Wärtsilä 3x Booster 5

Wärtsilä 3x Booster 5

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 300 %.