Sisällöt
UUSI2

02.06.2022

Sijoittamisen aloittaminen

Korkorahasto: 5 faktaa aloittelevalle sijoittajalle

Korkorahastot sijoittavat nimensä mukaisesti erilaisiin korkotuotteisiin, joita ovat esimerkiksi talletukset ja joukkolainat. Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä matalalla riskitasolla. Jos korkorahastot sijoituskohteena kiinnostavat, kannattaa lukea eteenpäin. Opit, mitä erilaiset korkorahastot ovat, millaista tuottoa korkorahastoista voi odottaa ja mitkä ovat korkorahastoihin sijoittamisen riskit.

Mitä ovat korkorahastot?

Korkorahaston yleisenä määritelmänä voidaan pitää, että korkorahastot sijoittavat varansa erilaisiin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Eri arvopaperien painotukset korkorahastossa riippuvat siitä, millainen korkorahasto on kyseessä.

Erilaisia korkorahastoja ovat esimerkiksi lyhyen koron korkorahastot ja pitkän koron korkorahastot. Markkinoilla on myös korkorahastoja, jotka sijoittavat varansa nk. vaihtoehtoisiin korkoluokkiin, kuten Alexandrian Vaihtoehtokorko.

Korkorahastojen lisäksi korkosijoittamista ovat myös niin sanotut suorat korkosijoitukset, kuten yrityslainoihin sijoittaminen.

Korkorahastot voivat olla ns. pelkkiä korkorahastoja tai yhdistelmärahastoja, jolloin rahaston sijoituskohteista osa on korkotuotteita ja osa muita omaisuusluokkia, kuten osakkeita. Yhdistelmärahastoissa rahaston riskitasoa ja tuotto-odotusta voidaan säätää valitsemalla rahastoon halutussa suhteessa korko- ja osakesijoituksia. Esimerkiksi Alexandria Maltillinen on tyypillinen korkopainotteinen yhdistelmärahasto: rahaston varoista 20 % sijoitetaan osakkeisiin ja 80 % korkosijoituksiin.

Lue lisää yhdistelmärahastoista

Pitkän ja lyhyen koron korkorahastot

Korkorahastot voidaan yleensä jaotella pitkän koron ja lyhyen koron rahastoihin. Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin korkosijoituksiin, joiden korkoriski on yli vuoden*. Sijoituskohteet ovat esimerkiksi valtioiden, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Lyhyen koron korkorahastot puolestaan sijoittavat varansa rahamarkkinasijoituksiin. Sijoituskohteita ovat esimerkiksi pankkien, valtioiden tai yritysten liikkeelle laskemat korkoinstrumentit, joiden korkoriski on pääsääntöisesti alle vuoden*.

Lyhyen koron korkorahasto on hyvä vaihtoehto talletuksille ja muille kassa- ja käteisvarojen sijoitusmuodoille. Erityisesti viime vuosien matalien talletuskorkojen aikana monen sijoittajan kiinnostus korkorahastoja kohtaan on kasvanut. Pitkän koron korkorahasto puolestaan sopii parhaiten pidempiaikaiseen sijoittamiseen.

Pohditko sijoittamisen aloittamista? Tutustu kattavaan tietopankkiimme!

Korkorahastot ja niiden tuotto

Korkorahaston tuotto syntyy, kun korkorahaston sisältämille velkakirjoille maksetaan korkoa. Korkorahastot ja niiden tuotto perustuu siis samaan logiikkaan kuin esimerkiksi asuntolainoissa. Kun lainanottaja maksaa lainaansa takaisin, hän maksaa samalla lainastaan myös korkoa.

Korkorahastot ja niiden tuotto riippuu oleellisesti myös korkomarkkinoiden kehityksestä, joten markkinatilanteen seuraaminen kannattaa. Alexandrian asiantuntijoiden markkinakommentti julkaistaan verkkosivuillamme kuukausittain. Tilaa uutiskirjeemme, ja saat katsauksen sähköpostiisi ensimmäisten joukossa!

Miksi sinun kannattaisi olla kiinnostunut korkorahastoihin sijoittamisesta?

Korkorahastoihin sijoittamisessa arvonvaihtelu on maltillisempaa verrattuna esimerkiksi osakesijoittamiseen. Sijoittamisessa hajauttaminen on riskienhallinnan näkökulmasta olennaista, ja korkorahastot tuovat hyvän lisän muiden sijoitustuotteiden rinnalle.

Lue lisää siitä, kuinka hyödyt korkoa korolle -ilmiöstä erilaisiin rahastoihin sijoittamalla ja tutustu Alexandrian rahastoihin.

Korkorahastot - entäpä riskit?

Vaikka korkorahastot ovat hyvä vaihtoehto matalan riskitason sijoittamiselle, on myös korkorahastoon sijoittamisessa omat riskinsä. Luottoriski ja korkoriski ovat keskeisimmät, kun tarkastellaan korkorahastojen riskejä.

Korkoriskillä tarkoitetaan korkosijoitusten markkina-arvon vaihtelua korkotason mukana. Markkinakoron noustessa korkorahaston sijoitusten arvo yleensä laskee ja vastaavasti nousee silloin, kun korkotaso laskee.

Luottoriskillä puolestaan tarkoitetaan takaisinmaksukykyyn liittyvää epävarmuutta. Jos sijoitukseen liittyvän luottoriskin ennustetaan nousevan, korkorahaston sijoitusten arvo yleensä laskee.

Riskien tiedostamiseksi, ja ennen korkorahastoon sijoittamista, tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

Sijoittamisen aloittaminen ja siihen liittyvät riskit

Teemme sijoittamisestasi helppoa

Kaipaisitko apua sopivan sijoituskohteen valintaan ja riskienhallintaan? Asiantuntijamme auttavat mielellään - varaa aika maksuttomaan sijoitusneuvontaan. Tapaaminen ei sido sinua mihinkään, ja tapaamisen jälkeen saat kirjallisena suositukset siitä, kuinka voit ottaa askeleen kohti rikkaampaa elämää.

Varaa aika

*Lähde: Pörssisäätiö, Sijoittajan korko-opas 2020

Jaa artikkeli