Eurooppakori Kuponki Autocall

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen korkotuotto on vahvistettu tasolle 7,18 %.