajauttamalla sijoituksesi maantieteellisesti vähennät esimerkiksi yksittäisen maantieteellisen alueen markkinatilanteen, poliittisten päätösten tai lainsäädännön muutosten vaikutuksia sijoituksiisi.

Hajautus eri toimialoille

 • Sijoitukset hajautetaan esimerkiksi eri toimialoilla toimivien yritysten osakkeisiin tai eri toimialoille sijoittaviin rahastoihin.
 • Hyöty: Hajauttamalla eri toimialoille sijoituksesi ovat vähemmän alttiita yksittäisen toimialan toimintaympäristön muutoksiin.

Hajauttaminen on tärkeä osa sijoitusten riskienhallintaa, ja parhaat riskinhallintakeinot kannattaa sisäistää jo sijoittamisen aloittamista suunnitellessa. Hyvin hajautetussa sijoitussalkussa on huomioitu mahdollisimman monta edellä mainituista hajauttamisen muodoista.

Lue lisää: Kaikki muu paitsi sijoitusten hajauttaminen on turhaa?

Sijoitanko itse vai käytänkö sijoitusneuvojan apua?

Voit hoitaa sijoituksiasi itse tai vaihtoehtoisesti turvautua ammattilaisen apuun. Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa. Se, kumman tavan valitset, riippuu siitä, kuinka paljon olet itse valmis käyttämään aikaa sijoittamiseen ja kuinka paljon sinulla on osaamista ja ymmärrystä sijoittamisesta. Etenkin sijoittamisen aloittamista pohtiessasi saatat miettiä, kumpi tavoista on sinulle paras.

Jos hoidat sijoituksiasi itse, on sinun varauduttava seuraamaan sijoitustesi kehitystä ja tekemään tarvittavia muutoksia sijoitussuunnitelmaasi salkun tuottokehityksen tai mahdollisten markkinatilanteiden muutosten pohjalta. Sijoittaminen vaatii siis aikaa ja vaivaa, mutta toisaalta opit koko ajan. Nykyään verkossa on myös saatavilla paljon tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit opiskella sijoittamista.

Lue lisää: Aika on arvokkainta pääomaasi – käytä sitä harkiten

Alexandrian asiakkaana saat henkilökohtaisen sijoitusneuvojan käyttöösi. Sijoitusneuvoja auttaa sinua oman sijoitussuunnitelmasi laatimisessa, oikeiden sijoituskohteisen valinnassa ja tapaa sinut säännöllisesti antaakseen päivitettyä tietoa sijoitussalkun tuoton kehityksestä ja ehdotuksia sijoitusten allokaatiomuutoksista.

Asiakkaanamme saat myös käyttöösi OmaSalkku -verkkopalvelun, jonka kautta voit halutessasi seurata sijoituksiesi tilannetta ja kehitystä helposti paikasta ja ajasta riippumatta.

Sijoitusten verotus

Suomessa sijoitusten myynnistä saatavista voitoista maksetaan veroa. Myyntivoitto verotetaan pääomatulona, jonka veroprosentti on:

 • 30 % 30 000 euroon saakka
 • 34 % 30 000 euroa ylittävästä osasta.

Jos myymiesi sijoitusten yhteenlaskettu myyntihinta on kalenterivuonna alle 1 000 euroa, on niistä saatu myyntivoitto verotonta tuloa.

Osake- ja rahastosijoitusten osalta tyypillisimmin osakevälittäjä tai rahastoyhtiö ilmoittaa asiakkaiden tiedot vuosi-ilmoituksena suoraan verottajalle. Sijoittajan tehtäväksi jää lähinnä tarkistaa omasta esitäytetystä veroilmoituksesta pääomatulojen määrä ja tietojen oikeellisuus.

Lisätietoa sijoitusten verotuksesta löydät Verohallinnon verkkopalvelusta.

Hyödyllistä tietoa ja työkaluja sijoittajalle

Sijoitusten tuottolaskuri

Tuottolaskurimme avulla hahmotat helposti, miten kuukausittainen sijoitussumma, sijoitusaika ja tuotto-odotus vaikuttuvat sijoitusvarallisuuteesi.

Tuottolaskuriin tästä.

Rahastojen arvot

Rahastojen arvot -sivulta löydät tietoa Alexandrian rahastojen tuottokehityksestä.

Rahastojen arvot -sivulle tästä.

Morningstar-palvelu

Morningstar tarjoaa monipuolisen kattauksen sijoitusten seurantaan liittyviä vinkkejä ja työkaluja.

Morningstar-palveluun tästä.

Testaa sijoituslaskuria

Varaa aika tapaamiseen

Sijoittamisen aloittaminen on tärkeä askel eteenpäin kohti elämäsi tavoitteita. Kun tiedostat sijoittamiseen liittyvät riskit ja hyödynnät tarjolla olevan avun ja resurssit, olet askeleen lähempänä unelmiasi.

Päivitämme tätä sivustoa jatkuvasti. Tarkoituksenamme on tarjota sinulle mahdollisimman paljon sijoittamisen aloittamiseen liittyvää tietoa. Mikäli sinulle on kysymyksiä tähän sivuun tai palveluihimme liittyen, ota meihin yhteyttä täällä.

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Olemme täällä unelmiasi varten

Lue asiakkaidemme kokemuksia meistä

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa