Kehittyvät ESG Sijoitusobligaatio

Kehittyvät ESG Sijoitusobligaatio

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 180,0 %.