Pohjoismaiset Pankit Sijoitusobligaatio

Pohjoismaiset Pankit Sijoitusobligaatio

Pääomaturvattu osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin vahvistettu tasolle 150 %.