Alexandria työnantajana

Alexandria som arbetsgivare

Alexandria är en ledig och okomplicerad organisation, där personalen inte belastas med onödig hierarki och byråkrati. Vi arbetar öppet, diskuterande, aktivt och engagerat. Kundservicens kvalitet är en central framgångsfaktor och därför sköter Alexandria om sin personal så bra som möjligt. Då personalen mår bra, får även kunderna bättre service och alla gynnas, så enkelt är det.

Alexandria har sammanlagt sex gånger värderats till en av de bästa arbetsplatserna i Finland, det nyaste erkännandet är från år 2016.

 

Vad tänker våra arbetstagare?

Bifogat kan du läsa vad Alexandrias arbetstagare anser om sin arbetsplats (källa: Finlands Bästa Arbetsplatser 2014 - undersökningens resultat*).

 • Jag arbetar vid sidan av mina studier och jag är särskilt imponerad av hur mycket min förman är villig att kompromissa, så att jag kan slutföra mina studier vid sidan av arbetet.

 • Alltid då det finns något som jag inte vet, kan jag fråga mina medarbetare och alltid får jag svar. Det uppmärksammas om man har potential. Här satsas det på utbildning och man får alltid mer utbildning om något har blivit oklart. Utbildningen var helt fantastisk!

 • Arbetsklimatet och stämningen är utmärkt på arbetsplatsen och inom arbetsgemenskapen. Här får man beröm för ett gott utfört arbete. Man bryr sig om varandra. Man glömmer sina fritids- och vardagsbekymmer på den här arbetsplatsen. Det här arbetet ger energi även för fritiden.

 • Arbetsklimatet är perfekt och man kan i praktiken be vilken medarbetare som helst om råd och stöd.

 • Om man funderar på något, kan man kontakta vilket kontor som helst och få svar på sin fråga. Medarbetarna runt om i Finland arbetar för samma mål!

 • Jag har många fina medarbetare, alldeles exceptionellt många faktiskt. Bra arbete ger bra belöning.

 • Jämlik behandling och ett otroligt fint team som stöder varandra och där humorn blomstrar.

 • Då arbetet känns tryggt och givande ökar också produktiviteten. Då man får vara sig själv, löper också arbetet bra. I företaget går ansvaret i två riktningar. Då man sköter sitt ansvarsområde väl, belönar företaget bra.

 • Arbetet gör det exceptionellt lätt att balansera arbete och fritid. Semesterarrangemangen går betydligt lättare än i många andra företag.

 • Arbetsplatsen känns som ett andra hem. Medarbetarna har blivit viktiga vänner under årens lopp.

 • Företaget belönar och tackar för ett väl utfört arbete. Det ordnas olika evenemang för de anställda och också själva arbetet är trevligt.

  *Svar som Alexandrias personal gett i undersökningen om Finlands Bästa Arbetsplatser 2014 på frågan: "Finns det något sådant speciellt eller exceptionellt som gör denna arbetsplats till en god arbetsplats? Ge exempel".

   

Rekrytering (på finska)