Sijoittaminen nyt – Megatrendit muokkaavat sijoitusnäkemyksiämme

Sijoituselämään vaikuttavat kasvavassa määrin niin kutsutut megatrendit. Megatrendi on yleinen kehityssuunta tai laaja muutosten kaari, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti.

Megatrendien vaikutusta ei voi väheksyä, sillä ne heijastuvat myös sijoitusnäkemyksiimme. Esimerkiksi yritykset, jotka omassa liiketoiminnassaan huomioivat tulevaisuuden muutokset, tuovat yleensä myös sijoittajalle parempaa arvonkehitystä pitkällä tarkasteluvälillä.

Väestön ikääntyminen

Eliniät pitenevät ja lapsia syntyy yhä vähemmän kehittyneissä maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltosuhteemme väistämättä natisee liitoksissaan. Kuka pitää huolta meistä ja millä rahalla, kun olemme vanhoja?

Huoli eläkkeen riittävyydestä on relevantti, vaikka eläkejärjestelmämme näyttää vakaalta. Luvassa olevalla eläkkeellä ei välttämättä toteutetakaan matkustushaaveita tai valita mieluisinta asumismuotoa, kun ikääntyminen alkaa painaa. Eläkeikäkin karkaa jatkuvasti kauemmaksi, ja moni toivoisi voivansa ottaa rennosti jo aiemmin.

Tämän lisäksi eläkeyhtiöiden sijoitetut varat eivät ole tuottaneet riittävästi viime vuosina matalan korkotason vuoksi. Tämä aiheuttaa painetta julkiselle sektorille, joten eläkejärjestelmään voi arvioida tulevan vääjäämättä muutoksia. Sen sijaan itse sijoittamalla kerätyn vaurauden avulla saat turvattua eläkepäivillesi riittävän elintason sekä toivotun asumismuodon. Tai ehkä voit karata sijoitusten turvin eläkkeelle jo hieman nousevaa lakisääteistä eläkeikää aiemmin.

Kaupungistuminen

Suomalaisten omaisuus on pääosin kiinni omistusasunnoissa. Niitä ei ehkä ole hankittu sijoitusmielessä, mutta jälleenmyyntiarvon aleneminen tietyillä alueilla voi silti yllättää. Asunnon arvon romahtaminen ei ilahduta, jos tarkoituksena oli esimerkiksi vanhemmiten myydä talo ja rahoittaa siitä saaduilla tuloilla mukava asunto palveluiden äärellä.

Kaupungistumisen jatkuva kiihtyminen vaikeuttaa myös asuntosijoittamisen aloittamista. Asuntomarkkinoita ja sijoittamisen kannattavuutta heiluttelevat esimerkiksi asuntojen hintojen nousu kasvukeskuksissa. Myös kaupunkiasunto voi täten osoittautua kannattamattomaksi sijoitukseksi. Asunnosta, varsinkaan eteenpäin vuokratusta, voi olla myös hidasta irrottaa varoja. Osittainen varojen irrottaminen ei sekään onnistu: ylimääräistä makuuhuonetta ei voi myydä yksinään.

Arvoihin perustuvat ratkaisut

Yhä useampi tarkastelee ja puntaroi omia arvojaan. Niitä pidetään osana identiteettiä, ja niiden mukaan halutaan myös elää. Taloudellinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että omaa elämää koskevat ratkaisut voi perustaa omiin tavoitteisiinsa ja arvoihinsa, eikä suuntaa sanele esimerkiksi, säännöllinen palkkatulo tai asuntolaina. Monia nuoria sijoittajia kiehtookin erityisesti vaurastumisen mukanaan tuoma valinnanvapaus.

Vastuullisuus ja huoli ympäristöstä

Länsimaisessa yritysmaailmassa vastuullisuus alkaa olla hygieniatekijä, ei markkinoitava koriste. Vastuuttomaksi osoittautuva toiminta saa jo sekä asiakkaat että sijoittajat äänestämään jaloillaan.

Näyttää myös siltä, että vastuullisuuden ottaminen vakavasti parantaa yritysten tulosta pitkällä aikavälillä: työntekijät voivat vastuullisessa yrityksessä paremmin ja avoimuus uusille vastuullisuuteen perustuville käytännöille auttaa harppaamaan kilpailukyvyssä muiden ohi. Yhä useampi sijoittaja onkin oivaltanut, että sijoittamalla voi paitsi vaurastua, myös vaikuttaa yhteiskuntaan.

Vastuullisesta sijoittamisesta puhuttaessa saattaa tulla vastaan ESG-sijoittamisen käsite. ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista environmental (ympäristövastuullisuus), social (sosiaalinen vastuullisuus) ja governance (hallintotapa). Tämän käsitteen tausta-ajatuksena on se, että sijoittaja pyrkii sijoituspäätöksissään huomioimaan entistä tarkemmin myös sijoituskohteiden vastuullisuutta näillä kolmella eri tasolla.

Haluatko jutella sijoittamisen megatrendeistä sijoitusneuvojan kanssa?

Varaa aika