Alexandria-rahastojen nettomerkinnät kasvoivat alkuvuonna, vaihtoehtorahastot kiinnostivat sijoittajia

16.06.2020

Alkuvuoden voimakkaat markkinaliikkeet heiluttivat pääomia myös kotimaisissa sijoitusrahastoissa. Alexandrian hallinnoimat rahastot keräsivät vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana kolmanneksi eniten nettomerkintöjä kotimaisista rahastoyhtiöistä, yhteensä 22,47 M€. Tieto käy ilmi Suomen sijoitustutkimuksen kuukausittain julkaisemasta Rahastoraportista, jossa seurataan mm. 25:n kotimaisen rahastoyhtiön rahastopääomien kehitystä ja nettomerkintöjä.

Vaihtoehtorahastot kiinnostavat sijoittajia

Alexandria toi markkinoille huhtikuussa Suomen ainoan laajasti eri reaaliomaisuusluokkiin sijoittavan Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahaston. Hajautetusti kiinteistö-, infra- ja metsäsijoituksiin sijoittava erikoissijoitusrahasto sai hyvän vastaanoton, Alexandrian asiakkaat tekivät kevään ennakkomarkkinointijakson aikana rahastoon merkintöjä lähes 7 M€:n edestä.

Myös Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto kiinnosti sijoittajia koronahuolten aiheuttaman markkinaheilunnan keskellä rahaston kerätessä alkuvuonna nettomerkintöjä 6,4 M€.

"Olemme kiitollisia asiakkaidemme osoittamasta luottamuksesta ja sitoutumisesta rahastoihimme. Huomioiden ennätyksellisen nopea kurssien elpyminen maaliskuun pohjilta, on sijoitussuunnitelmassa pysyminen kannattanut hötkyilyn sijaan. Näkemyksessämme ylipainotetut vaihtoehtoiset sijoitusluokat ovat myös jälleen osoittaneet vahvuutensa salkun hajautuksen lisääjinä kurssiheilunnan keskellä", kommentoi Alexandrian salkunhoitotoiminnan johtaja ja päästrategi Tero Wesanko.