Nordea ja Wärtsilä Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen vuosittainen korkotuotto on vahvistettu tasolle 10,0 %.