Kiinan Sähköautot 3x Booster

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 300 %.