ABN Amro ja Deutsche Bank Kuponki Autocall

ABN Amro ja Deutsche Bank Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen korkotuotto on vahvistettu tasolle 11,18 %.