Näin laadit sijoitussuunnitelman – sijoittamisen 5 kysymystä

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee myös sijoittamisessa. Ilman sijoitussuunnitelmaa sijoittamisesta tulee helpommin hetkessä elämistä – yksittäiset markkinaheilahdukset tai kurssimuutokset ohjaavat sijoittamistasi liikaa. Tällaisissa tilanteissa hyvä sijoitussuunnitelma auttaa sinua katsomaan hieman pidemmälle. Tässä artikkelissa jaamme vinkkejä hyvän sijoitussuunnitelman laatimiseen.

Näin laadit sijoitussuunnitelman

Kysy itseltäsi nämä 5 kysymystä

1. Mikä on sijoittamisen tavoitteeni?

Sanotaan, että tavoite ilman suunnitelmaa on pelkkä haave. Siksi selkeän tavoitteen asettaminen luo sinulle paremmat mahdollisuudet onnistumiseen.

On tavoitteesi sitten aikainen eläköityminen säästöjen turvin, matkustelu tai vaikkapa uuden asunnon hankinta, on ensisijaisen tärkeää nimetä tuo tavoite. Selkeä tavoite motivoi meitä eri tavalla kuin vain sijoittaminen sijoittamisen vuoksi. Kun olet tietoinen siitä, minkä muutoksen sijoittaminen voi elämässäsi saada aikaan, sitoutuminen suunnitelmaan on helpompaa.

2. Kuinka paljon voin sijoittaa?

Selvitä ja tiedosta oma taloudellinen tilanteesi. Omien tulojen, menojen ja varallisuuden realistinen laskeminen sekä budjetointi paljastavat hyödyllistä tietoa omasta, nykyisestä rahankäytöstäsi.

Usein tällainen tarkastelu osoittaa, että säästöön ja sijoitettavaksi voisikin liietä enemmänkin kuin alunperin olit ajatellut. Usein pelkkä tiedostaminen auttaa ohjaamaan omaa kulutustaan pois vähemmän merkityksellisistä, usein huomaamattomista rahankäytön kohteista kohti säästöjä. Saatat yllättyä, kuinka pienistä puroista tuleekin varsin mukava summa, jonka voit kuukausibudjetistasi realistisesti laittaa kasvamaan korkoa sijoittamalla ne.

3. Mikä on sijoitushorisonttini?

Aika on sijoittajan kaveri. Mitä pitkäjänteisemmin sijoitat, sitä todennäköisemmin saavutat asettamasi tavoitteen. Sijoitussuunnitelmassa on tärkeää huomioida sijoitusaika ja se, millä aikavälillä on todennäköistä, että sijoitusvaroja tullaan nostamaan käyttöön.

Sijoitussuunnitelmassa on aina tärkeää varautua elämäntilanteiden muutoksiin tai yllättäviin tilanteisiin. Jos esimerkiksi kaikki varasi ovat sidottuna sijoituksiin, joiden sijoitushorisontti on kymmenen vuotta, voi varojen nostaminen viiden vuoden päästä olla sijoituksen tuoton osalta kannattamatonta. Pidä siis sijoitussuunnitelmassasi mukana myös joustoa.

4. Kuinka paljon olen valmis ottamaan riskiä?

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, mutta voit hallita niitä omilla valinnoillasi. Sijoitussuunnitelman tulisi ottaa kantaa myös siihen, mikä on oma riskinottokykysi ja -halusi. Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän olet valmis ottamaan riskiä, sitä todennäköisemmin saat sijoituksillesi parempaa tuottoa.

Sijoitussuunnitelmaa laatiessa on hyvä pohtia myös riskin hajauttamista. Mitäs jos painottaisit sijoituksissasi pääosin maltillisen riskin (ja vakaan tuoton) sijoituksia, mutta pieni osa sijoituksistasi olisi kohdistettu hieman korkeamman riskin sijoituksiin?

Etenkin sopivan riskiprofiilin löytämisessä suosittelemme aina tutustumaan eri sijoituskohteista annettaviin tietoihin. Myös osaavat sijoitusneuvojamme auttavat sinua löytämään juuri sinun tavoitteeseen ja tilanteeseen sopivan sijoitusratkaisun.

5. Millainen sijoittaminen sopii minulle?

Eri sijoitusmuotoja tarkasteltaessa nousee esiin ajan käsite monessa eri muodossa. Sijoittamisessa ajoitus (eli milloin sijoitan) ja sijoittamiseen käytetty aika ovat tärkeitä huomioitavia asioita.

Jos sijoitat isompia eriä kerralla, on sijoittamisen oikea ajoitus entistä tärkeämpää. Jos taas aloitat esimerkiksi kuukausisijoittamisen, ei sinun tarvitse stressata niin paljon ajoituksesta – pitkällä aikavälillä yksittäisten kuukausisijoitusten painoarvo pienenee.

Sijoittaminen vaatii myös aikaa ja perehtymistä. Sijoitussuunnitelmassa on hyvä määrittää, kuinka paljon aiot itse käyttää aikaa sijoitustesi seurantaan ja hallintaan. Jos haluat käyttää aikaasi mahdollisimman vähän sijoittamiseen, valitse sijoitusmuodoksi helppoja ja valmiiksi hajautettuja sijoitusmuotoja, kuten sijoitusrahastoja.

Dokumentoi sijoitussuunnitelmasi ja päivitä sitä tarvittaessa

Jos suunnitelma on vain muistikuviesi varassa, on siihen vaikeaa palata myöhemmin. Suunnitelma voi olla tekstidokumentti tai muistivihkoosi piirretty kuva – muodolla ei ole niin väliä. Tärkeintä on se, että sinulla on jokin dokumentti, johon palata ja tarkastella omaa suunnitelmaasi.

Omaa sijoitussuunnitelmaa on myös syytä tarkastella säännöllisin väliajoin ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Me Alexandrialla kutsumme asiakkaamme vähintään kerran vuodessa yhteiseen tapaamiseen, jossa sijoitusneuvojasi käy läpi kanssasi sijoitustesi kehitystä ja arvioi yhdessä kanssasi mahdolliset tarpeet sijoitussuunnitelman päivittämiselle.

Pyydä sijoitusneuvojalta apua

Jos oman sijoitussuunnitelman laatiminen aiheuttaa harmaita hiuksia tai haluat ammattilaisen näkemyksen suunnitelmaasi, suosittelemme kääntymään osaavan sijoitusneuvojan puoleen. Näin saat käyttöösi ammattilaisen kokemuksen sijoittamisesta ja pystyt luomaan suunnitelman, jota noudattamalla pääset asettamiisi tavoitteisiin. Voit lukea tästä Alexandrian asiakkaiden kokemuksia sijoittamisesta.


Jos haluat apua sijoitussuunnitelman laadintaan ja sijoittamisen aloittamiseen, varaa aika Alexandrian sijoitusneuvojalta.

Varaa aika tästä