Suomikori Sijoitusobligaatio 8

Suomikori Sijoitusobligaatio 8

Pääomaturvattu osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 150,0 %.