Följ placeringarna

Följ placeringarna

Hos Alexandria är det enkelt att spara och placera. Vi är regelbundet i kontakt med våra kunder och granskar tillsammans hur deras placeringar utvecklas.  All information som är viktig för att kunna följa upp hur placeringen utvecklas har samlats på denna sida.

Noggrannare redogörelser för placeringarna och närmare information fås från vår kundtjänst 0200 10 100 (lna/msa)