Verkkoyhtiöt Kuponki Autocall 3

Osakesidonnainen sertifikaatti

Tuotteen merkintäaika päättyi 31.5.2017

Vahvistetut ehdot

Sertifikaatin lopullinen korkotuotto on vahvistettu 8,70 %:iin.